Спечелете проектор LG PH150G и кошница за пикник от Maretti


Краен срок - 6 май 2020

💚GIVEAWAY💚

Спечели страхотен сет за уютна киновечер вкъщи! ✅Последвай @marettibg ✅Тагни двама приятели (и двамата добри 😉), които нямаш търпение да видиш, под поста ✅Можеш да спечелиш проектор🎬, екран, и пикник кошница 🧺, пълна с Maretti и вино🍷

🥳На 06.05 теглим победителя🥳

Играта  “Maretti – две страни на вкуса и двете добри” се организира и провежда на територията на Република България в Instagram и в инстаграм профил @marettibg

Участието в Играта не обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга на „Фикосота Фууд“ ЕАД.

За да се включат в Играта, участниците трябва да последват Инстаграм профила @marettibg да коментират, като тагнат двама приятели. Всеки, който изпълни горепосочените условия, ще се счита за участник в Играта.

На 06.05.2020 г. на лотариен принцип ще бъде изтеглен един печеливш между участниците,  изпълнили всички условия по т.6.2, който ще спечели наградата, описана в т.7.1. Тегленето на печелившите награди се осъществява на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма https://commentpicker.com/youtube.html или подобна

Потребители, участвали, след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.

Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез лично съобщение DM, изпратено до Instagram профила им, с който са участвали в играта. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, че приема наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организатора избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, в което присъстват данни за доставка, то той се счита за отпаднал от играта и организатора избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

Наградата се връчва във вида, в който е обявена, лично на печелившото лице и срещу приемо-предавателен протокол, в който следва да бъдат попълнени лични данни на спечелилото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта е 1 бр. (един) кошница за пикник с термоотделение за двама човека; проектор LG PH150G; екран на стойка трипод Acer T82-W01MW 82.5”

Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави трите имена на пълнолетно лице, ЕГН, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща hi@sundaymedia.co. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и потвърждение на адрес за доставка. Наградата се предоставя на печелившия срещу подписването на приемо-предавателен протокол, който съдържа трите имена на печелившия, изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра. Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара