Спечелете фотоепилатори, дамски тримери и маши от Molped

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://molped.bg/winners

Продукти, участващи в Промоцията: дамски превръзки Molped, независимо от вида и опаковката.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМЕОЦИЯТА /Играта/:

Стъпка 1: Купи дамски превръзки Molped (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 3,00 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването нa дамски превръзки с марката Molped на общата стойност от не по-малко от 3,00лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка. На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

    - наименование на продукта и марката
    - стойност на продукта
    - дата на касовата бележка. Задължително условие за участие е датата на касовата бележка с която се участва в настоящата игра да съответства на периода на играта от точка II

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.molped.bg

При регистрацията участникът трябва:

    - да въведе коректно номера на касовата бележка
    - да въведе общата сума на закупените продукти– дамски превръзки Molped от касовата бележка
    - да въведе валиден мобилен номер
    - да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.molped.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.molped.bg

НАГРАДИ:

    - С регистрация на 1 касова бележка със закупени продукти Molped на минимална стойност 3,00 лева с ДДС:
        o 30 бр. Маша ROWENTA CF 4132
        o 40 бр. Дамски тример Braun FG1103 GP

    - Награда с регистрация на касовa бележкa /касови бележки със закупени продукти Molped на обща минимална стойност 6,00 лева с ДДС, накратко „голяма награда” (минималната стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка трябва да е 3,00 лева с ДДС):
        o 20 бр. Фотоепилатор PHILIPS BRI921/00 брой импулси 250,000 + Тример тип писалка + Satin Compact

    Общо 90 бр. награди за целия период на играта.

За шанс за спечелване на Маша ROWENTA и Дамски тример Braun с 1 касова бележка – e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка с минимална стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка 3,00 лева с ДДС .

За участие в тегленето на голяма награда участниците трябва да регистрират касовa бележкa /касови бележки за минимум 6,00 лв. с ДДС , с които не са спечелили друга награда (минималната стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка трябва да е 3,00 лева с ДДС).

ВАЖНО: При регистрация на две касови бележки с минимална стойност на закупените продукти на Molped на една касова бележка 3,00 лева с ДДС участникът получава право на две участия за една от наградите Маша ROWENTA и Дамски тример Braun и едно участие за голямата награда Фотоепилатор PHILIPS BRI921/00.

Всички награди ще бъдат изтеглени до три работни дни след края на играта от специално разработен за нуждите на Промоцията софтуер, който на случаен принцип ще определи печелившите участници.

Наградите ще бъдат изтеглени в следната поредност:

    1. 20 бр. Фотоепилатор PHILIPS BRI921/00 брой импулси 250,000 + Тример тип писалка + Satin Compact
    2. 25 бр. Маша ROWENTA CF 4132
    3. 40 бр. Дамски тример Braun FG1103 GP

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.molped.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

С регистрация на една касова бележка от закупени продукти Molped за минимум 3,00 лева с ДДС, един участник може да спечели само една награда в периода на Промоцията /Играта/. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. маша ROWENTA CF 4132 или ДАМСКИ ТРИМЕР BRAUN FG1103 GP

В случай, че участник желае да се включи в тегленето за голяма награда, трябва да регистрира една или повече касови бележки със закупени продукти Molped за минимум 6,00 лева с ДДС

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 5-дневен срок могат да се обадят между 09:00 и 18:00 часа и да потвърдят наградата си. В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същия губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера печелившата касова/и бележка/и, които отговарят на условията посочени в т. IX . Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова бележка и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.  

Краен срок - 12 декември 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара