Спечелете кафемашина, блендер, прахосмукачка, сешоар, смарт часовник


Краен срок - 3 март 2021

Ела в МЕТРО от 4 февруари до 3 март 2021 г., оборудвай се с нещо от каталога ни с промоционални оферти за техника и можеш да спечелиш една от петте награди:

•    Кафемашина Nescafe Dolce Gusto Infinissima
•    Блендер Philips HR2100/00
•    Сешоар Remington D5219
•    Прахосмукачка Philips XB212209
•    Смарт часовник Xiaomi Amazfit Bip U

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка).

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който закупи поне един продукт от каталог „Светът на техниката“ на една фактура в някой от Участващите обекти, и след това регистрира данните от фактурата на сайта www.metro.bg/tech участва в Играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден номер на МЕТРО фактура и дата на фактурата.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура със закупен поне един продукт от каталог „Светът на техниката“ се счита за едно участие.
Всеки участник има право да получи само една награда за целия период на играта.

В Промоционалната кампания се раздават общо 5 (пет) награди:

-    1 бр. Кафемашина Nescafe Dolce Gusto Infinissima
-    1 бр. Блендер Philips HR2100/00
-    1 бр. Сешоар Remington D5219
-    1 бр. Прахосмукачка Philips XB212209
-    1 бр. Смарт часовник Xiaomi Amazfit Bip U
Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Тегленето ще бъде извършено не по-късно от 5 работни дни след 03.03.2021. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен 5 (пет) Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 5 (пет) резервни участника.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на  www.metro.bg/tech в срок до 14 дни след изтеглянето им.
В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 14 дни след първия опит за свързване с него, Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора www.metro.bg/tech след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.
 
Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят оригинал на МЕТРО фактура, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни от установяване на контакт с тях. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Някои награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия. 

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара