Спечелете планински велосипед, 3 пуфа и 100 бъфа от Roobar и Lidl


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 24 февруари 2022

Как се участва:

С покупка на барчета Roobar от магазини Lidl.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Играта:
o Roobar ягодов бар покрит с шоколад 30g
o Roobar черешов бар покрит с шоколад 30g
o Roobar бадемов бар покрит с шоколад 30g
o Roobar фъстъчен бар покрит с шоколад 30g
o Roobar кокосов бар покрит с шоколад 30g
o Roobar лешников бар покрит с шоколад 30g
o Roobar протеинов бар с бадеми покрит с шоколад 40g
o Roobar протеинов бар с лешници покрит с шоколад 40g

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Участието в играта е обвързано с покупката на продукти RooBar Шоколадови барчета от
търговските обекти на хранителна верига ЛИДЛ на територията на Република България.

Всеки, който желае да участва в Играта и отговаря на условията за участие, следва да
закупи от обект ЛИДЛ посочените по-горе в правилата продукти RooBar, за да участва в играта за възможност да спечелването съответно на:

 Ниво 1 - Брандиран бъф RooBar (с право на участие са всички закупили 2.бр. до 4 бр.
барчета на една касова бележка)

 Ниво 2 - Брандиран пуф RooBar (с право на участие са всички закупили 5.бр. до 9 бр.
барчета на една касова бележка)

 Ниво 3 - Брандирано колело планински велосипед Probike 6ST SENSE, 26" (с право на
участие са закупилите 10.бр. и повече барчета на една касова бележка)

Всеки, който желае да участва в Играта и отговаря на условията за участие, следва да регистрира на https://game.smartorganic.com/roobar-choco минимална сума от покупката на 2бр; 5бр или 10 бр RooBar Шоколадови барчета на една касова бележка. Участниците в томболата за наградите от по- високо ниво нямат право да участват в тегленето на наградите за по-ниско ниво.

Потребителят, направил необходимата покупка, въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail), телефонен номер и снимка на касовите бележки на интернет адрес: https://game.smartorganic.com/roobar-choco („Сайта на Играта“)

След това участникът прилага касовите бележки от закупените продукти, участващи в Играта,
въвеждайки номера от касовата бележка, като задължително и прикрепя снимка на касовата
бележка. Снимките на касовата бележка трябва да е добре четима, в тази част, в която е посочен
продуктът и закупените бройки от него. Всяка регистрирана касова бележка ще служи като
доказателство за направената покупка. Касовите бележки, могат да се регистрират 24 (двадесет
и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Регистрации могат да се правят както на физически получени касови бележки на каса в
ЛИДЛ , така и на отразени електронни касови бележки в приложението LIDL Plus. Номерът,
предназначен за регистрация, е 21 символен, като на физическите касови бележки започва с
буквите (УНП:), а за касовите бележки през дигиталното приложение LIDL Plus e (USN:)

С една касова бележка може да се участва само в една регистрация на сайта на Играта
https://game.smartorganic.com/roobar-choco за възможност за спечелване само на едната от трите
награди – Брандиран бъф RooBar
 Брандиран пуф RooBar
 Брандирано колело - планински велосипед Probike 6ST SENSE, 26"

Един потребител има право на неограничен брой участия с различни касови бележки,
отговарящи на условията на Играта.

Победителите ще могат да получават наградата си срещу показване на регистраните касови
бележки.

СМАРТ ОРГАНИК АД предоставя следните награди за целите на Играта съгласно
настоящите правила за участие:
 100 бр. Брандиран бъф RooBar
 3 бр. Брандиран пуф RooBar
 1 бр. Брандирано колело - планински велосипед Probike 6ST SENSE, 26"

Тегленето на печелившите ще се извърша от тричленна комисия, която ще използва специално
разработен за нуждите на Играта софтуер, който ще определя печеливши номера на случаен
принцип измежду всички участници регистрирали успешно своите касови бележки за конкретна
награда. Тегленето на всички награди ще се извърши на 25.02.2021 г., а обявяването им на
https://game.smartorganic.com/roobar-choco ще се извърши до 5 работни дни след изтеглянето,
като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма
да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.
Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. брандиран бъф RooBar, 1 бр. Брандиран
пуф RooBar и 1 бр. 1 бр. Брандирано колело - планински велосипед Probike 6ST SENSE, 26"

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер.
Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен
номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл на имейп адреса, подаден при
регистрация. Печелившите ще трябва да подадат валидни данни за доставка на
наградата на имейл: roobargame@smartorganic.eu. Ако печелившите не потвърдят
наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените
награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят
презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката
по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите
участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да
получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи
съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е извършил това в 5-
дневния срок за потвърждение или не е
предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа
(правописна) грешка при въвеждането му.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка
може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те
касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда RooBar на куриера. Задължително
условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата
бележка.

Допускат се и регистрации на фактура от ЛИДЛ България ЕООД. За целта, потребител е
необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с
ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави
на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят
регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки
Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде
автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия
за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б)
използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и
индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго
действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете
за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.
Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи
обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на
правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко
време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни
дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка
печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера.
Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на
печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции
относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния
куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си
да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност,
предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен
протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови
бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият
участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от
законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на
посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери
писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара