Спечелете смартфони XIAOMI 11 Lite, ваучери за Douglas и 30 кашона бисквити 'Мария'

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://borovetspromo.com/pechelivshi/

Как се участва:

С покупка на бисквити "Мария" и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

    При регистрирани касови бележки от покупка на поне 3 кутии бисквити “Мария”, участникът участва за спечелването на смартфон XIAOMI 11 Lite 5G NE 8+128GB Pink. Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.

    При регистрирани касови бележки от покупка на поне 2 кутии бисквити “Мария”, участникът участва за спечелването на ваучер за 200 лв. от Парфюмерии DOUGLAS & BEAUTY ZONE. Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.
    * Ваучерът може да бъде използван във всеки магазин от веригата Парфюмерии DOUGLAS & BEAUTY ZONE.

    При регистрирани касови бележки от покупка на бисквити “Мария”, участникът участва за спечелването на кашон с бисквити “Мария”. Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.

Общо награди:

3 бр. смартфона модел XIAOMI 11 Lite 5G NE 8+128GB Pink

3 бр. ваучера за 200 лв от Парфюмерии DOUGLAS & BEAUTY ZONE

30 бр. кашона бисквити “Мария” от Боровец. В тях са включени, както следва: 24 кутии бисквити “Мария”

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За да участва в Играта всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи поне 3 кутии бисквити “Мария” (за да участва в томбола за смартфон XIAOMI 11 Lite 5G NE 8+128GB Pink или ваучер за 200 лв от Парфюмерии DOUGLAS & BEAUTY ZONE) от търговски обект находящ се на територията на Република България и да вземе касов бон за закупените продукти;

Стъпка 2: да влезе на сайта на Играта – https://borovestspromo.com/; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) две имена;
б) телефонен номер;
в) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);
г) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB).

Важно: В играта участва само продукта тунквани бисквити “Мария” с пълнеж от горски плод или ягода.

Важно: На касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт (пример: бисквити “Мария Боровец“).

д) да сподели вдъхновяваща лична история свързана с жена на име Мария, която познава. Важно: Това условие НЕ е задължително за участие е в Играта, но повишава вероятността за печалба.

е) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, навършил е 15 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани https://borovestspromo.com/ и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ).

Важно: Спечелилите участници под 18 години трябва да имат съгласието на родител или настойник, за да участват в играта! Спечелената награда може да бъде предадена само и единствено в присъствието на родител или друг законен представител.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации и регистрирани касови бележки, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Регистрирането на повече касови бележки увеличава общата стойност на регистрираните бележки и шансовете за спечелване на една от наградите.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила.
При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Важно: Участникът трябва да запази касовата бележка за покупката, тъй като представянето на касовата бележка е едно от условията за получаване на награда.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта бисквити „Мария“ има, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект извън Република България.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки със закупени поне 3 кутии бисквити “Мария” участва в томбола за смартфон XIAOMI 11 Lite 5G NE 8+128GB Pink, която ще се проведе на 08.03.2022 г.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки със закупени поне
2 кутии бисквити “Мария” участва в томбола за ваучер за 200 лв от Парфюмерии DOUGLAS & BEAUTY ZONE, която ще се проведе на 08.03.2022 г.

Всички участници, които са регистрирали касови бележки ще участват в томбола за кашон бисквити “Мария”.

Важно: Един участник може да спечели една награда, независимо от броя касови бележки, които е регистрирал.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 08.03.2022 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма , в която печелившите участници, в срок от 2 работни дни, ще трябва да посочат: имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 20 резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 8.5 двудневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 2 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 8.5 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https:/borovestspromo.com/, както и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ). Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***). Обявяването на участниците, изпратили необходимите данни за доставка по т. 8.5., ще се извърши до 10.03.2022 г. В случай че до тази дата техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6, то Организаторът ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички обявени награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените по настоящата точка резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка в ще бъдат обявени

Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

Важно: В деня на получаване на наградата печелившия участник трябва да предостави на куриера касовите бележки, с които е участвал в Играта. Всяка една касова бележка ще бъде проверена ръчно от представител на Организатора.

Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената по т. 6 награда подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име,адрес, и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща и регистрираните касови бележки в играта. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

Представител на куриерска фирма „Спиди“ АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

Краен срок - 7 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара