Спечелете винтоверти Bosch IXO 6 и детски играчки IXOlino


Играта е приключила!

Печеливши: Iliyana Chobanova, Vera Georgieva, Стиляна ЖелеваГотово ли е твоето дете за забавления? Започваме с първото от поредица детски предизвикателства: конкурс за рисунка!

Сподели ни в коментар рисунка на своето дете, на тема „Светът през моя прозорец“.
Включи се в играта и можеш да спечелиш страхотни #Bosch награди, както за малки, така и за големи!

Играта ще се проведе на 3 етапа в официалната Facebook страница на Bosch Fans

Всеки етап от играта ще бъде на определена тема и с фиксиран период за участие:
• Етап 1: „Светът през моя прозорец“ от 10 май до 14 май вкл. 2020 г.
• Етап 2: „Малки майстори в кухнята“ от 17 май до 20 май вкл. 2020 г.
• Етап 3: „Къмпинг у дома“- от 22 май до 27 май вкл. 2020 г.

За да се включват в конкурсите за награда участниците трябва заснемат авторски видео материал по темата на избрания от тях конкурс и да го публикуват в коментар под поста, отнасящ се за съответния етап на играта.
Няма ограничение в броя на коментарите.

За участие в конкретна игра е необходимо в Периода на Играта Участникът да изпълни условията, посочени в конкретния пост на играта, оповестен на Страницата, публикувайки съдържание от свое име по указания начин.

За валидно участие се счита публикуването на всеки коментар към поста в Страницата съгласно тази т. IV.6 в съответствие с настоящите Общи условия.

Участието в игрите не е обвързвано с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците. Броят участия в дадена игра на един Участник е ограничен до един. С публикуване на коментара съгласно т. IV.6, Участниците декларират, че имат навършени 16 години. Участниците дават изричното си съгласие техните име и фамилия да бъдат публикувани на Страницата, ако бъдат определени за печеливши в игрите.

За всеки етап от играта ще бъдат изтеглени два участници /дете и родител/, измежду всички, изпълнили коректно условията, описани в раздел IV. Наградите са:
· Играчка винтоверт IXOlino за деца или акумулаторна писалка за лепене BOSCH Gluey (един продукт по избор) – 3 броя
· Акумулаторен винтоверт Bosch IXO 6 – 3 броя

Наградите се предоставят на спечелилите Участници от Организатора в съответствие с посоченото в т. VI.3- т. VI.6 по-долу. Участниците нямат право да получат паричната равностойност на Наградите или какъвто и да е друг заместващ продукт или артикул.

Всеки Участник има право да получи само една награда от конкретна игра.

Спечелилите Участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез електронен жребий измежду всички коментари, отговарящи на условията по т. IV.6. по-горе, публикувани от Участниците в съответната игра, с изключение на Участниците, по отношение на които се прилага Раздел VII по-долу.
• Етап 1: „Светът през моя прозорец“ – 15 май 2020 г.
• Етап 2: „Малки майстори в кухнята“ - 21 май 2020 г.
• Етап 3: „Къмпинг у дома“- 28 май 2020 г.

Имената и/или регистрираните потребителски профили във Фейсбук на спечелилите Участници се публикуват на Страницата под специалния пост за играта в деня на изтеглянето им.

Печелившите Участници следва да изпратят три имена, телефон и адрес за доставка под формата на лично съобщение в Страницата в срок до 7 дни от обявяването им. Ако не бъде установен контакт с печеливш Участник в рамките на този срок, наградата се предоставя на друг, избран на случаен принцип участник.

Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник е предоставил невалидни, непълни или неточни данни за контакт. Организаторът не носи отговорност и за неполучени/недоставени Награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи съответната Награда се предоставя на резервен печеливш.

Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи Наградата и такава не се предоставя.

Краен срок - 27 май 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара