Спечелете спа уиикенд в Банско, телевизор Crown и 50 комплекта продукти Боровец


Играта е приключила!

Печеливши:
Телевизор Crown 32T219

+359 886151***

СПА уикенд в Гранд Хотел Банско

+359 892486***

Сладки изкушения от Боровец

+359 898620***
+359 887778***
+359 899196***
+359 888713***
+359 896906***
+359 887975***
+359 892740***
+359 883438***
+359 899833***
+359 882105***
+359 883425***
+359 883598***
+359 896279***
+359 887311***
+359 896164***
+359 899150***
+359 885546***
+359 888818***
+359 898641***
+359 893235***
+359 886151***
+359 885533***
+359 899644***
+359 885627***
+359 988393***
+359 896575***
+359 895368***
+359 896209***
+359 888127***
+359 885520***
+359 878174***
+359 899021***
+359 893615***
+359 895462***
+359 896673***
+359 879900***
+359 888941***
+359 898327***
+359 884217***
+359 877889***
+359 898429***
+359 894691***
+359 894365***
+359 899156***
+359 897541***
+359 899954***
+359 886466***
+359 899526***
+359 896625***
+359 888280***

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

    При регистрирани касови бележки на обща стойност 3 лева, участникът участва за спечелването на телевизор “Crown” модел 32T219 и СПА уикенд в “Гранд Хотел Банско”. Покупката може да бъде отразена на повече от ЕДНА касова бележка.

    Допълнителни награди за още 50 участника, които не са спечелили – комплект сладки изкушения от Боровец.

Общо награди:

1 брой телевизор Crown 32T219
1 брой СПА уикенд в Белчин/Банско
50 комплекта сладки изкушения от Боровец. В тях са включени, както следва:

ВАФЛА „БОРОВЕЦ” С КАКАОВА ГЛАЗУРА – 10 бр.
КУТИЯ ВАФЛИ 15 бр. – 1 бр.
МЮСЛИ БИСКВИТИ „БОРОВЕЦ” – 2 кутии
БИСКВИТИ „БОРОВЕЦ” 252 гр. – 2 бр.
БИСКВИТИ „БОРОВЕЦ” СЪС СЛЪНЧОГЛЕДОВО БРАШНО – 2 бр.
БИСКВИТИ “БОРОВЕЦ” С ФИН МЛЕЧЕН ШОКОЛАД – 2 бр.
ВАФЛА “БОРОВЕЦ” ДАРК – 5 бр.
ВАФЛА “БОРОВЕЦ” ФЪСТЪК – 5 бр.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

За да участва в Играта всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи бисквити със слънчогледово брашно „Боровец“ на обща стойност 3 лв. (за да участва в томбола с награда телевизор “Crown” модел 32T219 и СПА уикенд в Гранд Хотел Банско) от търговски обект находящ се на територията на Република България и да вземе касов бон за закупените продукти;


Стъпка 2: да влезе на сайта на Играта – https://borovestspromo.com/; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) телефонен номер;

б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);

в) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB).

Важно: – В играта участва само продукта “Боровец” бисквити със слънчогледово брашно и неговите семейна и единична опаковка.

Важно: На касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт (пример: бисквити „Боровец“), както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност 3 лева.
 
г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, навършил е 15 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани https://borovestspromo.com/ и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ).

Важно: Спечелитите участници под 18 години трябва да имат съгласието на родител или настойник, за да участват в играта! Спечеланата награда може да бъде предадена само и единствено в присъствието на родител или друг законен представител.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации и регистрирани касови бележки, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Регистрирането на повече касови бележки увеличава общата стойност на регистрираните бележки и шансовете за спечелване на една от наградите.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Важно: Участникът трябва да запази касовата бележка за покупката, тъй като представянето на касовата бележка е едно от условията за получаване на награда.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „Боровец“ бисквити със слънчогледово брашно има, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект извън Република България.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки за минимум 3 лева, участва в томбола за телевизор “Crown” модел 32T219 и СПА уикенд в Гранд Хотел Банско, която ще се проведе на 01.06.2021 г.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки за 6 лева, участва 2 пъти в томбола за телевизор “Crown” модел 32T219 и СПА уикенд в Гранд Хотел Банско, която ще се проведе на 01.06.2021г.

Всички неспечелили участници, които са регистрирали касови бележки ще участват в томбола за комплект сладки изкушения от „Боровец“.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 01.06.2021 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер.

Важно: Един участник може да спечели една награда, независимо от броя касови бележки, които е регистрирал.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма , в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 20 резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 8.5 петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 8.5 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https:/borovestspromo.com/, както и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ). Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците и две имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на участниците, изпратили необходимите данни за доставка по т. 8.5., ще се извърши до 04.06.2021 г. В случай че до тази дата техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6, то Организаторът ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички обявени награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените по настоящата точка резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка в ще бъдат обявени

Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

Важно: В деня на получаване на наградата печелившия участник трябва да предостави на куриера касовите бележки, с които е участвал в Играта.

Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците вурху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената по т. 6 награда подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име,адрес, и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща и регистрираните касови бележки в играта. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

Представител на куриерска фирма „Спиди“ АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта. 

Краен срок - 31 май 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара