Спечелете 10 INSTA 360 GO 2 камери от Nestlé ® Fitness

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Tomislav Ventsislavov Velichkov ...261
Рая Александрова Александрова ...300
Антония Георгиева Денова ...546
Георги Йорданов Брезин ...316
Евгения Костадинова Чимева ...866
Гергана Сашова Симова ...406
Дими Василева Пехливанска ...188
Камелия Красимирова Маркова ...031
Десислава Николаева Чавгова ...390
Искра Петкова Аймалиева ...608

Как се участва:

С покупка на продукти Nestlé ® Fitness и регистрация на промо код.

Пълни правила:

В Играта участват следните продукти:

    Nestlé ® Fitness ® Original 375g;
    Nestlé ® Fitness ® Choco 375g;
    Nestlé ® Fitness ® Dark Choco 375g;
    Nestlé ® Fitness ® Fruits 375g.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо:

10 (десет) INSTA 360 GO 2 камери.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участва в Играта потребителят следва да влезе на сайта: www.nestle-cereals.com/fitness и да:

    Попълни промо кода от задната страна на опаковката на участващите продукти, своето име, презиме и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, след което да се запознаес Политиката за поверителност и с Правилата за игра и Общите условия за ползване на уебсайта.

Да отговори на въпроса „Започни деня си с твоята любима зърнена закуска Fitness! Опиши спортните моменти, които би искал да заснемеш с Insta Go 2 camera.”

    За надлежно участие в играта, участникът трябва да има доказателство за единична покупка на продуктите, изброени в чл. 3, в размер на минимум 7 лева. Участникът следва да запази фискалния бон, показващ че покупката е в размер на минумум 7 лева, за да има възможност да го представи в случай, че бъде изтеглен като печеливш участник.
    Всеки участник има право да участва с един код само един път на ден. Всеки участник има право само на една награда, независимо от броя на участията.

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

След утвърждаване правото на участие съгласно правилата на Играта, на 23.05.2022. жури от трима членове ще избере 50 (петдесет) най-креативни отговора, от които 10 (десет) печеливши участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Трите имена и последните три цифри на телефонния номер на печелившите ще бъдат публикувани на 30.05.2022. на Сайта на играта www.nestle-cereals.com/fitness.

С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез имейла, който са предоставили по време на регистрацията, в рамките на 2 седмици след тяхното публикуване на сайта. В отговор на това съобщение победителят трябва да предостави сканирано копие на фискалния бон, с който е закупил продуктите, както и да предостави своите данни на организацията за доставяне на наградите в рамките на седем (7) дни, за да потвърди доставянето на наградата.

В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 7 (седем) дни от осъщесвяване на контакт с него, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

За да получи наградата, спечелилият трябва да :

- представи фискалния бон, указващ направената покупка на участващите продукти за минимум 7 лв.

- представи пред куриера своята лична карта, за да докаже самоличността си, която ще бъде върната незабавно.

- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата;

Наградите се доставят само на територията на България.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Краен срок - 15 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара