Спечелете лаптоп ASUS M509DA, 15.6''


Краен срок - 6 септември 2020

Включи се в нашата Facebook игра "Таланти в час"

Какъв е талантът на твоето дете? В периода 26.08.2020 г. до 06.09.2020 г. сподели с нас като коментар под публикацията в официалната ни страница във Facebook. Решението как точно да ни разкажеш за даровитото си дете – с текст, снимка или видео, оставяме изцяло на теб.

В края на играта, на случаен принцип ще изтеглим един късметлия, който ще получи лаптоп ASUS M509DA, 15.6", AMD Ryzen™ 5 3500U, RAM 8GB, SSD 512GB, AMD Radeon™ Vega 8 Graphics

Участник в Играта е всяко лице:
* разполагащо с активен и отключен профил във www.facebook.com.
* коментирало под публикацията на Играта в Периода на провеждане
(коментарът може да бъде под формата на текст, снимка, GIF).

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО.

В рамките на Периода на провеждане, всеки Участник може да коментира
неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на
Играта.

В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията и
коментирали под публикацията на Играта във Facebook в посочения по-долу срок.

Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани
потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също
лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде
повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на
тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване
извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до
манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на
Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните
Участници, да свали от Facebook страницата си неговите/ техните участия и да го/ ги
лиши от правото да получи/ получат наградата.

За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични
данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.

Коментарите под публикацията на Играта във Facebook следва да бъдат
публикувани най-късно до 23:59 часа на 06.09.2020 г. (неделя). Коментари,
публикувани след този час на посочената дата, няма да служат за участие в тегленето
на награди. Тегленето на печеливши участници ще се проведе на 07.09.2020 г.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници,
отговарящи на зададените в горните клаузи условия, от комуникационна агенция „НОУ УЕЙ
ЕООД“, [Knoway].

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с лично съобщение или в
отговор на коментара им под публикацията в съответната социална мрежа в рамките на
до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3
(три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай
Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната
интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с тях и само
при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с
това обявяване.

Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях
адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 (три)
седмици от провеждане на тегленето чрез външно дружество - спедитор/ куриер.

За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на
служител на спедитора/ куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване
съответствието на данните си с данните на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара