Спечелете PS4 Pro, телевизори, лаптопи, телефони, смарт гривни и още хиляди награди


Краен срок - 6 декември 2020

Зареди над 25 литра Shell V-Power и вземи 2 скреч карти*
Зареди над 25 литра Shell FuelSave или Shell AutoGas и вземи 1 скреч карта*
Изтрий картата и разбери дали печелиш веднага.

Регистрирай кодa от картата и номера на своята ClubSmart карта тук и участвай за още по-големи награди.

Колкото повече скреч карти регистрираш, толкова по-голям е шансът ти да спечелиш.

*Един клиент има право да получи не повече от 4 скреч карти при зареждане с Shell V-Power и не повече от 2 скреч карти при зареждане с Shell FuelSave и Shell AutoGas в рамките на едно посещение.

Регистрацията на кодовете за седмичните тегления може да се осъществи до 07.12.2020 г. Моментните награди могат да се ползват до 31.01.2021 г., а отстъпката за продукти Tefal и Rowenta ‒ до 31.12.2020 г. или до изчерпване на наличностите.

Максималният размер на отстъпката, която може да се ползва с печелившите карти, е 500 лв.

За да участват в Играта, лицата, които отговарят на изискванията по Раздел 4, трябва в Периода на провеждане да заредят определено количество гориво Shell в някой от търговските комплекси Shell, участващи в Промоцията и да получат промоционална/и (скреч) карта/и за участие в момента, както следва:

1. За всеки 25 (двадесет и пет) литра гориво Shell FuelSave 95, Shell FuelSave Diesel или Shell AutoGas, заредено в рамките на едно посещение в участващ в Промоцията търговски комплекс Shell –Участникът получава 1 (една) скреч карта карта, но не повече от 2 (две) скреч карти в рамките на едно посещение. Например: при зареждане на 50 (петдесет) литра Shell FuelSave 95 потребителят има право да получи 2 (две) скреч карти; при зареждане на 75 (седемдесет и пет) литра Shell FuelSave 95 – също 2 (две) скреч карти.

2. За всеки 25 (двадесет и пет) литра гориво Shell V-Power Racing, Shell V-Power 95 или Shell V-Power Diesel, заредено в рамките на едно посещение в участващ в Промоцията търговски комплекс Shell – 2 (две) скреч карти, но не повече от 4 (четири) скреч карти в рамките на едно посещение. Например: при зареждане на 50 (петдесет) литра Shell V-Power Racing потребителят има право да получи 4 (четири) скреч карти; при зареждане на 75 (седемдесет и пет) литра Shell V-Power Racing – също 4 (четири) скреч карти.

При комбинирано зареждане в рамките на едно посещение в участващите в Промоцията търговски комплекси Shell на Shell AutoGas и друг вид гориво на общо количество минимум 25 (двадесет и пет) литра потребителят има право да получи 1 (една) скреч карта.
За избягване на съмнение, имат право на участие и лица, които зареждат гориво с горивни карти, които се приемат и обработват от участващите в Промоцията търговски комплекси Shell (като например euroShell Card).

Лице, което отговаря на изискванията по т. 4.1. и е заредило определеното в т. 5.1. количество гориво, получава една или повече скреч карти. Участникът трябва да изтрие полето в долната част на скреч картата, за да разбере веднага дали печели една от наградите, описани в т. 6.1.

Лице, което е заредило определеното в т. 5.1. количество гориво, получило е една или повече скреч карти и отговаря на изискванията по т. 4.2., трябва да изтрие полето в горната част на скреч картата, да открие уникален промоционален код и да го регистрира, за да получи шанс да спечели една от наградите, описани в т. 6.2.

1. За да регистрира промокода на скреч картата, участникът трябва да посети интернет сайта на Организатора https://www.shell.bg/motorists/offers-and-competitions/shellpromo.html и да въведе следната информация: уникален промоционален код, номер на ClubSmart карта (общо 17 цифри); име на титуляря на картата, и мобилен телефонен номер. ClubSmart картата трябва да е персонализирана на името на Участника, който извършва регистрацията; не се допуска регистрация за участие с ClubSmart карта, издадена на друго лице, различно от Участника, който извършва регистрацията;

2. Промоционалният код се състои от осем знака – произволна комбинация от арабски цифри, малки и главни букви без интервали между тях. Един уникален код може да бъде регистриран само веднъж в рамките на Периода на провеждане на Промоцията.

3. Потребителите могат да регистрират промоционални кодове по посочения по-горе начин в Периода на провеждане на промоцията. Регистрация за участие може да се извърши и в календарен ден, различен от деня на извършване на покупката на гориво и получаване на промоционална карта. Регистрация на промоционален код, извършена преди 00:00 ч. на 12.10.2020 г. или след 24.00 ч. на 06.12.2020 г. е невалидна и няма да участва в Промоцията.

4. Максималният брой на регистрациите, които един участник може направи през всеки един от периодите по т. 5.4. по-долу, е 10 (десет). Например: в периода от 0:00 ч. на 12.10.2020 г. до 23:59 ч. на 18.10.2020 г. един участник може да се регистрира за участие не повече от десет пъти. При всяка регистрация участникът трябва да посочи един и същ мобилен телефонен номер и един и същи номер ClubSmart карта. Регистрация на един участник с различен мобилен телефонен номер и/или с различен номер ClubSmart карта е невалидна.

5. Ако при регистрацията на промоционалния код Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и няма да участва в томболата по т. 6.2.

6. Всеки участник, регистрирал успешно промоционален код, получава потвърждение на валидността на регистрацията в интернет на адрес https://www.shell.bg/motorists/offers-and-competitions/shellpromo.html

С регистрацията на промоционален код Участникът се включва в седмична томбола за награди, описани в т.6.2. от настоящите Правила, както следва:
1. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 12.10.2020 г. до 23:59 ч. на 18.10.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 19.10.2020 г.;
2. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 19.10.2020 г. до 23:59 ч. на 25.10.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 26.10.2020 г.;
3. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 26.10.2020 г. до 23:59 ч. на 01.11.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 02.11.2020 г.;
4. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 02.11.2020 г. до 23:59 ч. на 08.11.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 09.11.2020 г.;
5. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 09.11.2020 г. до 23:59 ч. на 15.11.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 16.11.2020 г.;
6. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 16.11.2020 г. до 23:59 ч. на 22.11.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 23.11.2020 г.;
7. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 23.11.2020 г. до 23:59 ч. на 29.11.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 30.11.2020 г.;
8. регистриралите за участие в периода от 0:00 ч. на 30.11.2020 г. до 23:59 ч. на 07.12.2020 г. участват в томбола, която ще се проведе на 08.12.2020 г.

Участниците в Промоцията трябва да запазят горната част на скреч картите с промо кода, с който са се регистрирали за участие, и да ги представят в случай че спечелят награда по т. 6.2., както е посочено в т. 7.2. от настоящите Правила.

С получаване на скреч картата, изтриване на долната й част и/или регистрацията на промокода Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта.

Ако желаят, при регистрацията си за участие в Играта Участниците могат да дадат съгласието си да получават новини и персонализирани предложения от Shell на посочен от Участника имейл адрес. Съгласието се дава в отделно поле, не е условие за участие в Играта и може да бъде оттеглено по всяко време на адрес www.shellsmart.com, както и от Центъра за клиенти ClubSmart на безплатна телефонна линия 0800 11515 всеки работен ден между 09:00 и 18:00 ч. Работен ден е всеки ден от понеделник до петък включително, с изключение на официалните празници.

Ако желаят, при регистрацията си за участие в Играта,Участниците могат да получат бонус от 300 (триста) ClubSmart точки. Съгласието не е условие за участие в Играта и се дава в отделно поле, след което Участникът получава SMS с промокод на посочения от него мобилен телефонен номер. Участникът регистрира кода на www.shellsmart.com/bonus300, като посочва също датата си на раждане и номера на своята ClubSmart карта. Бонус точките се начисляват в срок до 72 (седемдесет и два) часа след регистрацията на промокода и при условие, че Участникът е предоставил коректни данни (дата на раждане и номер на ClubSmart карта).

Всеки участник, който притежава скреч карта, има шанс да спечели награда, като изтрие полето в долната част на скреч картата. С изтриването участникът веднага разбира дали печели една от следните награди:
1. Безплатно еспресо deli by Shell (стандартно, късо, или дълго);
2. Стъргалка за лед ;
3. 500 (петстотин) ClubSmart точки;
4. 10% (десет процента) отстъпка, но не повече от 500 лв. (петстотин лева) от Happy Delivery, при поръчка онлайн на dostavka.happy.bg или през мобилното приложение Happy Delivery за доставка на храни и напитки до посочен от потребителя адрес;
5. 15% (петнадесет процента) отстъпка, но не повече от 500 лв. (петстотин лева) при консумация на място в ресторант от веригата Happy Bar and Grill и при настаняване до 17 ч.;
6. 15% (петнадесет процента) отстъпка от цената на продукти марка Garmin при покупка онлайн на www.garmin.bg;
7. 10% (десет процента) отстъпка, но не повече от 500 (петстотин) лева при покупка в магазин от веригата Mr. Bricolage
8. до 50% (петдесет процента) отстъпка от цената на селекция продукти марка Tefal и Rowenta при покупка онлайн на www.promo-tefal-rowenta.shop
За целия Период на провеждане на играта ще бъдат предоставени общо 20 000 (двадесет хиляди) безплатни кафета deli by Shell, 15 000 (петнадесет хиляди) стъргалки за лед, 2 000 (две хиляди) награди от по 500 (петстотин) ClubSmart точки, 100 000 (сто хиляди) карти, всяка една от които дава възможност за 10% (десет процента) отстъпка при поръчка онлайн за доставка от Happy Delivery както и за 15% (петнадесет процента) отстъпка при консумация на място в ресторант Happy Bar and Grill, 100 000 (сто хиляди) карти за 15% (петнадесет процента) отстъпка от цената на продукти Garmin, 100 000 (сто хиляди). карти за отстъпка в магазини Mr. Bricolage, 200 000 (двеста хиляди) карти за отстъпка от цената на селекция продукти с марки Tefal и Rowenta.

Всеки участник, който е регистрирал своя уникален промоционален код съгласно т.5.3. по-горе, участва в томбола и има шанс да спечели една от следните награди:
1. Конзола Sony PlayStation 4 pro – общо 8 (осем) броя награди, по една награда седмично за всеки от периодите по т.5.4.;
2. Smart Телевизор Samsung Crystal UHD 4K 50“- общо 8 (осем) броя награди, по една награда седмично за всеки от периодите по т.5.4;
3. Лаптоп HP ProBook 450 G7 15.6” – общо 8 (осем) броя награди, по една награда седмично за всеки от периодите по т.5.4.
4. Смартфон Apple iPhone SE 64 GB Black – общо 24 (двадесет и четири) броя награди, по три награди седмично за всеки от периодите по т.5.4;
5. Смарт гривна Garmin Vivosmart 4 – общо 24 (двадесет и четири) броя награди, по три награди седмично за всеки от периодите по т.5.4.;6.2.6. 50 000 (петдесет хиляди) ClubSmart точки – общо 40 (четиридесет) броя награди, по пет награди седмично за всеки от периодите по т.5.4.
Определянето на печелившите участници, регистрирали се във всеки един от периодите по т.5.4., се извършва чрез томбола на следните дати: , 19.10.2020 г., 26.10.2020 г., 02.11.2020 г., 09.11.2020 г., 16.11.2020 г., 23.11.2020 г., 30.11.2020 г. и 08.12.2020 г. Най-напред се определя печелившият на наградата по т.6.2.1., след това – на наградата по т.6.2.2. и т. н. Накрая, за всяка от наградите в същата последователност се тегли и по един резервен печеливш.

В рамките на Периода на провеждане един Участник има право да получи само една награда по т.6.2.

Резултатите от томболите ще бъдат оповестени в деня след провеждането на съответната томбола на уебсайта на Играта www.shell.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на част от номера на ClubSmart картата и част от телефонния номер, посочени в регистрационната форма за участие в Играта от печелившите участници и резервите (последните 3 цифри от номерата ще бъдат скрити). В срок до края на деня, следващ датата на провеждане на томболата, Организаторът уведомява печелившите Участници за спечелената награда с SMS от кратък номер 1917, изпратен на мобилния телефон на Участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта.

Наградите по т.6.1. се получават, както следва:
1. Безплатно еспресо кафе deli by Shell (стандартно, късо, или дълго) – в търговските комплекси Shell, до 31.01.2021 г., срещу предаване на долната част на промоционалната скреч карта;
2. Стъргалка за лед – веднага, на място в търговския комплекс Shell, в който е изтеглена печелившата карта, в Периода на промоцията, срещу предаване на долната част на промоционалната скреч карта;
3. 500 (петстотин) ClubSmart точки – за да получи тази награда, Участникът трябва да има регистрирана на свое име и персонализирана ClubSmart карта и да се регистрира на www.shellsmart.com/bonus300, като посочи номер на своята ClubSmart карта и датата си на раждане. Наградата се начислява в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на преодставяне на данните. Всяко пълнолетно физическо лице с постоянен адрес в България може да получи напълно безплатно ClubSmart карта от търговски
комплекс Shell или да създаде дигитална карта от мобилното приложение Shell, което трябва да изтегли и инсталира на телефона си или друго мобилно устройство. Персонализирането на картата става в интернет на адрес
www.shellsmart.com, в мобилното приложение Shell, или по телефона на номер 0800 11515 на Център за клиенти ClubSmart. Повече информация за Програмата ClubSmart може да се получи на касата на търговските коплекси Shell, в Интернет на адрес www.shellsmart.com, както и от Центъра за клиенти ClubSmart на безплатна телефонна линия 0800 11515 всеки работен ден между 09:00 и 18:00 ч. Работен ден е всеки ден от понеделник до петък включително, които не са официални празници.
4. 10% (десет процента) отстъпка, но не повече от 500 (петстотин) лв. от Happy Delivery при поръчка онлайн на dostavka.happy.bg или през мобилното приложение Happy Delivery за доставка до посочен от потребителя адрес. Отстъпката се ползва като при извършване на поръчката се въвежда кода от долното поле на скреч картата. Отстъпката не може да се комбинира с други промоции и отстъпки или да се ползва с натрупване (например: ако участник в Играта е спечелил две награди с отстъпка 10% от Happy Delivery, той няма право да ги ползва едновременно и да получи 20% отстъпка). Крайният срок за ползване на отстъпката е 31.01.2021 г.
5. 15% (петнадесет процента) отстъпка, но не повече от 500 (петстотин) лв. при консумация на място и настаняване до 17 ч. в ресторант от веригата Happy Bar and Grill. Списък с ресторантите, в които може да се ползва отстъпката, може да намерите тук, както и в търговските комплекси Shell при поискване. Наградата се ползва като потребителят уведомява сервитьора, че ще ползва отстъпка и предава долната част на картата при плащане на сметката. Отстъпката не може да се комбинира с други промоции и отстъпки или да се ползва с натрупване (например: ако участник в Играта е спечелил две награди с отстъпка 15% в Happy Bar and Grill, той няма право да ги ползва едновременно и да получи 30% отстъпка). Крайният срок за ползване на отстъпката е 31.01.2021 г.
6. 15% (петнадесет процента) отстъпка от цената на продукти марка Garmin при покупка онлайн на www.garmin.bg - Отстъпката се отнася за всички продукти от марката Garmin, които се предлагат чрез сайта www.garmin.bg и са налични към момента на поъчката. Отстъпката се ползва като при извършване на поръчката се въвежда кода от долната част на скреч картата. Отстъпката не може да се комбинира с други отстъпки или да се ползва с натрупване (например: ако участник в Играта е спечелил две награди с отстъпка 15% от цената на продукти марка Garmin, той няма право да ги ползва едновременно и да получи 30% отстъпка). Остстъпката може да се ползва само за един продукт. Крайният срок за ползване на отстъпката е 31.01.2021 г.
7. 10% (десет процента) отстъпка, но не повече от 500 (петстотин) лева при покупка в магазин от веригата Mr. Bricolage Списък с търговските обекти, в които може да се ползва отстъпката, може да намерите тук, както и в търговските комплекси Shell при поискване. В магазините от веригата отстъпката се ползва като долната част на картата се предава на касата на търговския обект, преди плащане на сметката. Отстъпката не може да се комбинира с други промоции и отстъпки или да се ползва с натрупване (например: ако участник в Играта е спечелил две награди с отстъпка 10% от Mr. Bricolage, той няма право да ги ползва едновременно и да получи 20% отстъпка). Крайният срок за ползване на отстъпката е 31.01.2021 г.
8. Отстъпка от цената на селекция продукти марка Tefal и Rowenta може да се ползва при покупка на следните продукти от сайта www.promo-tefal-rowenta.shop:
• Прахосмукачка Rowenta Compact PowerTM XXL RO4825;
• Вертикална прахосмукачка Rowenta X-Pert 3.60 RH6933;
• Прахосмукачка-робот Rowenta Smart ForceTM Essential RR6925;
• Ютия с пара Rowenta Effective DX1531;
• Парогенератор Rowenta Liberty VR7046;
• Преса за коса Rowenta for Elite Touch-up & Go SF1312;
• Сешоар Rowenta For Elite Motion Dry Glow CV5830;
• Четка с горещ въздух Rowenta for Elite Hot Air Brush CF7812;
• Отоплителен уред Rowenta Compact Power SO2210;
• Парочистачка Rowenta Steam Power RY6555;
• Комплект ножове 2 бр Tefal Fresh Kitchen K1221S2;
• Комплект тенджери 4 бр Tefal Ingenio Reserve Collection L918S4:
• Комплект съдове за готвене 10 части Tefal Ingenio Minute L20496;
Участникът ползва отстъпката чрез регистрация на промоционалния код за отстъпка на уебсайта www.promo-tefal-rowenta.shop при закупуване на избрания продукт.
Промоционалния код от скреч картата важи за покупка само на един продукт на Tefal или Rowenta от уебсайта www.promo-tefal-rowenta.shop.

Партньорът на Промоцията е предоставил информация за техническите характеристики и снимки на уредите в интернет на адрес www.promo-tefal-rowenta.shop.
Възможността да се ползва отстъпка от цената не освобождава участниците от задължението да заплатят дължимата цена, с включена отстъпка. Начинът на плащане е посочен на адрес www.promo-tefal-rowenta.shop. Електроуредите се предоставят от Стемо ООД който извършва доставките и продажбите им на участниците в Промоцията от свое име и за своя сметка по определените цени, публикувани на интернет на адрес www.promo-tefal-rowenta.shop.

Доставката на уредите до участниците в Промоцията е безплатна и се извършва от и за сметка на Стемо ООД по избран от него куриер, на посочен от участника адрес, в срок до 10 (десет) работни дни след датата на поръчката.

При получаване на поръчания продукт се подписва приемо-предавателен протокол във формата на товарителница, съдържащ следната информация: име и подпис на участника, място, дата и час на приемо-предаването. Товарителницата е в два екземпляра – един за участника и един за куриера, чрез който е осъществена доставката.
Участниците могат да закупят уреди с отстъпка в срок до 31.12.2020 г. или до изчерпване на наличните количества. Организаторът си запазва правото да променя продуктите с други продукти с подобни характеристики в случай на изчерпване на наличностите преди изтичане на Периода на провеждане на промоцията и/или преди изтичане на срока за закупуване на продуктите с отстъпка.

Участниците в Промоцията закупуват продуктите марка Tefal и Rowenta от Стемо ООД и следва да се обръщат към Стемо ООД по всички въпроси, свързани с покупката, като напр. сервизно и гаранционно обслужване.

Спечелилите награди по т.6.2. участници се задължават, в срок от 10 (десет) календарни дни от датата на провеждане на томболата, да се свържат с Организатора на телефон 0888422784 (на цена за разговора според тарифния план на абоната) и да предоставят необходимата информация за получаване на наградата:
1. за наградите от т.6.2.1. до т.6.2.5. вкл.- трите си имена и данни от документ за самоличност, място и адрес за доставка на наградата;
2. за наградите по т.6.2.6. - трите си имена и данни от документ за самоличност, място и адрес за предаване на печелившата карта.
Участниците, спечелили награда, губят право да получат наградата си в случай, че не са предоставили необходимата информация в посочения срок или ако ClubSmart картата е персонализирана на лице, различно от спечелилия Участник. В този случай Организаторът се свързва с изтеглените резервни печеливши участници.

Наградите от т.6.2.1. до т.6.2.5. се доставят в срок до 30 (тридесет) дни след предоставяне на всички необходими данни от страна на печелившия участник за получаване на наградата.
1. При получаване на наградата печелившият участник следва да удостовери пред служител или представител на Организатора самоличността си с документ за самоличност и да предаде скреч картата от Играта. Участникът губи право да получи наградата, ако не представи скреч карта, ако уникалният код на представената карта е различен от този, посочен във формата за регистрация, както и ако уникалният код не е четлив. За предаването на наградата се съставя и подписва протокол.
2. В случай, че печелившият не може да получи наградата си лично, тя може да бъде получена от упълномощено лице. За упълномощено се счита лице, което представи изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа. Получаването на наградата от упълномощено лице се вписва в приемо-предавателния протокол.
3. За сметка на Организатора са всички разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването й.

Наградата по т. 6.2.6. (50 000 ClubSmart точки) се начислява по баланса на спечелилия Участник в срок от 20 (двадесет) работни дни от датата на предоставяне на печелившата скреч карта. Същата трябва да бъде предоставена на куриер, изпратен и за сметка на Организатора в срок от 30 работни дни.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара