Спечелете 30 барбекюта, 60 куфара с прибори и 90 престилки от МЕТРО и Mastercard

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.metro.bg/winners/

Как се участва:

Чрез покупка в магазини МЕТРО за поне 99 лв., плащане с Mastercard и регистрация на фактура/бележка от POS.

Пълни правила:

Посрещни най-великата игра!

Започни своята BBQ история в МЕТРО, където ще откриеш изобилие от барбекюта и аксесоари за тях. От 18 април до 17 юли 2022 г. всяка покупка на стойност поне 99 лв. с ДДС, заплатена с твоята карта Mastercard®, може да ти донесе страхотна награда! 

Предвидили сме тъкмо 180 такива:

    90 престилки – не какви да е, а като за истински барбекю майстор!
    60 куфара с прибори за барбекю – за да си боцкаш смело мръвки с компанията.
    30 барбекюта Memphis – за барбекю преживяване с аромат на дървени въглища.

Наградите ще бъдат разпределени в рамките на 3 тегления – по 60 награди (30 престилки, 20 куфара и 10 барбекюта) за всяко теглене.

Ето периодите за участие и датите на съответните тегления:

    Период за участие: 18.04-15.05.2022 г. Теглене: 17.05.2022 г.
    Период за участие: 16.05-12.06.2022 г. Теглене: 14.06.2022 г.
    Период за участие: 13.06-17.07.2022 г. Теглене: 19.07.2022 г.

Запази фактурата и POS бележката от разплащането с Mastercard® и регистрирай покупката си на promo.metro.bg, където можеш да се запознаеш с пълните условия за участие. Всяка регистрирана уникална покупка увеличава шансовете ти в тегленията за награди.

При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни от POS бележка и фактура, и качване снимка на POS бележка, която е четима и съвпада с данните на регистрираната фактура, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден номер на МЕТРО фактура, и дата, и сума на трансакцията от POS с безконтактна карта Mastercard и качи четима снимка на POS бележката на сайта на Организатора.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура за поне 99.00 лв. с ДДС и съответната POS бележка от заплащането по нея се считат за едно участие.

При спечелване, Участникът трябва да представи печелившата POS бележка и оригинална фактура, при поискване на организатора, които доказват валидна регистрация за участие в Промоционалната кампания спрямо настоящите общи условия.

Всеки участник има право да получи само една награда за целия период на играта.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен сто и осемдесет Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 180 (сто и осемдесет) резервни участника.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на https://promo.metro.bg/, в срок до 14 дни след изтеглянето им.

В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите в срок от 7дни след първи опит за свързване, печелившите не потвърдят съгласието си до 7 дни след първото свързване или не изпратят документи до 7 дни след първо поискване Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.

Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки и оригинални МЕТРО фактури. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки и МЕТРО фактура,  отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора и/или Mastercard по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Печелившите могат да вземат наградата си от посочения от тях обект до два месеца след уведомяване от Организатора, след което губят право.

Награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Краен срок - 17 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара