Спечелете хребопекарни, тигани и кутии за брашно от София Мел


Краен срок - 30 април 2020

Всеки участник трябва да е закупил поне 2 /два/ килограма брашно „София Мел“, независимо от разфасовката и вида на брашното. Покупката трябва да е ясно вписана в касовата бележка.

Участникът регистрира касовата бележка на сайта www.sofiamel.bg, като вписва номера на касовата бележка, датата на касовата бележка и прилага нейна снимка. На касовата бележка задължително трябва да е маркирана покупка на 2 кг брашно „София Мел“ и датата да отговаря на датите, посочени в Промоцията.

Регистрирането на касовите бележки на сайта е с начало 1-ви април 2020г., но самите касови бележки могат да бъдат с дата на издаване от 10-ти март 2020 г. до 30-ти април 2020 г.

Тегленето на наградите се извършва на два етапа:
- На 15-ти април 2020 г. в 12,00 ч.
- На 4-ти май 2020 г. в 12,00 ч.
Участниците, които не са били изтеглени на първата дата продължават участието си в Промоцията.

Имената на всички спечелили ще се публикуват на сайта съответно на 16-ти април 2020 г. и на 5-ти май 2020 г.

Всеки потребител потвърждава, че е съгласен да предостави свои лични данни в профила за регистриране на участието му в Промоцията.

Ако участникът е спечелил награда трябва в 30-дневен срок от публикуването на списъка със спечелилите награди да въведе своите лични данни в профила си на сайта.

За валидно се счита всяко участие, отговарящо на изложените в Раздел IV рамки на он-лайн Промоцията и в публично оповестените в него срокове, видими в Раздел 3.

Участниците в он-лайн Промоцията трябва да са навършили 18 години. Желаещите да участват, декларират, че имат навършени 18 години и приемат официалните правила на Промоцията. Също така декларират, че имат валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Промоцията.

Организаторът не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

Организаторът осигурява следните предметни награди за спечелилите участници:

- 10 броя хлебопекарни “Tefal”;
- 20 броя комплекти тигани “Tefal”;
- 500 броя метални кутии за брашно.

Броят на предметните награди ще бъде разделен по равно за двете дати, определени за изтегляне на спечелилите участници.

Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

При участието си в Промоцията участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай, че печелившият не е потвърдил достоверността и/или не е допълнил адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В случай, че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител.

Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, то това се счита за обстоятелство, в което Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

Всички предметни награди ще бъдат доставени най-късно до 60 (шестдесет) дни от датата на получаване на личните данни в профилите на печелившите в www.sofiamel.bg. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в профила ѝ/му адрес и контакти за доставка, които трябва да е попълнил, за да участва в Промоцията.

До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящите Правила. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация за личните данни, която се изисква от него (участника) при спечелване на награда в 30-дневен срок от обявяването на спечелилите (съгласно изискването в Раздел IV, точка 7). След този срок Организаторът закрива профила на участника. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които не спазват гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

Ако предоставените от участника данни за получаване на наградата са неточни и/или непълни, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата.

Приемайки предметна награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че личните им данни ще бъдат използвани от Организатора за справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ към НАП.

Участниците, които са спечелили хлебопекарна Tefal не дължат данък върху стойността на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара