Спечелете 25 телефона Huawei P Pro Black и 25 подаръчни кутии Everyday


Краен срок - 16 юли 2020

В играта могат да участват неограничен брой лица. За да участват трябва да се регистрират на сайта на кампанията.

Всеки от участниците може да се регистрира неограничен брой пъти, като въведе трите си имена, имейл адрес и телефонен номер, както и идентификационен номер на касова бележка, получена при едновременното закупуване най-малко на два от следните продукти:

        Дамски превръзки Everyday Fresh Normal 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Fresh Super 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Fresh Maxi Night 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Sensitive Normal 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Sensitive Super 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Sensitive Maxi Night 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Hyperdry Normal 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Hyperdry Super 18pcs
        Дамски превръзки Everyday Hyperdry Maxi Night 18pcs

След всяка регистрация, съответният участник ще види съобщение „успешна регистрация “. Всеки един нов регистриран номер на касова бележка се счита за нова регистрация.
Всеки участник има право само на една награда

След регистрацията участниците са длъжни да запазят регистрираните касови бонове до края на периода на играта, но не по-рано от 19.07.2020г.


НАГРАДИ

    25 бр. Смартфон Huawei model P Pro Black
    25 бр. подаръчни кутии, които включват:
        Дамски превръзки EveryDay HyperDry Maxinight 10 бр
        Дамски превръзки EveryDay Sensitive Maxinight с памук 10 бр
        Дамски превръзки EveryDay Fresh Normal 10 бр
        Дамски превръзки EveryDay Fresh Super 10 бр
        Дамски превръзки EveryDay Fresh Maxinight 10 бр
        Ежедневни превръзки EveryDay All Cotton 20 бр
        Интимен шампоан EveryDay Fresh 200 ml


Посочените награди са предметни и не се допуска замяната им за паричната им равностойност.

10 печеливши участници и 10 заместника ще бъдат  избирани  чрез жребий всяка неделя от  06.2020 до 19.07.2020г.

Печелившите участници ще бъдат уведомени по имейл и/или телефон до 2 работни дни след избирането им, като за да се свърже с тях Организаторът ще използва информацията, въведена от тях при регистрацията.

Печелившият участник трябва да отговори чрез имейл до 2 работни дни след обяваването му и да посочи адрес, на който да бъде изпратена наградата.

Ако печелившият участник не отговори за горепосоченото време, участникът губи правото си на награда и наградата се връчва на първия избран заместник.

Получаването на наградата от печеливш участник се извършва чрез изпращането ѝ на посочения от него адрес на територията на Република България, чрез куриер до 30 дни, считано от изпращането на имейла. Печелившият участник, ще следва собственоръчно да подпише обратна разписка, че е получил наградата.  Възможно е куриерът да поиска документ за удостоверяване самоличността на печелившия.  При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се предоставя.

Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено.

Наградата се връчва в рамките на работното време на куриерската фирма.

Според ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ЗДДФЛ) с окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които са над 100 лв. Печелившият участник получава наградата след изплащането на данъка от Организатора.

Организаторът е длъжен да декларира и внесе съответния данък.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара