Спечелете лаптоп APPLE MacBook AIR, смарт часовници APPLE и колонки SONY

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 юли 2021

Кампанията се организира и провежда във всички търговски обекти на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД на територията на Република България (наричано по-нататък за краткост „Партньор”).

В Кампанията участват всички продукти с марка Oral-B, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на “Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, независимо от вида и стойността им.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът:

(а) да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Oral-B на минимална обща стойност 22 лв. с ДДС в периода на осъществяване на Кампанията;

(б) да регистрира покупката си на www.metro.bg/games/oralb.

Участниците трябва да пазят фактурата без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, когато фактурата бъде поискана от него, той трябва да предостави снимка и оригинал на фактурата, чийто номер е изпратил по време на регистрацията. На фактурата трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез формата за участие, дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Oral-B.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни с цел получаване на награда.

Един участник с регистрация на една фактура може да получи само една от наградите посочени в член 6 (1).

Участник, който не спазва настоящиятите Официални правила или не отговаря на условията на Кампанията, ще бъде дисквалифициран без допълнително уведомяване, като губи правото на спечелената награда, в случай че е имал право на такава. Всякакви действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда от Кампанията да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/или противоречащи на тези, предвидени в настоящите Официални правила, са забранени. При установяване на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Възложителят и Организаторът си запазват правото да дисквалифицират съответния участник/ съответните участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат наградата.

Ако в резултат от участието в Кампанията бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, Възложителя или Организатора, или разпоредбите на закона, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:

(a) 1 (един) лаптоп Ултрабук APPLE MacBook AIR 13,3" MGN93ZE/A-256GB/S 13.3 ", APPLE M1 CHIP, RAM 8 GB, SSD 256 GB, APPLE 7 CORE GPU, MAC OS, SILVER на стойност 2037 лв.

(б) 5 (пет) смарт часовници APPLE SE SP. GRAY SPORT BAND MYDP2 40 MM, GPS, WLAN, ПУЛСОМЕР, NFC, всеки на стойност 563 лв.

(в) 10 (десет) Bluetooth колонки SONY SRSXB13B, всяка на стойност 87,39лв.

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество към описаното по-горе.

Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг предмет.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Наградите ще бъдат предоставени само ако участникът и участието му/ѝ отговарят на условията на настоящите Официални правила.

Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 7 работни дни след края на кампанията, по предоставен списък на валидирани участници от страна на „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 16 печеливши участници и 16 резервни, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите, някой от спечелилите откаже да получи наградата си, или в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Кампанията от страна на участника.

Участие в тегленето на наградите ще имат всички лица, отговарящи на посочените по-горе условия. Всички снимки на фактури, изпратени след определения краен срок на Кампанията, нямат право да участват в Кампанията.

В рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници от томболата, Организаторът ще се свърже с всеки един от печелившите участници, за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. В случай, че Партньорът не успее да се свърже с печелившия, след три последователни опита в рамките на 5 работни дни от датата, на която е осъществено тегленето, участието ще бъде обявено за невалидно и Организаторът ще се свърже с първия резервен участник от списъка с печеливши.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на 48 часа от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът и Възложителят не са и няма да носят отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът и Възложителят няма да носят допълнителна отговорност към участника.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера печеливши фактури.

Наградата следва да бъде получена от печелившия участник. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише приемо-предавателен протокол за получаване на наградата. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само след предоставяне на изрично пълномощно за това, заверено от нотариус.

Наградите ще бъдат доставени в рамките на 30 дни от тегленето на печелившите чрез куриер, до адрес, посочен от участника, от страна на и за сметка на Организатора. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара