Спечелете Philips Airfryer и 3 ваучера по 200 лв. от мебели Виденов


Играта е приключила!

Печеливши:
AIRFRYER XXL от Philips печели – Теодора Атанасова 0884618XXX

Карта ваучер Виденов на стойност 200 лева получават:
Мария Василева 0884711XXX
Мариян Петров 0877787XXX
Айше Пехливанова 0897986XXX

В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия в специалната страница на играта - „Гот(о)ви за играта” , за да има право да вземе участие в томболата:

- Участниците трябва да последват линка в сайта  на Мебели Виденов https://videnov.bg/game/kitchens и да гласуват за един от  шестте участника в кулинарната надпревара (3 популярни готвача и 3 известни личности), чието представяне най-много харесват. При гласуване в играта изскача pop-up прозорец за регистрация, къде е необходимо всеки участник в играта да попълни регистрационна форма да посочи име, телефон и имейл адрес, както и да изрази съгласие с настоящите Общи условия, в съответния чекбокс.

Общият брой награди е 4 като от наградите 3 /три / са карти ваучер Виденов на стойност 200 лв. /всеки/ и Airfryer Philips (модел Airfryer XXL HD9650/90)

За повече информация във връзка с използването на ваучера Виденов можете да се свържете с нас на 0892 90 90 92 или да посетите нашия сайт https://videnov.bg/voucher

Условия за Карта ваучер Виденов https://videnov.bg/voucher

Голямата награда Airfryer Philips (модел Airfryer XXL HD9650/90) представлява непаричен доход, облагаем с окончателен данък по реда на чл. 38(14) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Организаторът си запазва правото, предвид на обявената в страна и Европейския Съюз Covid-19 обстановка, да измени модела обявен за голяма награда, с оглед на временното затваряне на граници, частично закриване на представителството на Philips в Европа и други обявени от държавни или общински органи епидемиологични мерки. Организаторът поема ангажимент да информира за това обстоятелство всички участници в най-кратък срок след неговото възникване.

Голямата награда ще бъде доставена на победителя в периода до 15.05.2021

Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на една от 4-те награди. Тегленията ще се извършват на лотариен принцип в присъствието на нотариус.

Всеки желаещ да участва в играта може да участва всеки ден през целия период на играта.

Участник може да спечели най-много една награда.

Организаторът ще обяви имената на печелившите участници във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/MebeliVidenov/ и страницата на Организатора www.videnov.bg и ще се свърже с всеки един от печелившите в срок от 5 дни след обявяването на всеки от четиримата печеливши. Ако в този срок Организаторът не може да се свърже със спечелилия участник, то той губи наградата и Организаторът ще обяви за печеливш участник изтегления като резерва следващ участник. Наградите ще бъдат доставени от Организатора на посочен от победителите адрес и лице за контакт.

Лицето, спечелило голямата награда Airfryer Philips (модел Airfryer XXL HD9650/90) ще се снима с представители на Организатора и направената снимка ще се използва в социалните мрежи. В деня на получаване на голямата награда, на лицето ще се предостави декларация- съгласие за споменатите в настоящата алинея дейности.

Краен срок - 28 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара