Спечелете 100 броя ютия с парогенератор Philips от Persil

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Таня Атанасова тел: XXXXXXX666
Гинка Димова Кепчева тел: XXXXXXX327
Деница Златанова тел: XXXXXXX700
Женя Вачева тел: XXXXXXX002
Николай Николов тел: XXXXXXX136
Томислав Колев тел: XXXXXXX642
Спас Митов тел: XXXXXXX136
Петя Йорданова тел: XXXXXXX625
Радостина Йонева тел: XXXXXXX924
Лилия Виткова тел: XXXXXXX396
Весела Симеонова тел: XXXXXXX107
Кирил Василев тел: XXXXXXX282
Диляна Манова тел: XXXXXXX387
Миряна Войкинска тел: XXXXXXX367
Ренета Димитрова тел: XXXXXXX650
Цвята Димитрова тел: XXXXXXX293
Велислава Сталянова тел: XXXXXXX095
Захаринка Богутева тел: XXXXXXX370
Мария Иванова тел: XXXXXXX390
Мая Николова тел: XXXXXXX846
Ралица Колева тел: XXXXXXX584
Елена Божкова тел: XXXXXXX236
Цанка Господинова тел: XXXXXXX439
Димитър Червенкондев тел: XXXXXXX430
Лидия Цанева тел: XXXXXXX655
Милена Богданова тел: XXXXXXX063
Силвия Милачкова тел: XXXXXXX076
Зоя Смилкина тел: XXXXXXX200
Екатерина Арабска тел: XXXXXXX586
Янна Александрова тел: XXXXXXX123
Светла Андреевска тел: XXXXXXX063
Цветелина Геловска тел: XXXXXXX090
Цветомила Вутева тел: XXXXXXX591
Христина Куванджиева тел: XXXXXXX376
Маргарита Кормушева тел: XXXXXXX555
Татяна Томова тел: XXXXXXX120
Даниела Измирлиева тел: XXXXXXX917
Златина Кръстева тел: XXXXXXX149
Зорица Ставрева тел: XXXXXXX456
Веселина Господинова тел: XXXXXXX357
Димитринка Петрова тел: XXXXXXX868
Геновева Карлева тел: XXXXXXX598
Гергана Енчева тел: XXXXXXX461
Виолета Димитрова тел: XXXXXXX117
Михаил Бордияшев тел: XXXXXXX920
Самуил Георгиев тел: XXXXXXX813
Еньо Димитров тел: XXXXXXX543
Диана Дюлгерова тел: XXXXXXX461
Ния Кюковска тел: XXXXXXX495
Росица Иванова тел: XXXXXXX699
Сашка Караиванова тел: XXXXXXX774
Ирена Сюрджиева тел: XXXXXXX189
Моника Вичева тел: XXXXXXX236
НелиАнка Пеева тел: XXXXXXX608
Елизабет Колева тел: XXXXXXX362
Жулиана Кондакова тел: XXXXXXX998
Ваня Адърска тел: XXXXXXX290
Живка Иванова тел: XXXXXXX530
Димитрина Христова Ризакова тел: XXXXXXX288
Мирела Недялкова тел: XXXXXXX624
Габриела Фъркова тел: XXXXXXX948
Васка Паунова тел: XXXXXXX862
Даяна Чернева тел: XXXXXXX481
Веселка Големанова тел: XXXXXXX493
Цвятко Хаджийски тел: XXXXXXX323
Красимира Минчева тел: XXXXXXX635
Георги Заимов тел: XXXXXXX004
Валерия Томова тел: XXXXXXX605
Спаска Кръстева тел: XXXXXXX190
Анастасия Папучарова тел: XXXXXXX441
Айтен Мустафова тел: XXXXXXX677
Стоянка Николова тел: XXXXXXX025
Марина Терзиева-Каравасилева тел: XXXXXXX667
Маргарита Георгиева тел: XXXXXXX182
Мария Петрова- Попова тел: XXXXXXX333
Жорж Петров тел: XXXXXXX685
Анна Болярова тел: XXXXXXX515
Тонка Христова тел: XXXXXXX288
Мариана Каменова тел: XXXXXXX382
Стефчо Стефанов тел: XXXXXXX850
Орхан Ахмед тел: XXXXXXX460
Антон Костов тел: XXXXXXX634
Поля Трендафилова тел: XXXXXXX549
Габриела Ризова тел: XXXXXXX096
Ара Хуманян тел: XXXXXXX489
Денка Йовчева тел: XXXXXXX287
Дария Ганчова тел: XXXXXXX270
Виолета Миленкова тел: XXXXXXX581
Вежди Зекерие тел: XXXXXXX646
Карина Касап тел: XXXXXXX399
Янко Панайотов тел: XXXXXXX851
Илияна Воденичарова тел: XXXXXXX542
Марияна Вутова тел: XXXXXXX202
Ана Новакова тел: XXXXXXX172
Пенка Кирилова тел: XXXXXXX950
Дора Гьошева тел: XXXXXXX403
Алдинка Димитрова тел: XXXXXXX412
Зехра Неджибова тел: XXXXXXX227
Веселин Дичев тел: XXXXXXX871
Николина Мартинова тел: XXXXXXX141

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини от търговската мрежа, които продават Persil, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“.

В Промоцията участват всички продукти с търговска марка Persil.

Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди: Общо 100 бр. големи награди – ютия с парогенератор Philips, модел GC8942/20, с единична стойност на придобиване 489,99 лв. с ДДС.

За да участва за спечелването на награда, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС, участникът може да участва в томбола за спечелване на една голяма награда, като за тази цел участникът трябва да се регистрира с три имена, телефон, номер на касовата бележка, дата и снимка на касовата бележка.

Наградите по т. 11 ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, в периода 01-05.12.2021 г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и една резерва измежду участниците.

Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си.

Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

Всеки участник може да участва в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС.

За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда по т. 11, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал на www.henkel-promo.bg. С една касова бележка може да бъде направена само една регистрация, независимо от стойността на направените с нея продукти с търговска марка Persil.

Участващата в томболата за награда касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:
1. Ако пуснатата в урната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.
2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от над 5,99 (пет и деветдесет и девет) лв. с ДДС.
3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;
4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата.
5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяна или по друг начин манипулирана.

Участие в Промоцията могат да вземат: - Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години

Печелившите на награда в Промоцията са длъжни:
• При получаване на наградата да докажат, че данните им съответстват на данните, описани в регистрацията, която са направили на www.henkel-promo.bg;
• Да предоставят техни лични данни: три имена, ЕГН, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Наградите се предявяват от спечелилите участници до 12.12.2021 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че победителят не предяви наградата си до 12.12.2021г., на 13.12.2021 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непредявена награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да предяви наградата си най-късно до 20.12.2021 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.

Краен срок - 30 ноември 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара