Спечелете 10 подаръчни кутии с продукти от 'Крадецът на ябълки'

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 август 2021

Отговори на този пост с най-любимия си GIF и виж какво ще стане. 

Но най-вероятно ще успееш да спечелиш лисича GIFT кутия. Или, ако си от хората, които го четат с "дж", отговори с джиф и виж дали ще успееш да спечелиш джифт кутия. ❤

За да се включи в Играта, участникът трябва да отговаря и изпълни условията за участие, посочени по-долу, публикувайки коментар от свое име и със съдържание по указания начин и съобразно посочените условия.

С участието си в играта всяко лице потвърждава, че са е запознало с настоящите общите условия и имат навършени 18г.

В периода на провеждане на Играта да публикува любимия си gif в коментар към поста на Играта.

Всеки участник има право на многократно участие в Играта със свои коментари, отговарящи на изискванията на настоящите условия.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за печалба.

Не се допуска участие в Играта на на малолетни или непълнолетни лица.

В Играта не се допускат коментари, съдържащи нецензурни или обидни думи и изрази, с еротична и/или порнографска насоченост, със съдържание, което изпраща послания, които насаждат омраза срещу група или човек, което разпространява, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, политическа, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания, насилие, нетърпимост, политическа агитация, както и негативни коментари насочени срещу Организатора, бранда или предлаганите от него продукти, или такива насочени към продукти, брандове на конкурентни производители и доставчици. В Играта не се допускат коментари, съдържащи снимки/видеа или други аудио/аудиовизуални форми с образи на животни, малолетни или непълнолетни лица или със съдържание, което е посочено по-горе. Коментари, които не отговарят на горните изисквания по преценка на Организатора се изключват от Играта, като Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с тези участници.

В разпределението на наградите от Играта участват всички коментари, които са изпратени от участниците в периода на провеждането й и отговарят на посочените по-горе условия.

Един участник има право да получи само една награда, независимо от броя на направените от него коментари. В случай, че участник е вече избран за победител, при повторното му изтегляне, същият няма право да получи следващата награда и неговото място се заема от определен по съответния ред, друг участник. С цел избягване на всякакво съмнение по-големия брой направени коментари в Играта увеличава шанса за избиране на участника за победител, но не му дава право да получи повече от една награда.

В първия работен ден, след приключване на Играта се избират десет победители сред участниците в Играта, които отговарят на изискванията й и са изпълнили условията й.

Определянето на победителите в Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Жребият се осъществява чрез софтуер за избор на случаен принцип https://commentpicker.com/ от Организатора или от определено от него лице.

Участник, определен за победител, има право да получи като награда един брой Кутия, всяка една, съдържаща 4 бр. бутилки сайдер с марка „Крадецът на ябълки“, 330 мл. (различни вкусове).

Наградите, които се раздават в Играта са общо 10 броя кутии, всяка една съдържаща бутилки сайдер с марка „Крадецът на ябълки“, 330 мл. (различни вкусове).

Организаторът публикува имената на победителите в коментар под поста на Играта. Отделно от това, в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на обявяване на победителите, Организаторът изпраща лично съобщение до всеки победител на профила, от който се е включил в Играта.

Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.16. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи следните свои данни (три имена, адрес за доставка на територията на Република България и телефон за връзка) за доставка на спечелената награда. Ако определеният за победител участник не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т.13. друг победител сред останалите участници.

Не се допуска замяна на наградата с друга предметна такава или получаване на паричната равностойност на наградата.

Наградата се изпраща по куриер на посочения от победителя адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Наградата се изпраща в срок до 10 дни от предоставяне на данните от победителите в Играта по реда на т.17. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 (две) посещения на посочения от него адрес и не може да бъде осъществена връзка посредством предоставения от него телефон за контакт, той губи правото си да получи наградата и такава не му се предоставя.

ЛИНК за участие

3 Коментари

 1. Линка не работи. Дава че страницата е невалидна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да видяхме, явно е изтрита играта. Свързахме се с организатора и очакваме да разберем какво се случва.

   Изтриване
  2. Играта отново е активна и линка ъпдейтнат, може да се включите :)

   Изтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара