Спечелете 13 блендера ZWILLING Enfinigy от Billa

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Теодор М. 35988340**** 270422011683760
Иван И. 35988733**** 331622012219510
Миряна М. 35988935**** 274222020153680
Галина Й. 35988922**** 54499164150321
Мариета В. 35988410**** 613222021299280
Маргарита T. 35988941**** 604222021990670
Севдалина Д. 35988741**** 10272202244878
Павлета П. 35989851**** 506222030612590
Веселин Р. 35988212**** 149122030154790
Николай Н. 35989731**** 510422031845730
Boyan B. 359897807*** 1029222032564900
Bilnur M. 35988987**** 408222032112310
Димитър Б. 35988832**** 303422040786810

Как се участва:

С покупка на продукт Zwilling от Billa и регистрация на код.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

Кампанията включва:

            Лоялна програма: В периода от 13.01.2022г. до 30.03.2022 г. включително за всеки десет лева от еднократна покупка в магазини BILLA, както е описано в настоящите правила, клиентът получава 1 промоточка, като събраните в горния период промоточки могат да бъдат изпозлвани в периода от 13.01.2022г. до 13.04.2022 г. включително или до изчерпване на количествата за:

                за покупка на продукти с марка “ZWILLING“ заедно с BILLA Card с отстъпка до 69% от продажната цена или

                за покупка на продукти с марка “ZWILLING“ без ползване на BILLA Card с отстъпка до 33% от продажната цена.

            Седмична игра (томбола): Във връзка с провеждане на Лоялната програма в периода от 13.01.2022 г. до 13.04.2022 г. включително се провежда Седмична игра (томбола), наричана по-долу Играта. В периода на Играта ще бъдат проведени общо 13 седмични томболи, като за всяка седмица се тегли 1 бр. блендер „ZWILLING“ Enfinigy.

МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА

        Лоялната програма представлява вид промоционална активност, която дава възможност на клиентите на BILLA, да закупят продукти с марка “ZWILLING“ с отстъпка до 69% oт продажната цена на съответния продукт при представяне на необходимия брой точки и ползване на BILLA Card и с отстъпка до 33% от продажната цена на съответния продукт при представяне на необходимия брой промоточки без ползване на BILLA Card.

        За всеки 10 лв. от стойността на еднократна покупка (покупка с един системен касов бон) в периода от 13.01.2022г. до 30.03.2022 г. включително в магазини BILLA, клиентът получава 1 промо точка. Промоточките са дигитални и хартиени, като видът им зависи от това, дали клиентът ползва BILLA Card при покупката или съответно не ползва такава.

            За клиентите, които ползват при покупка BILLA Card, без значение, дали дигитална или физическа,се начисляват дигитални промоточки. Когато се ползва дигитална BILLA Card, промоточките се начисляват в съответния BILLA App профил на клиента, който може да провери наличността им както в BILLA App профила, така и от касовата бележка за всяка покупка в магазин BILLA, както е описано в тези правила или и в клиентския профил на www.billa.bg (ако има такъв). Ако се използва физическа BILLA Card, промоточките се отразяват по самата пластика на картата и справка за наличността може да се направи от всяка касова бележка за покупка в магазин BILLA, както е описано в тези правила или и в клиентския профил на www.billa.bg (ако има такъв) .

            Клиентите без BILLA Card получават физически (хартиени) точки и паспорт, на който точките следва да бъдат съхранявани чрез залепване.

        Дигитални и физически точки не могат да бъдат използвани едновременно. Промо точките не могат да се заменят, преотстъпват, прехвърлят в друга карта, да се използват за покупка на други продукти извън тези, участващи в кампанията и нямат паричен еквивалент.

        За избягване на съмнение, броят на промо точките се определя на база на общата стойност на еднократна покупка, която клиентът е направил и заплатил (т.е. от сумата за плащане е приспадната отстъпката от цената на закупените продукти, ако има такава).

        Пример: При еднократна покупка на стойност 10 лева - 1 промо точка, за 20 лева – 2 промо точки, за 23 лева – 2 промо точки, за 38 лева – 3 промо точки.

        Промоточките се считат за валидни само, ако са получени във връзка с направена покупка в магазини BILLA съгласно условията в настоящите правила в периода от 13.01.2022 г. до 30.03.2022 г. включително. След края на Кампанията натрупаните промоточки по настоящата Кампания се нулират и не могат да бъдат използвани в друга такава, провеждана от BILLA.

        Продуктите с марка “ZWILLING“, които могат да бъдат закупени с отстъпка от продажната цена при натрупване на необходимия брой промо точки и ползването им заедно с представяне на BILLA Card или съответно без предоставяне на BILLA Card са, както следва:

        Подробна информация за всеки продукт (цена, основни характеристики и др.) е представена на интернет страницата www.billa.bg, в магазините BILLA, както и в маркетинговите материали на кампанията. Обявените цени са с включен ДДС.

        Извън условията на кампанията, всеки продукт може да бъде закупен свободно на обявената продажна цена.

        Събраните промоточки могат да бъдат използвани заедно с BILLA Card или съответно без BILLA Card за покупка на продукт/и “ZWILLING“ с отстъпка от продажната цена до 13.04.2022 г. включително или до изчерпване на количествата съгласно условията в настоящите правила.

        При извършване на покупка на продукт “ZWILLING“ (независимо, дали покупката се изчерпва само със споменатия продукт или той е част от обща покупка, включваща и други продукти в магазини BILLA), необходимите за получаване на отстъпката от продажната цена на продукта “ZWILLING“ дигитални промо точки се приспадат автоматично от натрупания баланс промо точки по използваната за покупката BILLA Card, ако има достатъчна наличност. В случай, че по използваната за покупката BILLA Card няма достатъчно натрупани промо точки клиентът има право да закупи продукта “ZWILLING“ по продажна цена извън кампанията или да се откаже от закупуването му.

        Клиентите без BILLA card е необходимо да представят паспорт с необходимия брой хартиени (физически) промоточки при извършване на покупка на продукт “ZWILLING“, като при извършване на покупката касиерът в магазина взема необходимия брой точки от паспорта, а остатъкът, ако има такъв, се връща на клиента.

        Всеки клиент, използващ BILLA Card ще може да получи информация за баланса от събрани, ползвани и оставащи промо точки по конкретна BILLA Card от касовата бележка за всяка покупка в магазини BILLA по време на Kампанията, в мобилното приложение BILLA App и в клиентския профил на www.billa.bg.

        На всяка касова бележка (системен бон) за покупка в магазини BILLA, направена с BILLA Card (физическа или дигитална) в срока на кампанията ще бъде визуализирана следната информация (долу под линия) относно промоточките:

            Начален баланс: показва наличните промо точки по конкретна BILLA Card (която се използва при конкретна покупка) преди извършване на покупката

            Начислени точки: показва броя на начислените при конкретната покупка, за която е издадена касовата бележка (системен бон), промо точки

            Обменени точки: показва броя промо точки, които са били използвани за покупка на продукт “ZWILLING“, за която е издадена касовата бележка (системен бон)

            Нови точки за покупката: показва разликата между броя на начислените и броя на обменените промоточки

            Нов баланс: показва актуалния оставащ брой промо точки по конкретна BILLA Card след извършване на покупката, за която е издадена касовата бележка (системен бон)

            Примерна касова бележка (системен бон):

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

        Право на участие в Играта имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години. Регистрация за участие на участник, който не е навършил 18 години, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил награда, е на възраст под 18 години, неговото участие ще бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

        В периода на Играта от 13.01.2022 г. до 13.04.2022 г. вкл. ще бъдат проведени общо 13 седмични томболи, като за всяка седмица се тегли 1 бр. блендер „ZWILLING“ Enfinigy. В периода на Играта ще бъдат раздадени общо 13 блендера „ZWILLING“ Enfinigy.

        За участие в седмична томбола е необходимо да бъде извършена покупка на продукт с марка „ZWILLING“, без значение, дали покупката е извършена на регулярна продажна цена или на цена с отстъпка в периода от 13.01.2022 г. до 13.04.2022 г. вкл. и кодът за регистрация, отпечатан на касовата бележка (системния бон) за покупката, да бъде регистриран на www.billapromo.bg. С извършване на регистрация по указания в настоящите правила начин клиентът се съгласява да участва в играта (томболата) за спечелване на награди.

        Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета: код за регистрация от касова бележка, име и фамилия, и телефон за връзка, на които може да бъде намерен при спечелване на награда.

        Кодът за регистрация от системния бон представлява съчетание от 12 - 17 цифри. Символът # не е част от кода. Всеки код е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.

        Всеки участник има право на неограничен брой участия в Играта в зависимост от броя на закупените продукти с марка „ZWILLING“ и при спазване на другите условия за участие. Един участник може да спечели повече от една награда. За всяко участие е необходим отделен код, генериран на съответната касова бележка за покупка.

        Участниците, които направят успешна регистрация за участие в една седмична томбола, участват в тегленето за награда само за тази седмична томбола. Участието в конкретна седмична томбола се преценява спрямо датата, на която е извършена регистрацията на кода от касовата бележка. За участие в последващи седмични томболи е необходимо да бъде регистриран успешно нов код.

        Например: Ако сте регистрирали код от касовата бележка за покупка на продукта на 17.01.2022 г., участвате в Седмична томбола № 1, за която наградата ще бъде изтеглена на 20.01.2022 г.

        Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето се използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички участници. В рамките на една седмична томбола се тегли един спечелил и един резервен участник, успешно регистрирали код в периода на съответната седмична томбола. За тегленето на наградата се съставя и подписва протокол.

        Печелившите участници ще бъдат публикувани в деня, следващ деня на теглене на наградата на www.billapromo.bg по следния начин: първо (собствено) име и първа буква от фамилното име (имената, с които участникът се е регистрирал за участие в томболата), както и телефонен номер със заличени последните 4 цифри. За спечелването на награда участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди, че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да получи наградата.

        В случай че в рамките на три дни от датата на провеждане на съответната томбола спечелил участник не отговори на позвъняванията на BILLA, респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи наградата. В този случай се пристъпва към свързване с изтегления резервен участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила.

        Всички спечелени награди от седмични томболи ще бъдат раздавани на печелившите лица всяка седмица. Крайният срок за получаване на потвърдена от спечелил участник награда е до 3 седмици след датата на провеждане на съответната томбола, в която лицето е било изтеглено като печеливш. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA, посочен от него самия като обект за получаване на наградата и да представи касовата бележка, с която е направил пок упката на продукт/и “Zwilling”.

        За получаването на награда се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща веднага. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията, спечелилият участник губи правото да получи награда.

        Всяка награда е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, BILLA има задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както и да внесе дължимия данък от името на печелившия.

        Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Краен срок - 13 април 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара