Спечелете 200 dm карти за пазаруване на стойност 50 лв. или 100 лв


 

Краен срок - 3 февруари 2021

Играта се провежда само на територията на Република България във всички магазини на Организатора.

Всяко лице, което отговоря на условията за участие и има желание да участва в томболата, следва да посети най-удобния за него dm магазин, където да направи една покупка на минимална стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД

След направената покупка и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg. При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

три имена,
e-mail за контакт,
телефонен номер за контакт,
УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – намира се под адреса на магазина,
dm магазин, в който е направил покупката,
dm магазин, в който би искал да получи наградата си съгласно Раздел V по-долу.

Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали. В случай, че спечели награда, участникът трябва да го представи за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

Всеки един клиент може да участва многократно в играта в периода на провеждането й с всяка своя покупка на стойност на и над 30,00 лв. с ДДС от продуктите от асортимента на „дм България“ ЕООД, закупени от който да е от dm магазините на територията на страната.

С един касов бон за извършена покупка на и над 30,00 лв. с ДДС може да се участва само веднъж в томболата.

Наградите ще бъдат раздадени на общо 200 печеливши по реда на Раздел V. Тегленето на имената на печелившите и на спечелената стойност на картата за пазаруване ще се извърши на случаен томболен принцип на дата 05.02.2021 г. в Централния офис на “дм България“ ЕООД съгласно обявеното в Търговския регистър, от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и петима резервни участника, които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване.

Имената на всички печеливши участници и адресите на dm магазините, които те са посочили за получаване на наградата, ще бъдат обявени най-късно в срок до 10.02.2021 г. на Facebook и/или интернет-страницата на Организатора на www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, служителите на Организатора ще се свържат с всички печеливши по телефон или чрез съобщение на посочения от тях имейл-адрес в срок до 10.02.2021 г. включително, за уточняване на условията и начина на получаване на наградата по реда, описан по-долу.

Всеки един от двестате победители, определени по реда на настоящите условия и правила, ще получи награда – dm карта за пазаруване на стойност 50 лв. (общо 150 броя) или на стойност 100 лв. ( общо 50 броя):

Наградите трябва да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно в срок до 30.02.2021 г. в посочения от тях dm магазин за получаване на наградата.

При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Спечелилите награди участници, които в срок до 28.02.2021 г., не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях.

Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Организаторът се задължава да осигури и предостави на всеки спечелил участник служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Спечелилият наградата може да ползва служебната бележка, удостоверяваща стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара