Спечелете 10 броя Sony PS4 Slim и 1000 футболни топки Milka & Оreo


Краен срок - 30 юни 2020

Участващи продукти в Промоцията са всички продукти Milka и/или OREO, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Стъпка 1: Купи продукти Milka и/или OREO (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka и/или OREO на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата www.milka-promo.bg
        При регистрацията участникът трябва:
            - да въведе номера на касовата бележка,
            - да въведе общата сума от закупените Milka и/или OREO продукти,
            - да въведе captcha code,
            - да въведе мобилен номер,
            - да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.

Награди:
        - Малка награда – футболна топка Milka & Оreo – общо 1000 броя за периода на Промоцията (Игратa),
        - Голяма награда – Sony PS4 Slim – общо 10 броя за периода на Промоцията (Играта).

За участие в тегленето за малки награди – 1000 бр. футболни топки, e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка.

За участие в тегленето за голяма награда – 10 бр. Sony PS 4 Slim, потребител е необходимо да регистрира 3 касови бележки. Тегленето се извършва след края на активността на 01.07.2020 г.

След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели малка награда. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването им за голямата награда.

С регистрацията на три непечеливши касови бележки, участникът автоматично влиза в тегленето за големите награди, което ще се проведе ден след края на играта – 01.07.2020 г.

Всяка регистрирана и непечеливша бележка автоматично участва в тегленето за голяма награда в края на активността.

Например:
            1. Ако участник е регистрирал 24 касови бележки (максимумът за периода на Промоцията) и не е спечелил малка награда с някоя от тях, то той участва с осем регистрации в тегленето за голяма награда.
            2. Ако участник е регистрирал 3 касови бележки и с 1 от тях е спечелил малка награда, то той не участва в тегленето за голяма награда.

Малки награди – футболна топка Milka & Оreo – общо 1000 броя за периода на Промоцията (Игратa). Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода са предвидени за спечелване средно по 33 броя футболни топки дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след края на всеки период на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.

Големи награди – Sony PS4 Slim - общо 10 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на големите награди ще се извърши след края на Промоцията (Играта), на 01.07.2020 г., сред всички участници, регистрирали минимум 3 касови бележки, които не са били печеливши за малката награда по време на периода на активността.

Тегленето на печелившите участници на голямата награда ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422896 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите голямата награда да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Един участник може да направи максимум 24 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените Milka и/или OREO продукти на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара