Спечелете уикенд на морето в хотел WAVE RESORT *****


Играта е приключила!

Печеливши:

Летен уикенд за двама в WAVE RESORT Hotel ***** печели
Цанка И. с адрес ivanp*****@gmail.com

Комплект Допелхерц® Колаген 11.000 и Допелхерц® Антарктически крил печелят:
Милена И., milena_d*****@abv.bg
Елена Т., elenak******3@abv.bg
Нели С., neli_s******@abv.bg
Иванка К., wan*******@abv.bg
Калин Д., k.da*****@lotusoil.bg
Ваня А., eho*****@abv.bg
Соня С., sr20*****@abv.bg
Стоянка А. milcho****@abv.bg
Християна С., xgs***@abv.bg
Мариана К., rosm******@gmail.com
Инна В., inna19*****@abv.bg
Диляна Н., dilia****@abv.bg
Галина Н., mecho*****@mail.bg
Виктория П., viktoria*****@abv.bg
Ралица К., ralicaka******@gmail.com
Гергана П., gergana.pol*****@abv.bg
Метин И., mbeys****@abv.bg
Венелина И., venellinai****@abv.bg
Петър Р., petar.rus*****@gmail.com
Снежана Цв., snejin*********@abv.bg

Комплект Допелхерц® Колаген Beauty и Допелхерц® Имун + Арония печелят:
Нина Ст., ninka*****@abv.bg
Ренета Д., renyd***@abv.bg
Биянка М., bella******@yahoo.com
Наталия К., nety*****@abv.bg
Владимир Т., vlado*****@abv.bg
Диляна Б., dilyan***@gmail.com
Румен П., rumen7*******@yahoo.com
Рада М., radami****@abv.bg
Йорданка Хр., dany_******@abv.bg
Мариета К., marieta_****@yahoo.com
Светослава Ц., simeon*******@abv.bg
Мариела М., mmm****@mail.bg
Янка Г., yanka****@abv.bg
Кристина Г., gat***@yahoo.com
Мария Гр., maria********@mail.bg
Петър А., zae***@abv.bg
Габриела С.-Г., gabis*****@abv.bg
Стойка Ч., toni******@gmail.com
Димитринка Н., milchon****@gmail.com

Участието в играта е обвързано с минимален праг- закупуване на 1 (една) опаковка от серията Допелхерц® систем Колаген.

    Продукти, участващи в играта:

    Допелхерц® систем КОЛАГЕН 11.000 х 30 флакона
    Допелхерц® систем КОЛАГЕН BEAUTY х 30 флакона

Награди:

1 (един) Уикенд на морето за двама в хотел WAVE RESORT *****- две нощувки с включен ултра ол инклузив, използване на финландска сауна,билкова сауна, турски хамам (15.00 - 18.00), фитнес, чадъри и шезлонги на плажа и край басейните.

Период на използване от 30.04 – 31.10.2021г. (с изключение на национални празници). Точните дати на резервацията ще бъдат уточнени след спечелване на наградата.
* В нощувката е включено настаняване на 1 дете до 12,99 години

20 комплекта с продукти Допелхерц® систем Колаген 11.000 х 30 флакона и Допелхерц® систем Антарктически Крил х 60 капсули

20 опаковки Допелхерц® систем Колаген Beauty х 30 флакона и Допелхерц® систем Имун + Арония х 10 флакона

    Механизъм и организация на провеждане на играта:

1. Закупете 1 (една) опаковка от серията Допелхерц® систем Колаген

2. Запазете касовата бележка от закупеният продукт;

! Задължително условие е името на продукта да присъства като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение може да се приемат касови бележки с допълнително написано от фармацевта име на закупения продукт, подпис и печат на аптеката.

! ОРГАНИЗАТОРЪТ умолява участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията.

3. Попълнете Формуляр за участие в игри на интернет страницата www.doppelherz.promo и регистрирайте своето участие чрез номера от касовата бележка. При регистрацията участникът трябва:

    Да въведе:

а/ име и фамилия;

б/ имейл - Участниците се идентифицират чрез имейл адрес, който трябва да е валиден и действащ;

в/ името на закупеният продукт;

г/  населено място;

д/ номер на касовата бележка.

    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

а/ ще запази касовата бележка и ще предостави копие от нея при спечелване на евентуална награда;

б/ е съгласен с правилата на играта и приема условията за поверителност;

в/ желае или не желае да получава имейли от нас с информация на здравни теми или за нови наши продукти .

На 03.06.2021 на интернет страницата www.doppelherz.promo ще бъдат обявени печелившите, избрани на лотариен принцип в присъствието на нотариус. Те ще бъдат уведомени за своята награда чрез имейл съобщение от ОРГАНИЗАТОРА на регистрирания от тях имейл адрес. Заедно с избора на основните печеливши, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници за всяка една награда, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не се яви в срок. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

В 5 (пет)-дневен срок след получаването на имейл съобщението, всеки печеливш ще трябва да отговори на имейла като предостави име, фамилия, телефонен номер, адрес за получаване на наградата и снимка на касовата бележка. Ако печелившите не предоставят тази информация в 5 (пет)-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Ако печеливш спечели повече от 1 (една) награда, то при получаване на известие за втората награда не е необходимо да предоставя отново име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ще се считат за валидни първоначално предоставените данни.

Наградите ще бъдат доставени до всеки печеливш за сметка на ОРГАНИЗАТОРА с куриер в срок до 10 (десет) работни дни след подаването на телефон и адрес за доставка чрез имейл съобщение. Получателите ще бъдат уведомени от служител на ОРГАНИЗАТОРА за ориентировъчната дата на доставка по имейл или телефон. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20(двадесет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок спечелилият участник губи правото си да получи наградата.

Наградата се предоставя срещу цяла и четлива касова бележка. Награда няма да бъде предоставяна срещу снимки на изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи на регистрацията.

Наградите се получават само от лицето, участник в играта. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Участник в играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. При отказ да бъде получена наградата, правото за нейното получаване се погасява незабавно.

Участник в играта, спечелил голямата награда Уикенд за двама на морето в хотел WAVE RESORT *****, се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал.14 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ. По повод задължението на ОРГАНИЗАТОРА да декларира, удържа и плаща окончателен данък за предоставените награди и да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на Правилата за поверителност. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия. 

Краен срок - 31 май 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара