Спечелете 100 уникални тениски със 100 уникални истории от Avon


Краен срок - 23 октомври 2020

Сподели своята Watch me now! история

Носи я с гордост върху уникална тениска

    1. Напиши своята история в рамките на 90 символа.
    2. Сподели я на своята стена във FB или в IG с #watchmenow.
    3. Участвай в томбола за 100 уникални тениски със 100 уникални истории

В кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и Промоутъра, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА Е БЕЗПЛАТНО И НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА.

В кампанията участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на Кампанията са изпълнили следните стъпки:
1. Посетили са уебсайта на кампанията http://www.watchmenow.bg/ и са написали своето уникално послание “Преди бях…, сега съм….“,
2. Генерирали са посланието и са получили генерирано изображение към него.
3. Споделили (шернали) са във Фейсбук профила си генерираното изображение с посланието, написано от тях с хаштаг #watchmenow.

Задължително условие е профилът на участника да бъде публичен, за да бъде видим хаш таг-а.

Участниците в Кампанията могат да участват и да споделят създадени от тях послания с генерирани изображения без ограничение по отношение на техния брой, при спазване на настоящите правила.

Чрез участието си в Кампанията, участниците декларират, че разбират и приемат факта, че могат да генерират послания, създадени от тях, без да са обект на авторско право или сродни права. Съдържанието не трябва да е с неприлично и/или нецензурно; не трябва да е неморално, да съдържа клеветнически детайли, обидни думи или символи, които пряко или косвено обиждат хора от определена раса, етнос, религия, сексуална ориентация или социо-демографска група; не трябва да съдържат или да реферират към марки и продукти, конкурентни на тези на Организатора. Участващите предложения не трябва да съдържат заплахи към трети физически или юридически лица, нито да накърняват нечие лично пространство, право на личен живот и/или други права на физически или юридически лица и не трябва по никакъв начин да нарушават действащата нормативна уредба.

Организаторът си запазва правото да извършва подбор на качените послания с изображения и съответно да не зачита или да дисквалифицира участия в Промоцията и следователно да премахва от участие в Промоцията всяко съдържание, за което подозира, че е фалшиво или че не отговаря на разпоредбите на настоящите Официални правила и/или на действащата законова уредба, или такова, което счита за неподходящо/неприлично, без да има задължението да информира участниците.

„Ейвън Козметикс България“ ЕООД и упълномощените ѝ представители ще могат свободно да копират, разкриват, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин посланията, предоставени от Участниците, за всякакви комерсиални и некомерсиални цели, без никакви задължения за заплащане към Участника или към трети лица. В случай, че участник не е съгласен да предостави безвъзмездно създаденото от него послание за ползването посочено в предходното изречение, той трябва да заяви изрично това си желание към Организатора. В този случай участникът не трябва да участва в Промоцията и да участва при избора на печеливш участник.

По време на кампанията ще бъдат избрани общо 100 послания с изображения от участници в Промоцията, които ще получат награда - персонализирана тениска от Avon & Bloom Stars със своето уникално пoслание, в размер, посочен от избрания участник (общо 100 броя тениски).

Наградите се осигуряват от Организатора.

Победителите в Кампанията се определят сред всички участници чиито послания отговарят на настоящите правила и които са генерирани в периода на кампанията (02.10.2020 – 23.10.2020). Победителите се определят от комисия в състав по един представители на Организатора и Промоутъра.

Избирането на победителите се извършва на 26.10.2020 г.

Един участник може да бъде обявен за победител и да спечели един брой награда еднократно, независимо от броя на качените от него послания по реда на раздел 5.

Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в страницата на кампанията (http://www.watchmenow.bg/). Списъкът с Победителите се обявява в срок до 5 дни, считано от датата по т. 7.2.

Представител на Промоутъра се свързва с всеки участник избран за победител за уточняване на детайли във връзка с връчване на наградата (размер на тениската, телефон за контакт, имена и адрес за доставка). Контактът се осъществява посредством изпратено лично съобщение на профила на участника, с който е участвал в промоцията. В срок до 3 (три) дни от получаване на съобщението в профила си всеки Победител трябва да предостави посочените лични данни: три имена, телефон за връзка и адрес за доставка, както и размер на тениската-награда.

Ако в срока по т. 7.5. Победител не се свърже по посочения начин и не предостави необходимата информация за получаване на наградата същият губи правото да я получи.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара