Спечелете всяка седмица настолни игри от POM-BÄR

Краен срок - 21 март 2021

Продукти, участващи в Промоцията: всички продукти POM-BÄR, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията:

        Стъпка 1: Всеки, който иска да участва трябва да купи поне един продукт POM-BÄR (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията и да запази касовата бележка.

        Стъпка 2: Да посети Фейсбук страницата на POM-BÄR на адрес: www.facebook.com/PombarBulgaria

        Стъпка 3: Да коментира под седмичния пост, който ще бъде публикуван всеки понеделник от съответния период на играта (изброени в т.5) и ще комуникира каква награда може да се спечели в този период. Коментарът може да бъде с текст, емотикон, снимка, видеоклип или gif, в зависимост от условията на седмичния пост, като организаторът, неговите представители и модератор ще изтриват (дисквалифицират) коментари, ако ги определят като неподходящи поради някоя от следните причини, но не ограничаващо се до тези причини:

            Които не отговарят на изискванията, посочени по-горе;

            които увреждат права на трети лица, включително авторски права, търговски марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

            които представят и/или рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/насърчават опасни действия;

            които рекламират или внушават политически идеи или послания (съобщения);

            които нарушават законите или накърняват добрите нрави;

            които съдържат или препращат към порнография, неприлични действия, сексуални или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

            които съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

            които се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки; не трябва да вредят на марките собственост на Интерснак България EOOД

            които омаловажават компанията Интерснак България EOOД или лице или група, участващи в играта, или предават съобщения, които са несъвместими със системата от ценности на компанията Интерснак България EOOД

Организаторът, неговите представители и модератор няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

    Награди:

        10 броя настолни игри Монополи (Monopoly) за периода на Промоцията
        10 броя настолни игри Скрабъл (Scrabble) за периода на Промоцията
        10 броя настолни игри Активити (Activity) за периода на Промоцията
        10 броя настолни игри Лукави лисици за периода на Промоцията

Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронна система за теглене на награди алгоритъм за разпределянето им, като се тегли измежду всички участвали в седмичната игра на Фейсбук страницата на POM-BÄR за съответния период в Промоцията. Всеки участник, който спечели една награда не участва в следващите тегления на награди от същия период на Играта.

Разпределението на периодите за теглене на награда в Промоцията е както следва:

        Период 1 – 22.02. – 01.03.2021 г. включително – награди: 10 броя настолни игри Монополи (Monopoly)

        Период 2 – 01.03. – 07.03.2021 г. включително – награди: 10 броя настолни игри Скрабъл (Scrabble)

        Период 3 – 08.03. – 14.03.2021 г. включително – награди: 10 броя настолни игри Активити (Activity)

        Период 4 – 15.03. – 21.03.2021 г. включително – награди: 10 броя настолни игри Лукави лисици

    Печелившите участници ще бъдат обявени и публикувани до 24 часа от момента на изтеглянето им на Фейсбук страницата на POM-BÄR - www.facebook.com/PombarBulgaria. Участникът дава съгласие организаторът на Играта да публикува, чрез отбелязване (тагване) на имената на печелившите (техния личен Фейсбук профил).

        Всеки участник може да участва в тегленето за спечелването на награда за съответния период от действието на промоцията, който съвпада с периода на покупката (датата на касовата бележка). Т.е. ако покупката/датата на касовата бележка е в периода 1-7.02.2021 и участникът е изпълнил в този период останалите две стъпки, описани по-горе, участникът участва в тегленето на наградите настолни игри Монополи, съответно ако покупката/датата на касовата бележка е в периода 8 – 14.02.2021 и участникът е изпълнил в този период останалите две стъпки, описани по-горе, същият участва в тегленето на наградите настолни игри Скрабъл и т.н.

        Един участник може да спечели само една награда по време на седмично теглене на наградите и повече от една награда за целия периода на Промоцията, ако са изпълнени стъпките за участие. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. Монополи, 1 бр. Скрабъл, 1 бр. Активити и 1 бр. Лукави лисици за периода на Промоцията, независимо от броя коментари под постовете и независимо от броя на покупките (броя на касовите бележки), които участник е извършил във всеки от периодите.

        Идентификатор на всеки участник е реален и действащ Фейсбук личен профил. Едно физическо лице има право да участва само със своя личен Фейсбук профил.

        Печелившите участници ще бъдат уведомени за спечелването на награда с лично съобщение до техния личен Фейсбук профил, съдържащо имейл адрес – office@intersnack.bg, на който печелившите участници следва да пратят лични данни и административен адрес на територията на Република България, или адрес на удобен за тях офис на Тип Топ Куриер за доставка на наградата. За да бъде валидиран, печелившият участник трябва да изпрати по имейлa и снимка или сканирано копие на касова бележка(и). От изпратената снимка или сканирано копие на касовата бележка следва да се виждат ясно датата на касовата бележка, сумата и името на закупените Промоционални продукти. Ако на касовата бележка липсва наименованието на закупения продукт, спечелилият участник трябва да предостави и снимка на опаковката/празната опаковка на закупения продукт. Ако печеливш участник не изпрати информация с данни за доставка на наградата в 5-дневен срок от получаването на електронното съобщение, същият губи правото си да получи наградата. Непотвърдените в срок награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на Организатора, свързани със същата марка.

        Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на награда от Промоцията и/или е пропуснал да въведе данни за доставка на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок от получаването на електронното съобщение или не е предоставил валиден, реален и действащ адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

        Една касова бележка може да бъде използвана за верификация само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

        Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на касова/и бележка/и за закупения продукт POM-BÄR, която/които са изпратили за верификация на посочения имейл. Ако на касовата бележка липсва наименованието на закупения продукт, спечелилият участник трябва да предостави и празната опаковка на закупения продукт.

        ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ПО НАЧИН, КОЙТО ДА ОСИГУРИ СЪХРАНЯВАНЕТО НА НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ. НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ИЗТРИТИ ИЛИ НЕЧЕТЛИВИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА – НАИМЕНОВАНИЕТО НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ POM-BÄR И НЕГОВАТА СТОЙНОСТ И ДАТАТА НА ПОКУПКА!

        Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” /вместо участниците/ и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Промоцията, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора от участието си в Играта. Решението за дисквалифициране на участник е изцяло на Организатора. Организаторът не дължи обяснение относно начините за квалифициране на дадено действие като опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Промоцията. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите участници, както и при доставка на наградите.

Наградите ще бъдат доставени с куриер на фирма Тип Топ Куриер до всеки печеливш участник в срок от 45 работни дни след подаването на данни за доставка на наградата. В деня на доставката печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане от съответния куриерски клон с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 3 работни дни . След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи промоции на Организатора, свързани със същата марка.

        Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

        Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение ще бъдат да приемани и копия на печеливши касови бележки, но само при представяне на оригинал от документа за сверяване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения административен адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото се задължи писмено, че ще предаде наградата на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара