Спечелете ваучер за 1000 лв, над 16 000 ваучера за пазаруване и над 60 000 продукта от Billa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 16 февруари 2022

Как се участва:

С регистрация през мобилен телефон.

Пълни правила:

Играта е достъпна и активна на адрес www.billagame.bg само през мобилен телефон
(смартфон) – директно през браузъра на съответно приложение за търсене, инсталирано
на телефона или чрез линк към рекламно-комуникационно съобщение за Играта (в BILLA
App или в социалните мрежи), който линк води директно към страницата на Играта на
горепосочения адрес

Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години.
За участие в Играта не е необходимо извършването на покупка на стоки/продукти
или услуги от магазини на Организатора.

Необходимо предварително условие за участие в Играта и свързаната с нея томбола
за Голямата награда е физическото лице да се регистрира за участие. Регистрирането за
участие в Играта и томболата за Голямата награда се извършва по следния начин:

• Всяко физическо лице може да се регистрира за участие в Играта и свързаната с нея томбола за Голямата награда на посочения адрес www.billagame.bg, като на означеното място въведе номера на свой мобилен телефон и изрази съгласието си с настоящите правила на Играта и свързаната с нея томбола (наричани още Общи условия) и политиката за поверителност (до мястото за заявяване на съгласието ще има активни линкове за достъп до настоящите правила и политиката за поверителност).

Номерът на мобилния телефон следва да бъде въведен във формáта, указан на сайта 0 ХХХ ХХХ ХХХ). Правилното въвеждане на телефонния номер е отговорност на всеки участник. Въвеждането на телефонен номер е достатъчно условие за участие в Играта и свързаната с нея томбола за Голямата награда. Въвеждането на телефонен номер и успешно завършване на регистрацията по указания в тези правила начин, дава право на регистрирания участник да играе веднъж на ден в Играта (да извърши едно завъртане на слот машината) и също така да участва в томболата за Голямата награда. 

• След точно въвеждане на мобилен телефонен номер на екрана за регистрация в Играта се визуализира въведения телефонен номер и бутони „Потвърждавам“ и „Обратно“. Участникът следва да натисне бутон „Потвърждавам“, ако номерът му е правилно въведен или бутон „Обратно“, ако следва да бъде извършено въвеждане отново.

• След натискане на бутона „Потвърждавам“ участникът получава sms с линкза верифициране на регистрираните от него данни (въведения от него телефонен номер), който води към страницата на Играта.

• За да завърши успешно регистрацията си, участникът трябва да последва линка в получения от него sms, който след последването го препраща към страницата на Играта.

• С успешно приключване на процеса по регистрация участникът се съгласява и придобива право да участва в Играта и томболата за Голямата награда, свързана с нея, като автоматично се пренасочва към самия екран на Играта. Със завършване на регистрацията всеки участник създава свой индивудуален профил на адрес www.billagame.bg., който може да бъде достъпен чрез въвеждане на регистрирания от участника телефонен номер, като в индивидуалния профил на участника се съхраняват ваучерите за спечелени от него моментни награди, както и
информация за участията му в Играта.

• С успешно приключване на процеса по регистрация участникът придобива
право да играе в Играта веднъж на ден (да извърши едно завъртане на слот машината).

След успешно приключване на регистрацията на екрана на участника се визуализира възможност да въведе (регистрира) баркод номера на своята BILLA Card на означеното за това място. Регистрирането на баркод номера на BILLA Card не е условие за участие в Играта, но въвеждането му предоставя възможност на участника да играе в Играта два пъти на ден (да извърши две завъртания на слот машината), като по този начин увеличава шансовете си за спечелване на награда. Участникът има право да избере и прецени, дали да въведе баркод номера на своята BILLA Card или да премине директно към Играта чрез натиискане на бутона „Към Играта“.

При преминаване към Играта пред участника се визуализира слот машина с бутон
„Завърти и спечели“, който участникът следва да натисне, за да се стартира Играта.

След натискане на бутона „Завърти и спечели“ слот машината се завърта и след
спирането й на екрана се визуализират три изображения на продукти и/или ваучери за
пазаруване, подредени хоризонтално един до друг. Само ако след спирането й на екрана
се визуализират три еднакви изображения, наредени хоризонтално едно до друго в една
линия (например три ваучера на една и съща стойност или три продукта от конкретен
вид и марка), участникът печели наградата, визуализирана на трите еднакви
изображения на екрана на Играта – конкретен продукт от наградния фонд или ваучер за
пазаруване в магазини BILLA. Наградите, спечелени при участие в Играта, както е описано
в тази точка, са т.нар. моментни награди.

Освен моментните награди, осигурени от Организатора, които всеки участник може
да спечели участвайки в Играта, Организаторът предоставя и една Голяма награда,
посочена по-долу в настоящите правила, за спечелване на която се провежда томбола.

Всеки регистриран участник, който е въвел при регистрация за участие в Играта само
своя мобилен телефонен номер, има право да играе в Играта чрез натискане на бутона
„Завърти и спечели“ веднъж на ден. Участниците, които са въвели след регистрация за
участие в Играта и номер на своя BILLA Card, имат право да играят в Играта чрез
натискане на бутона „Завърти и спечели“ два пъти в рамките на съответен ден.
Участниците, които имат право да играят два пъти на ден, могат да извършат това както
непосредствено един след друг път, така и през времеви интервал в рамките на
съответния ден.

За целите на тези правила един ден е конкретен календарен ден от годината, който
започва в 00.00 часа и приключва в 23,59 часа, като времето до следващата възможна
Игра се отброява автоматично на страницата на Играта в индивидуалния профил на
всеки участник.

Наградите в настоящата Игра и свързаната с нея томбола са:
a). Голяма награда – голямата награда е една и включва един или няколко
електронни подаръчни ваучери за пазаруване на обща стойност 1000лв, която
може да бъде спечелена от един участник след провеждане на томбола, както е
описано в настоящите правила

b). Моментни награди, които могат да бъдат спечелени на момента при участие в
Играта и завъртане на слот машината, ако след спиране на слот машината, на
екрана се визуализират три еднакви изображения, наредени хоризонтално едно
до друго в една линия (например три ваучера на една и съща стойност или три
продукта от конкретен вид и марка):
• 300 хартиени ваучера за пазаруване всеки на стойност 30лв, като всеки
един ваучер представлява отделна награда
• 1000 хартиени ваучера за пазаруване всеки на стойност 10лв, като всеки
един ваучер представлява отделна награда
• 15000 хартиени ваучера за пазаруване всеки на стойност 5лв, като всеки
един ваучер представлява отделна награда
• 61 575 бр. различни продукти от асортимента на Организатора, като всеки
продукт представлява отделна награда. Пълен списък с продукти,
участващи като моментни награди може да бъде намерен на следния
адрес: www.billa.bg

За спечелване на Голямата награда Организаторът провежда томбола измежду
всички регистрирали се за участие в Играта лица (без значение, дали те са спечелили
преди това някоя/и от моментните награди или не). Томболата за Голямата награда се
провежда от Организатора на 18.02.2022г. в присъствие на нотариус, за което се съставя
констативен протокол. В томболата се изтегля един печеливш участник и трима резерви,
като имената на всички се вписват в констативния протокол на нотариуса.

Всяка от останалите награди (т.нар. моментни награди) може да бъде спечелена от
участник в Играта в момента, в който участникът играе в Играта съгласно описаната по-
горе в настоящите правила механика.

Редът за получаване на наградите е следният:

а) Получаване на Голямата награда – участникът, спечелил Голямата награда се
уведомява от Организатора по телефон (на регистрирания от него за участие в Играта
мобилен телефонен номер). При осъществяване на връзка с печелившия участник
Организаторът уточнява с него магазина, от който печелившият участник ще получи
наградата си, както и срока за получаването й. Спечелилият участник губи право да
получи голямата награда, ако не бъде открит на регистрирания от него телефонен номер,
ако не се яви в срока за получаване на Голямата награда на уговореното място
(уговорения магазин), както и ако е въвел грешен или чужд телефонен номер, на който
не може да се осъществи контакт с лице, а също и ако е участник под 18г. Във всяка една
от последно изброените хипотези се преминава към осъществяване на контакт с
резервите по реда на изтеглянето им.

б) При спечелване на моментна награда - продукт от асортимента на Организатора,
попадащ сред обявените награди, на екрана на Играта след спечелване на наградата се
визуализира изображение на спечеления продукт. Спечелилият участник получава на
регистрирания от него телефонен номер sms с линк, който трябва да последва, за да
потвърди наградата си. След потвърждавне на получаване на наградата под
изображението на спечеления продукт се визуализира бутон, който спечелилият
участник следва да натисне, когато се намира физически в магазин, в който продуктът е
наличен (клиентът сам проверява наличността му) и той иска да получи спечеления от
него продукт. Изображението за спечеления продукт има характера на електронен
ваучер, който спечелилият участник следва да използва в срок до 4 дни, считано от деня
следващ този на спечелването му, в рамките на които участникът трябва да посети
удобен за него BILLA магазин, за да вземе продукта. С натискане на бутона под
изображението ваучерът се активира, като под изображението на спечеления продукт се
визуализира баркод и спечелилият участник следва да го представи в касата на магазина
до 20 минути след активирането му (натискане на бутона). На касата на магазина
участникът показва генерирания от Играта ваучер за продукта, като касиерът в магазина
сканира баркода на ваучера и участникът получава спечеления от него продукт, без да го
заплаща. Ваучерът може да се ползва еднократно – след сканиране на баркода и
използване на ваучера, баркодът става невалиден. Ако в указания срок участник не
посети магазин, за да получи наградата си, той губи право да го направи след това.

В) При спечелване на моментна награда – ваучер за пазаруване - участникът получава
sms с линк за верификация, който той трябва да последва, за да потвърди получаването
на наградата. След последване на линка на участника в Играта се визуализира екран с
форма, в която трябва да попълни две си имена (собствено име и фамилия), да избере
град и съответния BILLA магазин, в който да получи ваучера си. Ваучерът ще бъде
наличен в избрания от участника магазин след 5 работни дни от деня, следващ този на
спечелването му. Срокът на валидност на ваучера е 31.12.2023г. Ваучерът може да се
използва за покупка на всякакви стоки от BILLA магазини. Ваучерът може да бъде ползван
само в магазини БИЛЛА на територията на България. Ваучерът не може да се ползва на
каса за самообслужване

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара