Сподели мнение и спечели 40 ваучера по 100 лв. от OMV

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

М. Д. 1128/1/211025/123
P. A. 1085/2/211014/71
П. М. 1102/1/211012/98
Н. Г. 1116/1/211022/74
K. D. 1092/1/211027/98
С. Ц. 1063/2/211028/210
К. Г. 1013/3/211005/13
Р. К. 1004/1/211025/262
В. Б. 1025/1/211018/91
Г. Г. 1070/1/211011/350
Е. Г. 1212/1/211026/187
К. Ш. 1021/1/211015/270
П. Т. 1210/1/211009/150
П. К. 1109/2/211017/75
С. Х. 1092/1/211028/76
Н. С. 1102/2/211013/6
В. К. 1012/1/211029/246
П. П. 1012/1/211024/216
S. T. 1078/3/211025/41
Б. Ц. 1217/1/211020/249
Р. Г. 1026/1/211010/182
P. P. 1106/1/211012/186
К. Т. 1063/2/211022/199
В. Ц. 1216/1/211029/1
А. И. 1008/1/211002/265
M. K. 1045/2/211031/9
К. А. 1219/2/211030/320
Р. Н. 1211/1/211008/318
А. Х. 1107/2/211029/155
М. С. 1102/1/211013/258
D. S. 1218/2/211003/182
Б. Ш. 1024/1/211001/445
С. И. 1010/1/211016/174
Ц. Ц. 1102/1/211010/78
П. А. 1218/2/211003/96
В. Н. 1032/1/211005/64
А. Г. 1001/1/211021/146
С. П. 1032/1/211011/256
Ц. Г. 1080/1/211003/87
Д. М. 1025/1/211029/121

Кажете ни Вашето мнение и СПЕЧЕЛЕТЕ ЕДНА ОТ 40 НАГРАДИ - ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО НА ОБЩА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА

Кампанията  се  организира  и  реализира  за  територията  на  България  във всички  обекти  на  ОМВ  България,  съгласно  настоящите  Общи  условия, публикувани на адрес www.omv.bg.
 
В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което е навършило 18 г.,  е  български  гражданин  или  пребивава  на  територията  на  Република България, закупило е продукт и/или е ползвало услуга от бензиностанция на ОМВ или обектите ВИВА, на стойност най-малко 1 (един) лев (с ДДС), и е направило надлежна  регистрация  за  участие  съгласно  настоящите  Общи  условия („Участник“ или „Участници“).
 
В  Кампанията  могат  да  участват  единствено  Участници,  които притежават  валидна  регистрация,  направена  в  периода  на  Кампанията.  Един Участник има право да направи няколко регистрации с различни касови бонове.
 
Юридически лица нямат право на участие в томболата.
 
За  да  участва  в  Кампанията,  Участникът  трябва  да:  (i)  посети интернет  страницата  http://www.omv.bg/anketa;  (ii)  да  се  регистрира,  като посочи  своя  уникален  код  -  номера  на  транзакцията  от  касовия  бон,  (iii)  да попълни анкета („Анкетата“); и (iv) да попълни име, фамилия, телефон и имейл адрес, като настоящата т. (iv) се прилага, само ако Участникът желае да участва за спечелването на награда от Кампанията.
 
Телефонният  номер  и  имената  се  предоставят  от  Участника  на Организатора единствено за целите, посочени в т. 9.1. и 9.2. по-долу. Некоректно или непълно попълнена регистрационна форма по т. 5.4. е невалидна и не дава право  на  участие  в  томболата  за  награди  съгласно  тези  Общи  условия. Участниците  нямат  право  да  извършват  регистрации  след  31.10.2021  г.,  23:59 часа, като такива регистрации няма да бъдат приемани и няма да бъдат считани
за валидни от Организатора, независимо дали към съответния момент страницата
за регистрация е била отворена за достъп или не.  
 
Участникът е длъжен да запази и представи на Организатора касов бон за регистрираната транзакция (моля вижте т. 26 по-долу).
 
Наградите от Кампанията са 40 (четиридесет) бр., като всяка 1 (една) отделна награда представлява 5 бр. ваучери за гориво, всеки ваучер на стойност 20 лв. с ДДС, общо на стойност 100 (сто) лева с ДДС. С ваучерите от всяка отделна Награда може да бъде закупено гориво OMV MaxxMotion Performance Diesel или OMV MaxxMotion Performance Gasoline 100 plus на обща стойност 100 лв. с ДДС („Наградата“).
 
Един Участник може да спечели само една Награда, независимо от броя на направените регистрации.
 
Наградите  могат  да  се  използват  във  всяка  бензиностанция  на  ОМВ България до 31.12.2022 г.
 
Ваучерите  от Наградите  могат  да  се  използват  самостоятелно  (всеки ваучер  поотделно)  или  заедно.  В  случай,  че  Участникът,  спечелил  Награда,  извърши  покупка  за  стойност  по-малка  от  стойността  на  даден(и)  ваучер(и), разликата не се възстановява или изплаща.
 
Жребият за Наградите се тегли в присъствието на трима служители на Организатора на 01.11.2021 г., като за целта се съставя и протокол. Изтеглят се и 10 (десет) резервни печеливши Участника.
 
Организаторът  обявява  печелившите  Участници  ,  като  публикува инициалите  на  печелившите  Участници  заедно  с  номера  на  регистрираната трансакцията на www.omv.bg.  Обявяването се извършва в работния ден следващ провеждане  на  томболата  и  теглене  на  жребия  по  чл.  7.1.  по-горе.  Заедно  с обявяването  на  печелившите  Участници  на  официалната  страница, Организаторът  може  да  обяви  и  допълнителни  данни  за  контакт,  които печелившите Участници следва да изпратят на електронната поща, посочена от Организатора,  за  да  получат  съответната  награда.  Организаторът  публикува информация  за  Кампанията  и  тегленето  на  печеливши  Участници  и  на  своята Facebook  страница  www.facebook.com/OMVBulgaria.  Организаторът  няма задължение  да  обявява  резервните  печеливши  Участници,  освен  ако  печеливш Участник  загуби  правото  си  на  награда  съгласно  тези  Общи  условия  и  бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 7.7. – 7.9.
 
Печелившите Участници ще бъде информирани и по имейла, който е предоставен  при  регистрацията,  с  цел  уточняване  на  детайлите,  свързани  с получаването на Наградите.
 
Наградите  се  предоставя  на  печелившите  Участници  с  куриер  срещу подписване на приемо-предавателен протокол, подписан от Организатора и всеки от печелившите Участници. Наградата, която Организаторът изпраща по куриер с обратна разписка, може да се получи само лично от Участника или от надлежно упълномощено от него пълнолетно лице срещу подпис и представяне на документ за самоличност.  
 
Разходите за получаването на наградата по куриер са за сметка на ОМВ България.  
 
Наградите се предоставя в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата, на която печелившият Участник е обявен на  www.omv.bg, и след като Организаторът е удостоверил, че всички условия за участие са удовлетворени.   
 
Ако  печелившият  Участник  не  бъде  открит  в  рамките  на  10  (десет) работни  дни  от  датата  на  теглене на  томболата  за  Наградите  на  посочените  от него/нея  данни  за  контакт  (адрес  и  телефон  и/или  имейл)  и/или  участникът откаже да предостави допълнителни три имена, адрес за доставка на ваучерите и  телефон  за  връзка, той/тя  губи  правото  си  да  получи  Наградата  и  Наградата предоставя  от  Организатора  на  резервен  печеливш  Участник  по  реда  на изтеглянето. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда. 

Краен срок - 31 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара