Спечелете смарт часовници, якета, раници и термоси от The Famous Grouse

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 6 декември 2021

Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:

    Бутилка “The Famous Grouse” 0.700 L
    Бутилка “The Famous Grouse”  1.00 L
    Бутилка “The Famous Grouse” 1.5 L
    Промо пакет “The Famous Grouse” с 2 чаши
    Бутилка “The Famous Grouse”  Ruby Cask
    Бутилка “The Famous Grouse”  Bourbon Cask
    Бутилка “The Famous Grouse”  Smoky Black

След приключването на Кампанията посочените продукти губят качеството си на Участващи продукти и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Общ брой и вид на наградите:

    Яке Marmot Down Hoodie - 10 бр.
    Раница Gregory Stout 45  - 20 бр.      
    Термос Sea To Summit 3600 550ml – 140 бр.
    Смарт часовник Polar Grit X - 3 бр.
    Промо код за -10% намаление за Нови колекции и ненамалени стоки в магазини Basecamp – 100 бр.

Промо кодът ще важи за онлайн и физическите магазини - онлайн употребата му става с въвеждането му при поръчка в сайта www.basecamp-shop.com. Във физическите магазини промо кодът трябва да бъде представен.

Адрес на магазините: Basecamp, София, бул. Черни връх 90, тел: 0895 551 241, Basecamp, София, ул. Околовръстен път 265, тел: 0895 551 243, Онлайн магазин: www.basecamp-shop.com,

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, извършваща доставката на наградата. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Всеки потребител, желаещ да участва в Кампанията „Светът на Феймъс“ участва в томболата за изброените в Раздел 4, пункт 4.1. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи Участващ продукт в България, в периода на Кампанията (18.10.2021. – 06.12.2021г) с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство.

2. Регистрира се с касовата бележка с покупката си онлайн на адрес www.thefamousgrouse.promo в периода на Кампанията (18.10.2021. – 06.12.2021г), със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът да се свърже с Участника.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера й (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на промоцията);
    Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея.

Важно! Участникът следва да съхрани касовата бележка и да я представи на куриера като условие за получаване на наградата.

В периода на Кампанията, след всяка регистрация по точка 6.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата www.thefamousgrouse.promo. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата и участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! Получаването на информативния имейл след изтриване на скреч полето не означава потвърждение за спечелена награда. Награда се предоставя след последващ потвърдителен имейл, изпратен от Пaртньора или Организатора до участника, след проверката и в сроковете по чл.  6.1.4. по-долу и при условия, че Участникът отговаря на условията посочени в раздел V, направил е указаните от Организатора/ Партньора/ куриер уточнения по отношение на наградата и доставката й и те са верни и актуални, и са изпълнени и останалите условия, посочени в тези правила.  

В случай че при изтриване на онлайн скреч полето по точка 6.1.3 е посочено в него, че участникът печели награда, Партньорът или Организаторът проверяват, в срок от 3 работни дни след това, дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 6.1.2, по-горе чрез която е спечелена съответната награда. В случай че проверката установи уникална и валидна регитрация, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда. В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.  

В случай че спечелването на награда е потвърдено с потвърдителен имейл по предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения – например размер на якето, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдитения имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.6.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка,  удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и касова бележка, като с една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя на закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации в Кампанията, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Кампанията и които са получили потвърдителен мейл и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка и при изпълнение на останалте условия в тези правила.  

Наградите ще бъдат доставени от куриер в срок до 30 дни от валидирането на печелившите и предоставянето от печелившия Участник на адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка на наградата, но не по- късно от 30 дни след  края на Кампанията.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и Организаторът или Партньорът или куриер не е успял да се свърже с него и/или да го открие на адрес за предоставяне на наградата, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и същият губи правото си да я получи.

При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта. Печелившият участник следва да представи също така и  оригинала на касовата бележка, използвана за регистрацията в Кампанията, при която е спечелена награда. Куриерът сверява номера на касовата бележка с данните от регистрацията на печеливия участник и я връща на лицето. Награда не се предоставя, в случай че при тази проверка се установи, че лицето не отговаря на условията по чл. 5. по-горе и/или данните на лицето не съвпадат с данните, посочени в регистрацията по чл. 6 и/или не е предоставена касовата бележка, използвана при регистрацията на печелившия участник и/или се установи, че не отговаря на други условия на тези правила.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара