Спечелете хлебопекарна, тигани, одеяла и още много награди от МЕТРО

Краен срок - 3 февруари 2021

От 2 януари до 3 февруари 2021 г. ела в МЕТРО, защото всяка покупка на продукти от каталог „За уюта у дома“ за поне 5 лв. може да ти донесе една от 20 награди за дома.

В периода на провеждане на Промоционалната кампания всеки Клиент, който  направи покупка на  стойност минимум 5 лв. с ДДС и закупи поне един продукт от каталог „За уюта у дома“ на една фактура в някой от Участващите обекти, и след това регистрира данните от фактурата на сайта www.metro.bg/cozyhome участва в Играта. При регистрация за участие Клиентът трябва изрично да приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни. При спазване на тези условия и след регистриране на валидни данни, Клиентът се включва за участие в Промоционалната кампания и в тегленето на наградите.

За валидна регистрация се счита такава, в която Клиентът предостави име, фамилия, имейл, телефон за връзка, валиден номер на МЕТРО фактура, и дата, и сума на фактурата.

Нямат право да участват в Промоционалната кампания управителите и служителите на Организатора и всички свързани с него дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства.

Всеки Клиент може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана уникална фактура за поне 5 лв. с ДДС и закупен поне един продукт от каталог „За уюта у дома“ се считат за едно участие.
Всеки участник има право да получи само една награда за целия период на играта.

В Промоционалната кампания се раздават общо 20 (двадесет) награди:

-    1 бр. Хлебопекарна Делимано
-    3 бр. Кухненски ръкохватки, 31 см
-    4 бр. Tarrington House хавлиени кърпи Dots, 50x90 см
-    1 бр. Халат за баня с качулка Dilios
-    3 бр. Tarrington House хавлиени кърпи Dots, 70x140 см
-    2 бр. Tarrington House одеяло микрофибър 150x200
-    1 бр. Комплект 2 броя тигани TVS, Серия DEA, 24+28 см
-    1 бр. Voice Basic комплект 4 бр. чаши за вино
-    1 бр. Terrazzo комплект дъска + 2 ножа
-    1 бр. Fiskars комплект нож и вилица
-    1 бр. RCR TIMELESS Кана, 1.2 л
-    1 бр. Огнеупорна тава PYREX, 39x27 см

Наградата не може да бъде заменяна за паричната ѝ равностойност.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Тегленето ще бъде извършено не по-късно от 5 работни дни след 03.02.2021. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

Освен двадесет Печеливши, при тегленето ще бъдат изтеглени и 20 (двадесет) резервни участника.

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им, на  www.metro.bg/cozyhome, в срок до 14 дни след изтеглянето им.
В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печелившите и печелившите не потвърдят съгласието си до 14 дни след първия опит за свързване с него, Организаторът си запазва правото да предостави наградата на резервен Участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора www.metro.bg/cozyhome след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда. При потвърждаване на участие, Печелившите участници трябва да предоставят оригинал на МЕТРО фактура, отговарящи на общите условия на Играта в срок от 7 дни от установяване на контакт с тях. Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи. Печелившите, с приемането на наградата, предоставят съгласието си, да бъдат фото заснемани, като заснетият материал може да бъде използван от Организатора по начин и цели, каквито намерят за добре, включително с рекламни или промоционални цели без да дължат възнаграждение за това.

Наградата се получава на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан от Печелившите Приемо-предавателен протокол за получаване на награда. Печелившите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти за връзка при регистрацията им за участие кога и в кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Някои награди са с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара