Открий двойките продукти и спечели ваучери от Kaufland


Играта е приключила!

Печеливш: Валентина Георгиева

📢 Включи се в играта за двойна награда! Тази седмица взимаш 2 за 1, когато пазаруваш, а ако отговориш правилно тук, може да спечелиш 2 ваучера за пазаруване на стойност 25 лв. 🤩

Напиши в коментарите под поста кои са двойките продукти със съответните числа от гърба на картите. 👀

Участвай до 28 март, а на 29 март провери дали печелиш. ☺️

Участник в Играта е всяко лице:

    разполагащо с активен и отключен профил във www.facebook.com.
    коментирало с верен отговор под публикацията на Играта в Периода на провеждане.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО.

За участие в Играта желаещите лица трябва да коментират под публикацията, публикувана във връзка с Играта, в рамките на Периода на провеждане в социалната мрежа Facebook на официалната страница на Kaufland България (www.facebook.com/kaufland.bulgaria). В коментарите си участниците трябва да отговорят кои са двойките продукти със съответните числа от гърба на картите, показани във видеото към публикацията за играта.

В рамките на Периода на провеждане, всеки Участник може да коментира неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на Играта.

В тегленето на наградата участват само Участници, отговарящи на Условията и коментирали с верен отговор под публикацията на Играта във Facebook в посочения по-долу срок.

Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници, да свали от Facebook страницата си неговите/ техните участия и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

Участието в Играта дава възможност на един от участниците да спечели два ваучера за пазаруване на стойност 25 лв.

Коментарите под публикацията на Играта във Facebook следва да бъдат публикувани най-късно до 23:59 часа на 28.03.2021 г. (неделя). Коментари, публикувани след този час на посочената дата, няма да служат за участие в тегленето на награди. Тегленето на печеливши участници ще се проведе на 29.03.2021 г.

Наградата ще бъде изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия, от комуникационна агенция „НОУ УЕЙ ЕООД“, [Knoway].

Само печелившия Участник ще бъде уведомен с лично съобщение или в отговор на коментара му под публикацията в съответната социална мрежа в рамките на до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Името на спечелилия участник ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившия Участник за неговото съгласие с това обявяване.

Печелившият Участник ще може да получат своята награда на посочен от него адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 (три) седмици от провеждане на тегленето чрез външно дружество - спедитор/ куриер.

Краен срок - 28 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара