Спечелете LOCKDOWN SURVIVAL KIT от Savex


Краен срок - 10 май 2020

🔝GIVEAWAY 🔝

Спечели нашия 🏠LOCKDOWN SURVIVAL KIT🏠, който включва ✅💨👗ръчен уред за гладене с пара, ✅💦 Savex гел и прах за пране, ✅✨омекотител Semana, ✅🌸 течни сапуни Teo и ✅🐼мнооого Emeka!

➡️Последвай @savexbg и
➡️Тагни двама приятели, с които смяташ, че можеш да прекараш цял месец вкъщи ✌

На 11.05.2020 г. на лотариен принцип ще бъде изтеглен един печеливш между участниците,  изпълнили всички условия по т.6.2, който ще спечели наградата, описана в т.7.1. Тегленето на печелившите награди се осъществява на случаен принцип, чрез софтуерна уеб базирана програма https://commentpicker.com/youtube.html или подобна

Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез лично съобщение DM, изпратено до Instagram профила им, с който са участвали в играта. Ако в срок от 5 дни след изпращането на уведомителното съобщение печелившият не върне обратно съобщение, че приема наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организатора избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда.

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта е 1 бр. (един) Survival kit, който включва 1 бр. Savex Platinum Arctic, 1 бр. Semana Ultra Fresh, 1 бр. Savex Concentrated Gel, 3 бр. Teo Ultra Hygiene, 3 бр. Teo Milk Rich, Teo Milk Rich, 3 бр. пакети Емека тоалетна хартия, 3 бр. пакети Емека кухненска хартия + 1 бр. Ръчен уред за гладене Philips GC299/40 

За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави трите имена на пълнолетно лице, ЕГН, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение до следния адрес на електронна поща hi@sundaymedia.co. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, до печелившия участник, в срок от 10 (десет) работни дни след обявяването му и потвърждение на адрес за доставка. Наградата се предоставя на печелившия срещу подписването на приемо-предавателен протокол, който съдържа трите имена на печелившия, изготвен в 2 (два) еднообразни екземпляра Наградата се доставя на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия участник, последният ще получи SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 (десет) работни дни. Непотърсената награда в този срок няма да бъде раздавана и ще бъде използвана в бъдещи промоции. При доставка на наградата, печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата

Успех на всички! 🙌

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара