Спечелете ваучери за преживявания, ваучери за козметика и планери Еуфория от Libresse

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promolibresse.bg/winners

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1. Да закупи продукти за минимум 5 лв. с ДДС по избор с търговската марка Libresse като  при  плащане  трябва  да  запази  касовия  бон,  фактура  или  документ  за  покупка, който ще получи от търговския обект. Касовият бон, фактура или документ за покупка, трябва да бъде с дата между датите 04.10.2021 г., 00:00 ч. и 31.10.2021 г. 23:59 ч.

2. Всеки  участник  следва  да  регистрира  касовия  бон,  фактура  или  документ  за покупка, на интернет страницата https://promolibresse.bg/
* За  да  се  регистрира  за  участие  в  уебсайта  на  играта  https://promolibresse.bg/,
участникът трябва да въведе следните данни: име; фамилия; e-mail и телефон за връзка.
* За да бъде успешна регистрацията, участникът трябва да качи и снимка на касова
бележка/фактура или документ за покупка на продуктите на Libresse, която да отговаря
на следните критерии:
• Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта;
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
•  Снимката  не  трябва  да  е  размазана  или  с  лошо  качество,  което  да  попречи  на
валидирането ѝ;
•  Доказателството  за  покупка  трябва  да  е  снимано  или  сканирано  в  оригинал  и  да
показва еднозначно, че е за покупка на поне един продукт с марката Libressе;
• На снимката трябва ясно да се вижда датата, стойността на покупката и номера на
касовата  бележка/фактура/документ  за  покупка.  Общата  стойност  на  закупените
продукти Libresse трябва да е минимум 5.00 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов
бон/фактура/документ  за  покупка.  Примерна  снимка  на  валиден  касов  бон  ще  бъде
качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки,  които  не  отговарят  на  посочените  по-горе  условия,  няма  да  бъдат
зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Регистрационната  форма  включва  изрично  попълване  и  на  следните  полета  с
акуратна информация: град на покупка и магазин на покупка. Целта е да става ясно
откъде са закупени продуктите.  

За  да  завърши  своята  регистрация  на  касов  бон,  фактура  или  документ  за
покупка, участникът трябва да маркира следните полета:
- “Декларирам, че съм запознат/а с Официалните правила”;
- “Запознах се с Политиката за защита на личните данни”.

Участниците могат да участват неограничено, като с един касов бон, фактура или
документ  за  покупка,  може  да  се  участва  и  печели  само  веднъж.  Един  касов  бон,
фактура  или  документ  за  покупка,  може  да  се  регистрира  само  веднъж  за  срока  на
Играта.  

Награди:
- Малки  награди  -  140  бр.  планера  “Еуфория”  от  О!планер.  Всеки  планер  е  на
стойност 57.00 лв. с ДДС.  
- Средни награди - 20 бр. ваучера за козметика от Saff Bulgaria на стойност 150 лв. с ДДС всеки. Ваучерите  могат да се използват на сайта https://saffbulgaria.com/ .  
- Големи награди - 4 бр. ваучера за преживяване от GiftTube на стойност 450 лв. с ДДС всеки. Ваучерите могат да се използват на сайта https://www.gift-tube.com/ .  

Един касов бон, фактура или документ за покупка участва само веднъж за целия
срок на Играта, като с него може да бъде спечелено само веднъж една от малки, средни
или големи награди.

Наградите, които се теглят на ежедневна база, веднъж на ден, са както следва:
- По 5 броя планера “Еуфория” от О!планер на ден, всеки на стойност 57.00 лв. с
ДДС, общо 35 планера за седмица;

Наградите, които се теглят на седмична база, веднъж в седмицата, са както следва:
- По  5  бр.  ваучера  за  козметика  от  Saff  Bulgaria  на  стойност  150  лв.  с  ДДС  на
седмица, общо 5 ваучера за седмица;

Четирите  големи  награди  ще  бъдат  изтеглени  до  3  дни  след  приключване  на
кампанията.  

Наградите ще се изтеглят по периоди както следва:

Малки награди - всеки ден, считано от 04.10.2021 г. до края на кампанията, ще
бъдат теглени на случаен принцип и обявявани по 5 победителя на ден, които печелят
по  1  малка  награда.  Изключение  правят  уикендите,  където  печелишвите  ще  бъдат
обявявани в първи работен ден след конкретния отминал уикенд. Тегленето на малки
награди по дати ще бъде както следва:  
- Печелившите от 04.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 05.10.2021.
- Печелившите от 05.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 06.10.2021.
- Печелившите от 06.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 07.10.2021.
- Печелившите от 07.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 08.10.2021.
- Печелившите от 08.10.2021., от 09.10.2021. и от 10.10.2021. ще бъдат изтеглени и
обявени на 11.10.2021.
- Печелившите от 11.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 12.10.2021.
- Печелившите от 12.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 13.10.2021.
- Печелившите от 13.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 14.10.2021.
- Печелившите от 14.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 15.10.2021.
- Печелившите от 15.10.2021., от 16.10.2021. и от 17.10.2021. ще бъдат изтеглени и
обявени на 18.10.2021.
- Печелившите от 18.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 19.10.2021.
- Печелившите от 19.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 20.10.2021.
- Печелившите от 20.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 21.10.2021.
- Печелившите от 21.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 22.10.2021.
- Печелившите от 22.10.2021, от 23.10.2021. и от 24.10.2021. ще бъдат изтеглени и
обявени на 25.10.2021.
- Печелившите от 25.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 26.10.2021.
- Печелившите от 26.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 27.10.2021.
- Печелившите от 27.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 28.10.2021.
- Печелившите от 28.10.2021. ще бъдат изтеглени и обявени на 29.10.2021.
- Печелившите от 29.10.2021, от 30.10.2021. и от 31.10.2021. ще бъдат изтеглени и
обявени на 01.11.2021.

Средни  награди  -  всеки  понеделник,  считано  от  04.10.2021  г.  до  края  на
кампанията,  ще  бъдат  теглени  по  5-ма  победителя  на  седмица,  които  печелят  по  1
средна награда. Тегленето на средни награди по дати ще бъде както следва:  
- Печеливши  от  седмицата  04.10.2021.  до  10.10.2021  ще  бъдат  изтеглени  на
11.10.2021.  
- Печеливши  от  седмицата  11.10.2021.  до  17.10.2021  ще  бъдат  изтеглени  на
18.04.2021.  
- Печеливши  от  седмицата  18.10.2021.  до  24.10.2021  ще  бъдат  изтеглени  на
25.04.2021.  
- Печеливши  от  седмицата  25.10.2021.  до  31.10.2021  ще  бъдат  изтеглени  на
01.11.2021.  

Голяма награда - четиримата участника, спечелили четирите големи награди (по
една  награда  на  човек)  от  кампанията,  ще  бъдат  изтеглени  до  3  дни  след  края  на
кампанията - до дата 03.11.2021.

Всеки спечелил потребител, в срок до 3 дни след обявяването на печелившите, ще
получи  електронно  съобщение  на  електронната  поща,  с  която  е  направил  своята
регистрация, при записването на съответния спечелил касов бон, фактура или документ
за покупка.  

Всеки  спечелил  потребител  на  малки  награди  следва  да  попълни  данните  си  на
специално създадената форма за попълване на адресни данни. Тази форма ще получи
на  електронната  си  поща,  която  е  въвел  при  регистрация  на  касовия  бон,  с  който  е
спечелил. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 05.11.2021г. Всеки
печеливш участник на малки награди в тази кампания, при правилно попълнени данни
за доставка на наградите, следва да получи наградата си в рамките на 45 работни дни
след  края  на  кампанията.  Организаторът  ще  изпрати  всички  награди  до  45  дни  след
края на кампанията на посочените от регистрираните участници адреси.

Всеки спечелил потребител на средни и големи награди ще получи наградата си под
формата на електронен ваучер на предоставения от него, при регистрация за участие, e-
mail.

Ако в рамките на срока, описан в предходните две точки, Организаторът не може да
се  свърже  с  печеливш  участник  на  посочената  от  него  електронна  поща  или  ако  се
окаже, че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, или е попълнил
грешно своите данни, той губи правото си над наградата.

Малките награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившия
адрес  за  доставка  съгласно  настоящите  правила  на  Организатора.  Тези  срокове
подлежат на промени при наличието на форсмажорни обстоятелства.

Средните  и  големите  награди  се  изпращат  на  печелившите  под  форма  на
електронен  ваучер  на  електронната  поща,  предоставена  от  печелившия,  при
регистрация за участие в играта.  

Доставките на малки награди ще бъдат осъществявани в работните дни от 9:00 часа
до  18:00  часа  или  съгласно  актуалните  условия  на  куриерската  фирма.  Куриерските
разходи са за сметка на Възложителя.  

Ако  печеливш  участник  не  може  да  бъде  открит  при  посещението  на  куриера,
последният го уведомява посредством бележка на вратата или обаждане на телефонния
номер за адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както
и за срока, в който може да си я потърси там.

Ако  печелившият  не  потърси  наградата  си  в  определения  от  куриера  срок,
наградата се връща от куриера на Организатора.

Награда,  която  се  е  върнала  при  Организатора,  след  неуспешен  опит  да  му  бъде
доставена, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 2 седмици след
края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След
изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи
наградата си. 

Краен срок - 31 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара