Спечелете 10 детски велосипеда Riverside от NESQUIK®

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1. 0888000xxx (300727)
2. 0882454xxx (467056)
3. 0899833xxx (687505)
4. 0888445xxx (44533)
5. 0898350xxx (5713960472)
6. 0898540xxx (523573)
7. 0878206xxx (2987)
8. 0882105xxx (449210)
9. 0899927xxx (208261)
10. 0878697xxx (284148)

Как се участва:

С покупка на продукти NESQUIK® за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Трябва да има закупени в периода на играта продукти с марките NESQUIK® какао на прах, NESQUIK® млечна напитка 180ml, NESQUIK® зърнена закуска различни видове, NESQUIK® зърнен десерт за минимум 5 лева в един фискален бон/фактура.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 10 (десет) детски велосипеда.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност .

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Купете по Ваш избор от участващите в Играта продукти с NESQUIK® какао на прах, NESQUIK® млечна напитка 180ml, NESQUIK® зърнена закуска различни видове, NESQUIK® зърнен десерт за минимум 5 (пет) лева в един фискален бон/фактура в периода на Играта.

Потребител, който желае да участва в Играта, следва да закупи от участващите в играта продукти  с марките NESQUIK® какао на прах, NESQUIK® млечна напитка 180ml, NESQUIK® зърнена закуска различни видове, NESQUIK® зърнен десерт за минимум 5 лв. (пет лева) в един фискален бон/фактура. Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.nestle.bg/healthierkids-promo

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и номер на фискален бон/ове или фактура/и, снимка на фискален бон/ове или фактра/и на интернет адрес: www.nestle.bg/healthierkids-promo . („Сайта на Играта“).

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

Участникът прилага фискалния/те бон/ове или фактура/и от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера от фискалния/те бон/ове или фактура/и, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/ове или фактура/и. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове  или фактура/и трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове/ фактури трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове или фактура/и могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон/фактура само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове/фактури, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове/фактури.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове/ фактури, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 16.04.2022г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 10 (словом: десет) печеливши и 2 (словом: два) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите.

Печелившите номера на фискални бонове  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  29.04.2022 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/healthierkids-promo

Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта, на имейла, от който е извършена регистрацията в сайта на играта www.nestle.bg/healthierkids-promo .

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

Краен срок - 16 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара