Спечелете 30 ваучера по 100 лв. за пазаруване в Answear.bg


Играта е приключила!

Печеливши:
1. 0882 078 XXX ....... 85632
2. 0893 009 XXX ....... 40574
3. 0899 311 XXX ....... 370141
4. 0878 112 XXX ....... 294661
5. 0896 552 XXX ....... 8537
6. 0898 652 XXX ....... 148020
7. 0884 801 XXX ....... 45277
8. 0899 714 XXX ....... 316058
9. 0884 701 XXX ....... 230499
10. 0892 278 XXX ....... 67511
11. 0884 698 XXX ....... 396678
12. 0895 782 XXX ....... 1332
13. 0879 896 XXX ....... 92750
14. 0898 537 XXX ....... 265733
15. 0877 067 XXX ....... 406714
16. 0895 076 XXX ....... 175490
17. 0894 368 XXX ....... 4740
18. 0887 388 XXX ....... 160418
19. 0892 742 XXX ....... 0167 01P
20. 0898 624 XXX ....... 029301Р
21. 0898 419 XXX ....... 337669
22. 0878 373 XXX ....... Bn 008543
23. 0898 660 XXX ....... 258630
24. 0896 752 XXX ....... 38250
25. 0888 907 XXX ....... 125241
26. 0878 920 XXX ....... 175417
27. 0879 211 XXX ....... 268183
28. 0898 565 XXX ....... 223976
29. 0878 999 XXX ....... 243812
30. 0899 278 XXX ....... 314520

Играта се провежда единствено в търговските обекти на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

В Играта участват продукти с търговска марка “SEMANA“.

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи в периода на Играта продукт/и с търговска марка „SEMANA“ от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, находящ се на територията на Република България, за минимум 4.99 лв.;

Стъпка 2 : Да влезе на интернет страницата на Играта - www.semanapromo.bg; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) мобилен телефонен номер; б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта) Важно! – Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт (омекотител „ SEMANA “), както и да е изпълнено изискването за минимална стойност на покупката от 4.99 лв.! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД!; г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъдат публикувани на www. semanapromo .bg .

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Наградите в Играта са:

ВАУЧЕР на стойност 100 (сто) лева с ДДС с код за пазаруване в онлайн магазин Answear.bg 1. Answear.bg самостоятелно и едностранно определя правилата и условията за използване на ваучерите с код за пазаруване.

Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 30 /тридесет/ броя ВАУЧЕРИ с код, които ще бъдат изтеглени на 31.05.2021 г.

За използването на ВАУЧЕРА се прилагат правилата и условията на Answear.bg, които са както следва:

    Ваучерът с код за пазаруване е валиден за пазаруване от answear.bg.

    Ваучерът с код за пазаруване ще бъде приложен към всички продукти от потребителската кошница, стига те да не са изключени от кампанията.

    Един клиент (потребител) може да използва кодa за пазаруване един единствен път.

    Кодът за пазаруване не може да се комбинира с други отстъпки, намаления и/или ваучери, предоставени от answear.bg или партньор.

    В случай на спечелване на повече от един ваучер с код за пазаруване, то двата не могат да се сумират, за получаване на по-голяма сума. Ваучерът с код за пазаруване се използва самостоятелно и еднократно.

    Не се допуска замяна на спечеления ваучер с код за пазаруване срещу валутната му стойност.

    Кодовете за пазаруване са предназначени за получаване на отстъпка от 100лв. при пазаруване от answear.bg. Потребителят получава тази сума като отстъпка след като е добавил всички желани от него продукти в кошницата и напише кода за отстъпка в полето „Въведи твоя промо код тук“. Сумата се изписва автоматично до всеки добавен артикул, до пълното и изчерпване и преди да се осъществи финалната поръчка.

    Разходите по доставката на поръчката, както и нейното връщане са за сметка на Клиента/Победителя. Върху поръчката се начислява и „такса обработка“ в размер на 1 лев.

    Продуктите закупени от тази кампания с ваучер с код за пазаруване, подлежат на едно връщане или замяна, спрямо сроковете на магазина, а именно 30 дни от датата на доставка.

    В случай на връщане на продукт, клиентът получава обратно заплатената от него сума, ако има такава, която е упомената във фактурата му.

    Answear запазва правото си да изключва определени марки от кампанията, но не и след старта на кампанията. Списъкът на тези марки е публикуван на следния адрес: https://voucher.answear.bg/ и към момента на старт на кампанията включва: Armani Exchange, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Performance, Calvin Klein Underwear, Gant, Iceberg, Liu Jo, Mango, Mango Man, Mango Kids, Mayoral, Mayoral Newborn, Mrugała, Napapijri, Patrizia Pepe, Pinko, Polo Ralph Lauren, Red Valentino, Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger Tailored, Tommy Jeans, Tommy Sport.

За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. За избягване на всякакво съмнение, един участник има право да спечели повече от една награда в рамките на Игра, като всяка награда следва да бъде спечелена с различен касов бон.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „SEMANA“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : тегленето на печелившите ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който след края на Играта, ще изтегли на случаен принцип 30 печеливши, измежду всички успешно, регистрирали се за участие. Тегленето се извърши на 31.05.2021г.

ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

В тегленето участват всички участници изпълнители условията в т. 5.1. и отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 30 (тридесет) резерви. В случай, че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.3.4. в петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : обявяването на печелившите се извършвадо 24 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.semanapromo.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример :+359887 123***).

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено лице. Не се допуска получаването на наградата от друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата.

Краен срок - 30 май 2021  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара