Спечелете велосипеди DRAG и 15 Gift Tube ваучера по 100лв. от Nivea

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1 Любомира Панова Велосипед Drag 28 Grand Canyon 1.0 Base
2 Александър Лозанов Велосипед Drag 28 Grand Canyon 1.0 Base
3 Снежина Раева Велосипед Drag 28 Grand Canyon 1.0 Base
4 Теодора Александрова Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
5 Мая Станчева Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
6 Богдана Вълчева Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
7 Неда Маринчева Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
8 Елвана Кехайова Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
9 Габриела Илиева Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
10 Бригита Софрониева Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
11 Атанаска Карабонева Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
12 Кристиан Радев Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
13 Теодора Кирилова Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
14 Биляна Колева Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
15 Елла Велкова Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
16 Диана Анзова Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
17 Радостина Славова Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.
18 Мирослав Маринов Ваучер за преживяване Gift Tube 100лв.

Как се участва:

С покупка на продукти Nivea за минимум 12 лв. от дрогерии Lilly и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

СПЕЧЕЛИ ВЕЛОСИПЕД DRAG ИЛИ ВАУЧЕР ЗА ПРЕЖИВЯВАНЕ

Спорт или релакс – какво ще избереш?

Всеки ден е подходящ ден да направиш подарък на някого! А също и да получиш, нали така? През месец март ти даваме шанс да спечелиш страхотни награди, ако закупиш продукти NIVEA от дрогерии Lilly! 

Очакват те 3 велосипеда DRAG и 15 ваучера за преживяване Gift Tube на стойност 100лв. 

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на “Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България.

Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на „Лили Дрогерие” ЕООД продукт или продукти с марка NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС, след което имат възможност да участват в Промо играта за една от посочените в т. 3.3 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите правила, може да се регистрира на http://www.nivea.bg/lillypromo като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура – удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналния/ната фискален бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта (посредством специалното за целта място в регистрационната форма).
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС, различен от вече регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши Участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 12 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки Участник може да спечели само една награда, настоящото ограничение се отнася и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Представянето на копие от фискален бон/ фактура или служебен бон, вместо оригинал, се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния Участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния бон/ фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния Участник.

На 08.04.2022 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 18 (осемнадесет) печеливши Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на осемнадесетте печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на осемнадесет резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред - първо се изтеглят имената на 18 печеливши, след което се изтеглят имената на 18
резервни печеливши Участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 3 (три) велосипеда Drag 28 Grand Canyon 1.0 Base и 15 (петнадесет) ваучера за преживяване Gift Tube на стойност 100 лв., както и на 18 резервни печеливши Участници.

Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен до 11.04.2022 г. на http://www.nivea.bg/lillypromo.

Всички печеливши Участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 14.04.2022 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш Участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши Участници.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от съответната томбола. В случай че участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите правила.

Наградите се изпращат с куриер на печелившите Участници на адреса за доставка, предоставен съгласно т. 5.17.

Преди получаването на наградата печелившият Участник трябва да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на печелившия Участник е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на печелившия Участник не се изисква.

Всяка от трите броя награди велосипед Drag 28 Grand Canyon 1.0 Base се доставя в несглобен вид до посочения от съответния печеливш Участник адрес за доставка. Доставеният комплект включва всички необходими части. Всички разходи по сглобяването на велосипедите Drag 28 Grand Canyon 1.0 Base са за сметка на съответния печеливш Участник.

Краен срок - 31 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара