Спечелете 50 подаръчни пакета с продукти от Kaufland

Краен срок - 19 април 2021

Открий кое е щастливото кексче, в което се крие подарък-изненада! 

🐰 Включи се в играта и може да спечелиш 1 от 50 подаръчни пакета с продукти! 

👉 Какво трябва да направиш? 👀 Сподели в коментарите при кое кексче се появява сърце, като посочиш число от 1 до 12. 

Участвай до 19 април, а на 20 април виж дали си сред печелившите, които сме изтеглили. Късмет! 🍀❤️

Играта се организира и провежда на български език и се реализира чрез официалната страница на Kaufland във Facebook (www.facebook.com/kaufland.bulgaria).

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО.

За участие в Играта желаещите лица трябва да коментират под публикацията, публикувана във връзка с Играта, в рамките на Периода на провеждане в социалната мрежа Facebook на официалната страница на Kaufland България (www.facebook.com/kaufland.bulgaria). В коментарите си участниците трябва да отговорят кой номер е кексчето, показано във видеото.

В рамките на Периода на провеждане, всеки Участник може да коментира неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на Играта.

В тегленето на наградата участват само Участници, отговарящи на Условията и коментирали с верен отговор под публикацията на Играта във Facebook в посочения по-долу срок.

Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници, да свали от Facebook страницата си неговите/ техните участия и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.

Наградата ще бъде изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия, от комуникационна агенция „НОУ УЕЙ ЕООД“, [Knoway].

Само печелившия Участник ще бъде уведомен с лично съобщение или в отговор на коментара му под публикацията в съответната социална мрежа в рамките на до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Името на спечелилия участник ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившия Участник за неговото съгласие с това обявяване.

Печелившият Участник ще може да получат своята награда на посочен от него адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 (три) седмици от провеждане на тегленето чрез външно дружество - спедитор/ куриер. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара