Спечелете награди и ваучери от Коледния календар на Moemax


Краен срок - 24 декември 2020

За да се включи в актиивността, участникът е необходимо да влезе в специално създадената за целта на играта страница. Чрез клик да отвори дневната изненада. При специално предложение, участникът може да се възполва от него, като последва подадената връзка сайта на Организатора. При предложение за участие в томбола за награда, участникът може да се запише за участие, като попълни приложената форма. Всеки участник може да се регистрира само веднъж с един e-mail адрес. Всяко предложение важи само за конкретната дата от календара. Победителите от томболите с награди се обявяват на страницата на играта в деня, след провеждането на томболата. От всяка томбола ще бъде избран по един победител.

Печелившият участник няма право да иска замяна на наградата с друга подобна или да получи паричната й равностойност.

Награди – участниците ще могат да спечелят предметни награди и ваучери за покупка в магазините на Организатора.

Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип чрез специален софтуер, като за целта се съставя и Протокол. Победителите от томболите с награди се обявяват на страницата на играта в деня, след провеждането на томболата.

Наградите се изпращат по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара