Спечелете таблет iPad 10,2” 32 GB Wi-Fi + Cellular Space Gray и 80 раници

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Таблет печели
Валентина Г., 359 885 838***

Раница печелят
Мария Хаджийска 359876718***
Мирослав Димитров 359887388***
Даниела Димитрова 359886555***
Инна иванова 359884718***
Илияна Атанасова 359988376***
Ренета Димитрова 359087602***
Лилия Виткова 359887225***
Александр Шаргов 359882164***
вАЛЕНТИНА ДЕЛЧЕВА 359882427***
Стела Калфова 359888018***
Стефан Николов 359876110***
Красимира Бръмбарова 359882105***
Иван Гьоков 359896396***
Гюлназ Чаушева-Бинбашъ 359893846***
Албена Ангелова 359882639***
Тодор Пъванов 359887318***
Хафизе Наим 359877287***
Емил Станков 359879236***
Ралица Лозанова 359885764***
Боряна симеонова 359883559***
Анелия Зафирова 359896429***
Полина Панайотова 359889578***
Мирослав Мартинов 359876351***
Гергана Курукювлиева 359879881***
Любима Анестиева 359879933***
Георги петров 359889438***
Димитър Георгиев 359885967***
Величка Найденова 359888000***
Емил Калинов 359898733***
Сезен хайриев 359897462***
Веселин стефанов 359885387***
Мартин Михайлов 359899843***
Стефка Караманлиева 359893742***
Мария Стоянова 359886319***
мартин камберов 359883598***
Пеньо Димитров 359876263***
ан ка 359899340***
Кети Гошева 359887402***
Славянка Бабаяшева 359897084***
Иван Динев 359877067***
Аспарух Любенов 359885687***
Даниела Илиева 359899833***
Георги момчилов 359876373***
ТАТЯНА ИВАНОВА 359879981***
Незиха Мюмюн 359885967***
Нина живкова 359889115***
Ина Кирилова 359885510***
Красимира Русева 359899438***
Silviq Nedeva 359899227***
Валентина Христова 359876369***
Аляхтин Мехмед 359896480***
Мартин Любомиров 359884084***
Йордан Димитров 359876616***
Света йорданова 359899325***
Цвята Димитрова 359089384***
Георги Георгиев 359887209***
Митко Костов 359877874***
Красимира пенчева 359884046***
Мирослав Маринов 359897777***
Татяна Караниколова 359087703***
Петко Драгостинов 359883318***
Живка Василева 359896480***
Мартин Митев 359888498***
Галя Михайлова 359886460***
Стефани вачкова 359883346***
Гинка Кирова 359895087***
Галя Иванова 359877334***
Светла Караджова 359877887***
Пламен Низорков 359895084***
зЛАТИНА гОСПОДИНОВА 359886318***
Калин Кашеров 359882653***
Самуил Георгиев 359876994***
Татяна Георгиева 359876142***
Никола Николов 359882356***
Мария Хаджийска 359876718***
Живка Грозева 359876260***
Стефан Костов 359885079***
Мирослав Михайлов 359887814***
Milena uzunova 359887699***
Алекси Щерев 359879508***

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Кампанията са: 80 броя раници Крадецът на ябълки и 1 брой iPad 10,2” 32 GB Wi-Fi + Cellular Space Gray. Един участник може да спечели само една награда.

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

Да закупи през периода на Кампанията продукти на марката Крадецът на ябълки на обща стойност минимум 5 (пет) лева в една покупка на една касова бележка, за да участва в теглене за една от 80 броя Раници Крадецът на ябълки или на стойност минимум 10 (десет) лева в една покупка или две покупки всяка на стойност поне 5 (пет) лева, за да участва в теглене за 1 (един) Таблет iPad 10,2” 32 GB Wi-Fi + Cellular Space Gray. 

Участват всички продукти с марка Крадецът на ябълки, закупени от магазин на веригата Кауфланд, в която се провежда Кампанията.

Да запази касовата бележка и да я регистрира на kradecat.bg.

Участникът трябва да регистрира поне 1 (една) касова бележка на стойност минимум 5(пет) лева, за да участва с 1 (едно) валидно участие в тегленето за една от 80 броя Раници Крадецът на ябълки. Участникът трябва да регистрира 1(една) или 2 (две) касови бележки на обща стойност минимум 10(десет) лева, за да участва с 1 (едно) валидно участие в теглене за 1 (един) Таблет Apple 10.2-inch iPad 7, като посочи номер на бележка, нейната стойност, собствено и фамилно име и телефон за връзка. Няма ограничение в броя на регистрираните бележки и валидните участия.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти. Регистрацията на касовите бележки следва да се извърши в периода 06.09.2021 г. - 03.10.2021 г.

Една касова бележка може да се регистрира само веднъж.

Участниците се регистрират като попълнят Име и фамилия,телефонен номер, номер на касовата бележка, сумата на продукти „Крадецът на ябълки“ и e-mail адрес. При регистрацията участника носи отговорност за пълнотата и верността на предоставените данни)

Всички спечелили наградите по т.12.3 участници се определят на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на 06.10.2021 г. в присъствието на служители на Загорка АД като тегленето ще бъде записано. За резултатите от тегленето на печелившите участници и изтеглените резерви ще бъде изготвен протокол. Имената на печелившите участници и на резервните печеливши ще бъдат публикувани в сайта kradecat.bg не по-късно от 08.10.2021.

Ще бъдат изтеглени и общо 2 резерви печеливши участника за наградата Таблет iPad 10,2” 32 GB Wi-Fi + Cellular Space Grayи общо 10 резерви за наградата Раница Крадецът на ябълки.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали.

Организаторът и търговската верига, в която се провежда Кампанията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

Наградите ще бъдат предоставени както следва:

Наградатите Раница Крадецът и Таблет iPad 10,2” 32 GB Wi-Fi + Cellular Space Gray- Организаторът ще се свърже посредством предоставения телефон за контакт със спечелилите участници за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 15.10.2021 г. Печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, ЕГН, адрес за доставка и телефонен номер за връзка. Личните данни са необходими за изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС.

В случай че Организаторът не успее да се свърже в срок до 18.10.2021 г. с печелившия участник по вина на последния, Организаторът предоставя наградата на първия по ред резервен печеливш

В случай че печелившият участник на наградата не отговаря на изискванията на настоящите правила, същата няма да му бъде предоставена.

Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 (две) посещения на посочения от него адрес и не може да бъде осъществена връзка посредством предоставения от него телефон за контакт, той губи правото си да получи наградата и такава не му се предоставя.

Краен срок - 3 октомври 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара