Спечелете 3 суитшърта от сериала Приятели/Friends


Играта е приключила!

Печеливши:
Ваня Шопова
Иван Атанасов
Димитрийка Николова

*GIVEAWAY*

Този четвъртък легендарната група Приятели се завръща. А за всички като теб - носталгичните фенове - стриймът е в действие още от днес  с HBO GO към твоя Telenor план. 

За да имаш шанса да спечелиш един от трите Friends суитшърта, сподели в комантар кой е твоят любим герой от сериала: Рос, Чандлър, Джоуи, Рейчъл, Моника или Фийби. Ти си на ред!

Ще изберем трима победители на случаен принцип на 31.05 и ще ги обявим в коментар. 

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или услуги от Теленор.

Участник в Играта е всяко пълнолетно физическо лице с валидна регистрация във Facebook, с постоянно жителство в България, което:
- в периода от 27.05.2021 г. до 30.05.2021 г. е публикувал коментар към публикация (една на брой) на Организатора, който съдържа отговор на зададен в съответната публикация въпрос или загадка, която публикация на Организатора ще бъде публикувана на дата 27.05.2021 г. във Facebook профила му: https://www.facebook.com/TelenorBulgaria и ще бъде означен с наименованието на Играта.
- разрешили техният Facebook профил да бъде публичен за целия период на Кампанията. Изискването за публичен Facebook профил е с цел Организаторът да може да се свърже със съответния участник на лични съобщения, изпратени през Facebook, в случай че той/ тя е избран за победител или резерва в настоящата кампания.

Няма ограничение в броя на коментарите, публикувани от всеки участник. Независимо от броя направени коментари от всеки участник под поста на Организатора, всеки участник участва в томболата по т..5.3. за спечелване на награда еднократно (само с един коментар). За спечелване на награда не участват лица, коментирали с дума, различна от посочените в поста на Теленор.

Трима от участниците, спазили условията по т. 5.1. и 5.2. ще бъдат избрани на случаен принцип чрез томбола, която ще се проведе не по-късно от 3 работни дни след периода на Кампанията, посочен в т. 3“

Допълнително при същите условия и на същата дата ще бъдат изтеглени 3 (трима) от участниците като резерва.

Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата лично, ако бъде избран.

Тегленето на 3 (тримата) печеливш и 3 (тримата) резерви в Играта, които са изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се проведе на 31.05.2021, но не по-късно от 3 работни дни след периода на Кампанията, посочен в т. 3“ , чрез томбола на случаен принцип, на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора и ще бъде обявен в коментар под поста на Играта.

Печелившите участници в Играта, следва да бъдат уведомени, че печелят награди чрез изпращане на лично съобщение до тях във Facebook от Организатора в срок до 36 часа от изтеглянето на печелившия участник съгласно предходния раздел.

За да получи наградата си, в срок до 24 часа от уведомяването по предходната точка, но не по-късно от три работни дни, след провеждането на играта., печелившият участник следва да изпрати като отговор на съобщението по предходното изречение, свои лични данни – три имена, телефон и адрес. При неспазване на този срок, съответния печеливш участник губи правото за награда и се заменя от първата по ред резерва, която се уведомява по реда, описан по-горе.

Краен срок - 31 май 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара