Спечелете 5 прахосмукачки робот и 5 ваучера по 50 лв. от Lilly Drogerie

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 септември 2021

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД.

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта са общо 10, както следва:
- 5 ваучера по 50лв. с ДДС за пазаруване в „Лили Дрогерие” ЕООД
- 5 VILEDA VR ONE Cleaning Robot на стойност 199лв. с ДДС

Наградите не могат да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и/или да бъдат преотстъпвани на други лица.

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт с марка EveryDay на обща стойност 2.99лв. (два лева и деветдесет и девет стотинки) от който и да е магазин от търговската верига „Лили Дрогерие” ЕООД в периода на Кампанията, посочен в раздел 6. След заплащане на касата, клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games като впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. С една касова бележка може да се направи само една регистрация, независимо от стойността на покупката.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти, но не може да спечели повече от една награда.

Нито Организаторът, нито Партньорът носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Партньора. Също така, Организаторът и Партньорът не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

Тегленето на печелившите участници се организира от Организатора до 7 (седем) дни след края на кампанията и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 10 печеливши участници и 10 резервни.

Имената на спечелилите ще бъдат обявени на 14.09.2021 г. до 18:00 часа на фейсбук страницата на Партньора, за което участниците дават изричното си съгласие, приемайки Правилата на Играта.

В рамките на 7 (седем) дни след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже на посочения телефон с всеки един от тях, за да валидира неговото участие. В случай че Организаторът не успее да се свърже с избрания участник в рамките на три последователни опита в рамките на 2 (два) дни, то той ще пристъпи към първия изтеглен резервен участник.

Получаването на наградата ще става лично от изтеглените печеливши участници в избран от тях търговски обект на Партньора. В случай че в населеното място на избрания печеливш участник няма търговски обект на Партньора, наградата ще му бъде доставена на посочен от него адрес за сметка на Организатора.

При получаване на наградата печелившият участник следва да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си пред служителите на Организатора или на спедиторската фирма. Трето лице може да получи спечелената награда само след представяне на надлежно изготвено нотариално заверено пълномощно. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара