Спечелете 60 футболни фланелки и 300 оригинални шала Liverpool FC

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://footballmoments.bg/winners-new/

Играта стартира на 01.09.2021 г. и е с продължителност до 13.10.2021 г. (вкл.)

– Първи период 01.09.2021 г. – 07.09.2021 г.
– Втори период 08.09.2021 г. – 14.09.2021 г.
– Трети период 15.09.2021 г. – 21.09.2021 г.
– Четвърти период 22.09.2021 г. – 28.09.2021 г.
– Пети период 29.09.2021 г. – 05.10.2021 г.
– Шести период 06.10.2021 г. – 13.10.2021 г.

Участващите опаковки в Играта са Carlsberg Кен, Carlsberg бутилка 500 мл., Carlsberg бутилка 330мл, Carlsberg Мултипак Кен 3 + 1 и Carlsberg 500 мл. наливна бира, независимо откъде са закупени.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1:

Стъпка 1.1. Да закупи минимум 2 продукта Carlsberg или 1 мултипак Carlsberg кен 3+1 от хранителен магазин, супермаркет, хипермаркет и др. Необходимо е двата закупени продукта Carlsberg да бъдат вписани на ЕДНА касова бележка. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени

или

Стъпка 1.2. Да закупи минимум 2 продукта Carlsberg (наливна бира или стъклена бутилка) от питейно заведение или заведение за хранене (ресторант, бар, механа и др.), срещу които ще получи скреч карта от служител в заведението. След изтриване на скреч картата, участникът разбира на момента дали печели награда бира Carlsberg или чаша, или му се пада код.

Стъпка 2:

Да регистрира кода от касовата бележка или съответната скреч карта на сайта https://footballmoments.bg/.

При регистрацията участникът трябва:

– да въведе номер на касовата бележка или код от скреч карта;

– да въведе мобилен телефонен номер;

– да потвърди (чрез чекбокс), че ще съхрани касовата бележка/скреч карта до края на Играта, че е съгласен с Официалните правила, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0898123***) ще бъдат скрити.

При регистрация на касова бележка или код от скреч карта, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, че регистрацията му е успешна, както и колко кода има регистрирани до момента и колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на голяма награда.

!Важно: При регистрирани 1 уникален код от касова бележки или скреч карта, участникът ще бъде включен в седмична томбола за наградата оригинален Liverpool FC шал. При регистрирани минимум 2 уникални кода, участникът ще бъде включен в седмичната томбола за големите награди – Liverpool FC фланелка за сезон 2021/2022.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Регистрираните касови бележки и скреч карти подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон или скреч карта се счита за невалиден.
 
Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Участието в играта е обвързано с покупка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени чрез регистрация на кодове са следните:

    300 бр. оригинален шал Liverpool FC – с регистриран 1 код
    60 бр. футболни фланелки на Liverpool FC за сезон 2021/2022 – с регистрирани минимум 2 кода

Наградите, които могат да бъдат спечелени на момента в питейни заведения или заведения за хранене (ресторанти, барове, механи и др.) са следните:

    6000 бр. безплатна бира бутилка Carlsberg 500 мл – моментна награда
    9000 бр. безплатна наливна бира Carlsberg 500мл – моментна награда
    2700 бр. футболна чаша Carlsberg – моментна награда

Наградите оригинален Liverpool FC шал ще бъдат изтегляни на томболен принцип всяка седмица  сред всички участници, които са регистрирали поне 1 код от касова бележка или код от скреч карта на https://footballmoments.bg

Наградите футболна фланелка на Liverpool FC за сезон 2021/2022 ще бъдат изтегляни всяка седмица на томболен принцип сред всички участници, които са регистрирали минимум 2 кода от касови бележки или кодове от скреч карти на https://footballmoments.bg.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

Всеки участник, който е регистрирал минимум 1 код от касова бележка отговаряща на изисвакнията на Играта или минимум 1 код от скреч карта, участва в томбола за седмична награда – 1 от 300 бр. оригинални Liverpool FC шалове (60 бр. всяка седмица) .

Всеки участник, който е регистрирал минимум 2 кода от касови бележки отговарящи на изискванията на Играта или минимум 2 кода от скреч карти, участва в седмична томбола и за 1 от 60 бр. футболни фланелки на Liverpool FC (10 бр. всяка седмица).

Наградите ще бъдат изтеглени сред всички участници, отговарящи на условията на Играта чрез софтуер за случайно теглене в присъствието на тричленна комисия.

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за наградите.

В тегленето на печелившите участват всички участници, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, който са посочили при регистрация на код.

В съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма, в която печелившите участници, в срок до 3 работни дни, ще трябва да посочат: имена, телефон и адрес за доставка на спечелената награда, както и размер (S/M/L/XL/XXL) при спечелване на награда фланелка.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 3 резерви за всяка награда. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 9.3 тридневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиито регистрации отговарят на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 3 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 9.3 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https://footballmoments.bg/. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците като номерата се публикуват със заличаване на последните три символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***).

Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената награда футболна фланелка Ливърпул ФК, подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на  наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатораили представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерската фирма.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта. 

Краен срок - 13 октомври 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара