Спечелете вкусни награди от President


Краен срок - 26 март 2020

😍 ИГРА 😍

Какво трябва да направите?

✅ Харесайте страницата ни и споделете в коментар любимия ви вкус Топено сирене Président.

Петима от вас, изтеглени на случаен принцип, ще спечелят продукти Président! 🙌

Печелившите ще обявим в коментарите на 26.03.2020.

За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указания начин.

Участие в играта е възможно при спазване на настоящите условия за участие ("Условия за участие"). С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Условията за участие, включително политиката за защита на личните данни.

В игрите имат право да се включат лица от територията на България, навършили 18 години и имащи регистрация в платформата Фейсбук..

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право да дисквалифицират участници.

В случай че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите като пише на лично съобщение в срок от 14 дни, считано от датата на спечелване, с което да подаде данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка), ако наградата е материална.
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. Разходите по доставка на награди се поемат от Организатора. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

Организаторът има право без предупреждение да изключи от Играта Участници, нарушили по какъвто и да било начин настоящите Общи условия за участие. Включително, но не само от Играта ще бъдат изключени лица, които използвайки неразрешени помощни средства или други манипулации, се опитват да спечелят наградата. Също така могат да бъдат изключени и лица, които участват с фалшива самоличност (т.е. от името на трети лица, с или без тяхно знание) както и непълнолетните лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара