Спечелете 200 подаръчни Espresso кутии от Tchibo


Краен срок - 23 юли 2020

Участието на лицата е безплатно и не е обвързано със закупуването на продукти. Всеки Участник има правото да участва в Кампанията еднократно.

Механизмът за участие в Играта е както следва:

Стъпка 1: Споделете какъв е вашият кафе ритуал като отговорите на четири кратки въпроса на промо страницата на https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/;
Стъпка 2: Регистрирайте се за участие в Играта като въведете:

    Своето име и фамилия;
    Имейл за потвърждение на регистрацията и телефон за контакт във връзка с Играта;
    Адрес при доставка на спечелена подаръчна кутия;
    Рождена дата с оглед възрастовото ограничение на Участниците.

Стъпка 3: Потвърдите (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че сте съгласен с Общите Условия на Играта и че отговаряте на изискванията на Организатора за участие в Играта. На Участниците е предоставена възможност да се абонират за получаването на персонализирани маркетинг съобщения от страна на Организатора, като чрез тях последният предоставя информация относно нови продукти, промоции, акции, игри и други.

При участие в Играта, всеки Участник има шанс да спечели 1 (една) от 200 (двеста) подаръчни кутии Espresso. Всяка подаръчна кутия Espresso съдържа следните кафе продукти и аксесоари с марката “Tchibo”:

    1 x Tchibo Espresso Milano мляно кафе 250 г.;
    1 x Tchibo Espresso Sicilia мляно кафе 250 г.;
    2 x стъклени чаши Tchibo Caffee Crema;
    1 x каничка за мляко Tchibo;
    1 x мерителна лъжичка Tchibo;
    1 x метална кутия за кафе Tchibo Black Edition.

Кафе аксесоарите, използвани върху маркетинг и рекламните материали на Кампанията, са илюстративни и може да се различават от реално получените при печалба.

Наградите – част от Кампанията, са общо 200 подаръчни Espresso кутии.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Тегленето на печелившите Участници и обявяването им ще се осъществява на специално обособената за Кампанията промо страница https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/.

Всички награди се теглят чрез специално разработен за нуждите на Кампанията софтуер на случаен (томболен) принцип със съдействието на рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД и в присъствието на нотариус на 24-ти юли 2020 година. Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.

Списък с имената на печелившите Участници ще бъде публикуван под регистрационната форма за Играта на специално обособената за Кампанията промо страница https://tchibo.bg/prenesi-istinskoto-espresso-izzhivyavane-u-doma/ в деня на тегленето. В допълнение, всеки печеливш ще бъде уведомен, че печели чрез телефонно обаждане на мобилния номер, посочен при регистрацията си.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация или пълната им липса.

Свързването с печелившите Участници с цел уведомяване за печалбата се осъществява от представител на Организатора на Кампанията – рекламна агенция „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД, в рамките на 5 (пет) работни дни, считано от деня на тегленето. По време на телефонния разговор с рекламната агенция следва да се потвърдят детайлите за доставка на спечелената награда – адрес за доставка, телефон, три имена, както и да се координира изпращането на подаръчната кутия.

Срокът за свързване с всеки печеливш Участник от страна на „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД е 5 (пет) работни дни, считано от деня на тегленето. Ако представителят на Организатора не успее да се свърже с печеливш Участник в съответния срок на предоставения от последния телефонен номер за връзка, се счита, че Участникът се е отказал от наградата си.  В  този случай, подаръчната кутия може да се използва от Организатора по негова преценка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след свързването от страна на  „МЕДИЯБАСКЕТ“ ООД с Участника. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомително прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник на съответния подаден от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора по негова преценка. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

Наградите се получават срещу представяне на документ за самоличност за потвърждение на печелившите.

При получаване на наградата си, всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването.

ЛИНК за участие

1 Коментари

  1. Високо качество на ниска цена.
    Сутрин едно кафе придружено с релаксираща музика добър старт на деня.

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара