Спечелете постелки за йога, гири и ластици за разтягане от Prestige Musli


Краен срок - 29 ноември 2020

В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:

ПРЕСТИЖ Мюсли Фибра 94г неунквани бисквити

ПРЕСТИЖ Мюсли Черен шоколад 94г неунквани бисквити

ПРЕСТИЖ Мюсли Ябълка 94г неунквани бисквити

През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят 1 кутия „ПРЕСТИЖ МЮСЛИ“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерът на касов бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

    Да въведе номера на касовия бон, който не участва в други игри, провеждани от организатор;
    Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
    Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
        Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;
        След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
        След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, които ще се теглят на следния принцип:

1) Всяка седмица от регистрираните за съответния период касови бележки ще бъдат изтеглени 75 печеливши, които ще получат по една награда, описана в т. 6.1. а), а именно ластик за разтягане. Графикът на теглене на тези награди е както следва:

– Дата на теглене: 12.10.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 05.10.20 – 11.10.20 включително.

– Дата на теглене: 19.10.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 12.10.20 – 18.10.20 включително.

– Дата на теглене: 26.10.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 19.10.20 – 25.10.20 включително.

– Дата на теглене: 02.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 26.10.20 – 01.11.20 включително.

– Дата на теглене: 09.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 02.11.20 – 08.11.20 включително.

– Дата на теглене: 16.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 09.11.20 – 15.11.20 включително.

– Дата на теглене: 23.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 16.11.20 – 22.11.20 включително.

– Дата на теглене: 30.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 23.11.20 – 29.11.20 включително.

На 04.12.2020 г. от всички регистирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1. б) и в), а именно гири или постелка за йога.

Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 05.10.2020 г. или след 23:59 ч. на 29.11.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

Наградите в Играта са:

а) 600 броя ластици за разтягане, материал – латекс, цветове – червен (600х50,8х0,5мм), зелен (600х50,8х0,3мм), син (600х50,8х0,7мм);

б) 250 броя гири (2 броя х 1 кг в комплект), материал – винил, различни цветове;

в) 150 броя постелки за йога, материал пяна POLIFOAM, 50x180x0,7 см, червен цвят.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на поне една касова бележка.

Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон с уникален код, който е регистриран за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че талонът с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара