Спечелете ваучер за 500 лв. и 50 ваучера по 50 лв.

Краен срок - 14 януари 2021

Организаторът ще предостави общо 51 (петдесет и една) награди, представляващи 1 (един) брой ваучер на стойност 500 лв. и 50 (петдесет) броя ваучери от по 50 лв. /петдесет лева/ при поръчка от онлайн магазина на Организатора https://remixshop.com.

Тегленето за определяне на печелившите участници в играта ще се проведе на 15.01.2021 г. от 14:30 ч. и ще се извърши в офиса на организатора на адрес гр. София, бул. „Никола Вапцаров“ № 53Б, Офис сграда Мандарин, ет. 1, офис 1, и за провеждането му ще се състави констативен протокол. Организаторът ще използва жребий чрез специален софтуер за определяне на печелившите участници, като жребият се разиграва на случаен принцип с изтегляне от базата данни с имената на потребителите, изпълнили условията на играта.

Право на участие в играта има всяко физическо лице, притежаващо регистрация на https://remixshop.com, което в периода по т. 3, е направило поне една поръчка на сайта.

Всяка направена поръчка, отговаряща на условията по т.7 дава отделно право на участие в играта – например, при направени 3 поръчки, профилът на съответния потребител ще участва 3 пъти в играта.

Всеки участник може да спечели само една от наградите по т. 5.

Ваучерът важи само за покупки от секция Outlet. Ваучерът може да бъде използван еднократно и е приложим за поръчки на стойност над 90 лв.При връщане на закупен с ваучера продукт, сумата, която е обективирана в същия, не подлежи на възстановяване.

Всеки печеливш участник ще бъде потърсен в петдневен срок от съответното теглене от представител на организатора на телефонния номер или e-mail, който е предоставил при регистрацията си на https://remixshop.com, за да бъде уведомен за спечелената награда. Организаторът не носи отговорност, ако неговият представител не успее да се свърже с печелившия участник, независимо от причините за това.

Участниците, спечелили награди по т. 5 от настоящите Общи условия ще ги получат на имейла, с който са регистрирани на https://remixshop.com и следва да ги използват в срок от 15.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

В случай, че печелившите участници се откажат или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците неизползвали наградите си.

Организаторът си запазва правото да поиска допълнителна информация и/или доказателства от участника или да извърши допълнителна проверка дали същият отговаря на условията за участие в играта и получаване на наградата. Във всички случаи, когато организаторът не може да установи по безспорен начин, че участникът отговаря на условията за участие в играта, той може да откаже да предостави наградата без да носи никаква отговорност към участника, нито да има задължение да провежда допълнително теглене за непредоставената награда.
14. Печелившите участници нямат право да искат от организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други награди.
15. При неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара