Спечелете подаръчни комплекти Baileys Original и чаша за път


Играта е приключила!

Печеливши:
С. Костандиева и Г. Жекова
В. Александрова и Е. Василева
П. Толева и М. Петрова

Готова ли си за Baileys изненади? Отбележи приятелка в коментарите и двете може да спечелите по една неустоима награда!

В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на Република България.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

За да заяви участие в играта, участникът трябва да осъществи последователно следните действия:
1. Да посети Facebook страницата на Baileys
2. Да публикува коментар под посочения пост, публикуван на 10.03.2021 г, като отбележи негов/а приятел/ка.

Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Поглези се с Baileys“ и са коментирали успешно (само веднъж) под поста участват в жребий, който на произволен принцип определя шестима победителя – 3 коментирали и съответните приятели, която са отбелязали под поста (6 бр. награди общо). Победителите ще бъдат избрани чрез жребий след края на промоцията и ще бъдат обявени на 23.03.2021г. на Facebook страницата на Baileys чрез пост, включващ първото им име и инициал на фамилното име.

Жребият се извършва по отделно за всяка награда, като един участник има право да спечели само една награда.

Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победители”), имат право да получат  само една от посочените по-долу награди съгласно извършения жребий.

Наградите: 6 броя подаръчен комплект Baileys Original и чаша за път.

Победителите се уведомяват и чрез лично съобщение в профила им във Facebook в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

Изтеглените победители, които са били уведомени чрез лично съобщение във Facebook, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на e-mail, на следния електронен адрес office@knoway.eu в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите е-mail в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен победител.

Изтегленият победител трябва да изпрати имена и ЕГН, за да може дружеството правилно да осчетоводи предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

Изтегленият победител получава наградите си в срок до 65 дни след потвърждение.

Краен срок - 19 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара