Спечелете лаптоп Acer, телефон Nokia 5.4 и спортна гривна Xiaomi


Играта е приключила!

Печеливши:

1️⃣№ 65, М. Д. от Варна
2️⃣№ 6, М. В. от Сандански
3️⃣№ 19, Ц. И. от София

ИГРАЙ и СПЕЧЕЛИ с NeuroEnglish!
✅ Лаптоп Acer Aspire
✅ Телефон Nokia 5.4
✅ Спортна гривна Xiaomi Mi Band 5

❓Какво е необходимо да направиш, за да участваш:
 👉Подкрепи една или повече от нашите активности на страницата
 👉Напиши ни послание
 👉И се регистрирай!

Това е! Очакваме те на страницата на нашата необикновена игра.  🎉🎉🎉
🔰Виж всички условия на играта и се регистрирай тук: https://neuro-english.eu/promo/

Играта е организирана от Европейски център по невронауки ЕООД, стартира на 01.04.2021 г. и продължава до 31.05.2021 г. В играта могат да участват единствено физически лица, без възрастови ограничения. На специализирана страница на уебсайта на Европейски център по невронауки ЕООД са публикувани условията и необходимите дейности за играта, а именно попълване на регистрационна форма, избиране на активности за подкрепа и изпращане на послание за Neuro English.

Печелившите участници, трима на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип измежду лицата, изпълнили и трите условия. Подаването на изявление се осъществява чрез публикуване на текста в специализирано поле на съответната страница на Neuro English. Със заявяване на желание за участие в Играта, а именно чрез попълване на регистрационната форма, избиране на активност за подкрепа или изпращане на послание, всеки Участник автоматично приема настоящите правила на Играта безусловно. Пълнолетните дееспособни лица правят това лично, а лицата под 18-годишна възраст със съгласието на своите родители/попечители или чрез своите законни представители.

Участник, който подава текстове с незаконно, нецензурно или обидно съдържание или с друго съдържание, което противоречи на настоящите правила и добрите нрави, щебъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда.

Участник, който подава текстове, които не отговарят на необходимата дължина от 100 до 150 думи или текстове, които не отговарят на изискванията да описват NeuroEnglish или текстове, които съдържат нечетими знаци или думи ще бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда. Европейски център по невронауки ЕООД си запазва правото да изтрива съдържание, което по негова преценка е незаконно, непристойно, обидно или противоречи на настоящите правила.

НАГРАДИ 1 брой лаптоп (Acer Aspire 3 A315-23G ) 1 брой смартфон (Nokia 5.4) 1 брой спортна гривна (Xiaomi Mi Band 5) Организаторът си запазва правото към момента на връчване на наградите дазамени обявените на тази страница награди с подобни такива (с подобни параметри) от марките Dell, Lenovo, HP, Acer, Asus или други.

На 1.06.2021 г. ще бъдат изтеглени тримата победители. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на сайта на Neuro English и във Фейсбук страницата на Neuro English. За да получат наградите си, печелившите участници ще потърсени чрез оставените при регистрацията три имена, адрес на местоживеене, e-mail адрес и телефон за връзка. Организаторът на играта ще се свърже с всеки от печелившите участници на предоставените контакти за уточняване на подробностите по предоставянето и използването на наградата в рамките на 5 (пет) работни дни след обявяване на печелившите участници. Наградите на участниците ще бъдат съхранявани от Организатора в рамките на 20 (двадесет) дни, считано от датата на обявяване на победителите. Европейски център по невронауки ЕООД има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава Участник, когато последният действа в противоречие със законите в Република България, настоящите правила, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез прекратяване на правата за участие в Играта и премахване на материалите със съответно съдържание.

Европейски център по невронауки ЕООД запазва правото си да променя настоящите правила, наградите, датите на началото и края на Играта, без да дължи обещетения, като задължително уведомява посетителите на уебсайта или Фейсбук страницата на Neuro English за промените.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ Участниците в Играта предоставят съгласието си личните им данни, публикувани на Фейсбук страницата им, да бъдат записани в базата данни на Европейски център по невронауки ЕООД и да бъдат използвани от него за бъдещи рекламни дейности (получаване на информация, новини, промоционални обекти, по поща, телефон, електронна поща, кратко съобщение или друг начин) без допълнителни задължения или заплащане.

ОТГОВОРНОСТ „Европейски център по невронауки ЕООД не носи отговорност в случай на претенции, включително съдебни искове, свързани с точността на личните данни, посочени Участниците във Фейсбук акаунтите им. Участието в Играта е свързано с приемане и със задължението за спазване на настоящите Правила от страна на участниците, направено при посочените по-горе условия. Участието в Играта е безплатно. Освен предварително обявената награда, „Европейски център по невронауки ЕООД не дължи хонорар или друго заплащане на участниците и победителите в Играта, както и на свързани с тях лица.

При тълкуването на настоящите Правила се прилага законодателството на Република България. Настоящите правила ще бъдат на разположение на заинтересованите участници на адреса на управление на Европейски център по невронауки ЕООД, както и на Фейсбук страницата на Neuro English. 

Краен срок - 31 май 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара