Спечелете пътешествие с катамаран в Черно море, шапки и слънчеви очила от Stella Artois


Играта е приключила!

ОСМИНАТА ЩАСТЛИВЦИ, КОИТО ЩЕ ПЪТЕШЕСТВАТ ТОВА ЛЯТО НА КАТАМАРАНА НА STELLA ARTOIS С ПО ДВАМА СВОИ ПРИЯТЕЛИ, СА:

Номер на касова бележка Телефонен номер на спечелилия
00923360247 xxxxxxx803
0000260737 xxxxxxx311
0360521 xxxxxxx043
7295 xxxxxxx440
01474920054 xxxxxxx467
152133 xxxxxxx998
0000145670 xxxxxxx474
01857690199 xxxxxxx902

НАСЛАДИ СЕ НА ВСЕКИ МОМЕНТ ОТ ТВОЕТО ЛЯТО СЪС STELLA ARTOIS

Вземи продукти на Stella Artois на стойност минимум 5 лв., качи снимка на касовата бележка, регистрирай кода и участвай за:

    ШАПКА
    ОЧИЛА
    ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН в Черно море за теб и 2-ма приятели

*Изображенията са с илюстративна цел.

Промоцията стартира на 17 май  2021 г. и продължава до 23:59:59 часа на 30 юни  2021 г.

23:59:59 часа на 30 юни 2021 г. е крайният срок, в който участник в Промоцията може да регистрира касова бележка за участие и да разбере веднага дали печели шапка Stella Artois, очила Stella Artois или участва за голямaта награда Пътешествие с катамаран в Черно море.

На 1 юли  2021 г. от всички участия, с които не са спечелени шапка Stella Artois или очила Stella Artois, ще бъдат изтеглени 8 участници, които ще спечелят ГОЛЯМА НАГРАДА – Пътешествие с катамаран за трима.

8-те спечелили участници ще бъдат публикувани на www.mystellaartois.bg/promo на 2 юли, 2021 г.

А. Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ магазин продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:
    Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5 л и 0.33 л
2     Stella Artois Non-Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
3     Stella Artois     Кен.     0,5л

Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответното участващо заведение продукти с марка Stella Artois на стойност минимум 5 лв., в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:
    Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Stella Artois     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
2     Stella Artois наливна     Бокал     0,33 л/ 0,5 л
3     Stella Artois Non- Alcoholic     Стъклена бутилка за еднократна употреба. 0,33л
4     Stella Artois     Кен.     0,5л

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

НАГРАДА     БРОЙ НАГРАДИ     ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА
1. Шапка Stella Artois     300     Класическа лятна шапка в бяло, със стилна червена лента.
2. Очила Stella Artois     100     Слънчеви очила с 3D-принтирана рамка и лещи с UV защита.
3. Пътешествие с катамаран в Черно море (времетраене: 6 часа)     8     Луксозно пътешествие с катамаран за спечелилия и до 2 негови придружители по маршрут:
Созопол - Дюни - Созопол

С ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ (КАСОВА БЕЛЕЖКА, ФАКТУРА ОТ МЕТРО)
МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

Участникът трябва да снима касовата бележка от покупката/поръчката и да я качи на www.mystellaartois.bg/promo, като попълни идентификационния код на бележката, e-mail и телефон за връзка.  

Снимката на касовата бележката трябва да бъде във формат  jpg или png и в размер до 5 МБ. Необходимо е да е видима цялата, разгъната касова бележка, заедно с прилежащите реквизити – обект, дата, код, QR код, както и тя да е четима и с не нарушена цялост.  Ако кодът на бележката вече е регистриран в системата, ново участие няма да бъде допуснато.  Регистрираният код на бележката трябва да съвпада с кода от снимката на бележката от същото участие.

След регистрацията се провежда автоматично теглене на случаен принцип от компютърен алгоритъм за наградите Шапка Stella Artois и Очила Stella Artois. Участникът веднага бива уведомен дали и каква награда е спечелил, като, ако печели, му се предоставя електронен формуляр за попълване на име и адрес за доставка.  Всяко печелившо участие подлежи на проверка за съответствие с правилата и потвърждение или отказ в зависимост от резултата от тази проверка.

Регистрираните снимки и кодове на касови бележки, обявени за печеливши за награди Шапка и Очила, биват проверявани ежедневно.

    Ако отговарят на условията за участие(т. 8.1.), както и на останалите условия за пълнолетие и участие,  наградата бива директно изпратена към печелившия по куриер в указаните срокове за получаване.
    Ако регистрираните снимка и код на касова бележка не отговарят на условията (т. 8.1. и 8.3.), например бележката не е на определената минимална стойност за продукти Stella Artois,  закупените продукти не са отбелязани с името на марката (Stella Artois или Стела Артоа), касовата бележка не е от покупка в промоционалния период, касовата бележка е нечетивна, ръчно въведеният код и кодът на снимката не съвпадат, покупката е сторнирана, както и във всякакви други случаи на манипулации и невалидност,  Участникът бива уведомен чрез е-mail, че участието му е невалидно и няма да получи награда.
    При регистриране на злоупотреба с механизма на участие или манипулация на касовата бележка за участие, Организаторът има право да откаже на злоупотребилия участник, идентифициран с имена, телефонен номер или email  адрес, всички  бъдещи участия в Промоцията.

Всички участници, неспечелили шапка Stella Artois или очила Stella Artois, автоматично участват в томбола за голямата награда Пътешествие с катамаран в Черно море. Валидността на техните участия също се проверява надлежно, ако бъдат изтеглени в края на промоцията като печеливши.

Участникът може да регистрира различни касови бележки по всяко време в срока на Промоцията. Всяка касова бележка е отделно участие.  Не е допустимо участие повече от веднъж с една и съща касова бележка или код. При проверка на печелившото участие, тези случаи ще се дисквалифицират като невалидни и наградата ще бъде върната за повторно теглене.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки, с които са спечелили награда, а при получаване на спечелена награда доброволно да предадат касовата бележка от печелившото участие на куриера на Организатора.

Участник може да спечели  повече от веднъж награда шапка Stella Artois или очила Stella Artois в периода на промоцията. Един участник може да спечели максимум една награда Пътешествие с катамаран в Черно  море.

Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки за периода на промоцията.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия.

Организаторът не носи отговорност за недоставяне на  предметни награди, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, или ако не може да бъде открит на изписания при регистрацията за получаване на награда адрес, както и  в случай че не подаде данни за доставка. Печелившият участник следва да съобрази какъв адрес за получаване подава, имайки предвид работните дни и часове, в които може да бъде посетен от куриера на Организатора, а именно – от понеделник до петък, от 10 до 17 часа.

Спечелилите участници удостоверяват, че са навършили 18 години, в случай че куриерът има съмнения за това и поиска участникът да удостовери реалната си възраст. Ако куриерът/ Организаторът установи, че спечелилият не е пълнолетен към началната дата на Промоцията, т.е. участникът не е имал право да участва в Промоцията, участникът няма право да получи награда и Организаторът и неговите представители не му предоставят наградата.

При получаване на наградите Шапка или Очила участникът е длъжен да предаде на Организатора касовата бележка, с която е спечелил, запазена в нейната цялост и четивна, а куриерът да свери кода ѝ с кода на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.

Наградите шапка Stella Artois и очила Stella Artois се предоставят в срок от 45 работни дни след предоставените данни за доставка.

Наградата ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН В ЧЕРНО МОРЕ се предоставя по следния начин и при следните условия:

    8 (осем) печеливши на голямата награда ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН В ЧЕРНО МОРЕ ще бъдат изтеглени еднократно на случаен принцип на 1 юли, 2021 г., чрез томбола, измежду всички, неспечелили до момента  шапка Stella Artois или очила Stella Artois регистрирани касови бележки и ще бъдат обявени  на www.mystellaartois.bg/promo на 2 юли, 2021 г. Ще бъдат изтеглени и резервни спечелили участници, на които награда се предоставя, в случай че наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник.
    Всяко печелившо участие за Пътешествие с катамаран ще бъде проверено от администратора на промоцията за валидност на касовата бележка и въведения при участието код.  При регистрирането на несъответствие/манипулация или друга причина за невалидност, печелившият участник се дисквалифицира и на негово място застава изтеглен резервен печеливш.
    Спечелилите  ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН В ЧЕРНО МОРЕ ще бъдат уведомени по имейл и по телефон, които са посочили при регистрацията си, включително за номера на касовата бележка от печелившото участие, която трябва да предоставят на Организатора, преди да се възползват от наградата си. Печелившите следва в срок до 5 работни дни след писменото уведомление да потвърдят желание да се възползват от наградата, както и че пазят печелившата касова бележка.
    Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на касовите бележки,  с които са спечелили голямата награда  ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН В ЧЕРНО МОРЕ до момента на самото плаване.  При установяване на загубена печеливша касова бележка не се допуска участникът да се възползва от наградата с друга бележка, успешно регистрирана в промоцията.  В такъв случай печелившият участник следва незабавно да уведоми Организатора, за да не възпрепятства предаването на наградата на резервен спечелил.
    Участник може да спечели не повече от една голяма награда  ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН В ЧЕРНО МОРЕ.
    Наградата ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН В ЧЕРНО МОРЕ се получава лично срещу представяне на документ за самоличност в деня на плаването и касовата бележка от печелившото участие.
    ПЪТЕШЕСТВИЕТО С КАТАМАРАН В ЧЕРНО МОРЕ ще се осъществи в рамките на общо 6 (шест) часа в съботен или неделен ден през юли или август 2021 година, с начален пункт град Созопол, като печелившите участници ще бъдат уведомени за точната дата предварително по имейл.  Всеки от тях следва да потвърди присъствие на конкретната дата, както и да заяви предварително, в срок до 5 дни преди Пътешествието, писмено имената на пълнолетните лица, които ще го придружават. Допускат се до 2 (двама) придружители на възраст над 18 години към деня на Пътешествието.
    В дена на пътешествието ще бъде определен сборен пункт на групата от печеливши участници и час на явяване. Всички печеливши и придружителите им следва да спазват безпрекословно всички здравни противоепидемични мерки, валидни към датата на плаването. Всеки печеливш и всеки придружител следва да носи със себе си необходимите към датата на плаването лични защитни средства.
    Организаторът има право да откаже качване на борда на участници, които имат положителен тест за Covid-19,  които са във видимо нетрезво, неадекватно или недобро здравословно състояние или показват признаци на агресивно,неуважително или неадекватно поведение, както и ако се окаже, че са непълнолетни. Не е допустимо присъствие на непълнолетни лица при качване на катамарана.
    Организаторът няма ангажимент да осъществи техническо обезпечение за качване на плавателния съд на печеливши участници или техни придружители, които имат нужда от помощни средства – например инвалидни колички, патерици и подобни, но се ангажира да съдейства максимално за успешното плаване на печеливши при такива обстоятелства.  Печелившите следва да направят предварително уведомление, ако има налице подобни обстоятелства.
    Организаторът поема разходи за транспорт на печеливш участник и придружителите му до началния пункт на плаването – еднократно за групата, на стойност до 50 лв, като срещу това следва да получи легитимни пътни документи – билети за обществен междуградски транспорт до и от дестинацията, касова бележка за покупка на гориво от деня преди или в деня на плаването.
    Организаторът не поема разходи за нощувки в Созопол или околностите, ако такива се окажат належащи за спечелил участник и придружителите му с оглед на Пътуването с катамаран.
    Всеки участник и придружител следва да подпише Декларация за информираност и съгласие ПРЕДИ плаването, в която са указани всички рискове на плаването. Организаторът има право да откаже плаване на участник или придружител, който откаже да подпише Декларацията.
    Организаторът осигурява морски спасител по време на плаването  в полза на сигурността на печелившите, но не носи отговорност за възникнали инциденти по време на пътуването, независимо от това по чия вина са възникнали, които водят до медицински случаи или финансови разходи, както и няма отговорност да обезпечава последващо лечение на печеливши след такива инциденти.
    Организаторът не носи отговорност за не предоставяне  на награда ПЪТЕШЕСТВИЕ С КАТАМАРАН, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон и email за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, както и  в случай че не потвърди по email в указания по-горе срок наличие на печеливши касови бележки и желание и възможност за възползване от наградата. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност на печелившия да се възползва от наградата, поради лични причини от всякакво естество.
    При невъзможност за осъществяване на ПЪТЕШЕСТВИЕТО С КАТАМАРАН поради независещи от Организатора неблагоприятни или форсмажорни обстоятелства, като, но не само: лоши метеорологични условия, опасно вълнение,  внезапна техническа неизправност на плавателния съд, извънредно положение, влизащи в сила забрани и разпоредби на здравните власти, свързани с Covid-19 ситуацията в страната към датата на плаването, както и при други непреодолими обстоятелства, Организаторът компенсира спечелилия участник с ваучер за подобно по род преживяване. В такива случаи Организаторът не носи отговорности и няма ангажимент да компенсира вече направени разходи (извън разходите за пътуване,описани по-горе) от печелившите участници във връзка с пътешествието.

Касови бележки, в които не фигурират продукти на Stella Artois на стойност минимум 5 лв. се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се виждат закупените продукти или тяхната стойност или фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Касови бележки, които са заснети частично или прегънати и чиито дата и/или QR код не са видими и ясно четими, се считат за невалидни и Участникът няма право да получи наградата.

Невалидността на регистрираните касови бележки може да бъде установена от Организатора по снимките при регистрация, както и от куриера при доставка на наградата. 

Краен срок - 30 юни 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара