Спечелете 14 перални машини AEG L6FBI27W


Играта е приключила!

Печеливши:
1. П**яА**н*с**а
2. С**в*я П*е*а
3. Г*н*а Пе*к**а
4. Х*и**о П*н*й*т*в
5. Н*к*л*йН*к*л*в
6. Д*м*т*р Д**га**в
7. П**а Т*н**а
8. А**оа*е*а С**е*а
9. Ст*ф*а К*л**а
10. Н**а М*р*о*а-Х*д*е*а
11. Ц*я*а Д*м*т*р*а
12. К**с*м**а Г**ов**а
13. Н*к*л*н*а Ч*нк**а
14. М*ри**а В**и*о*аВ Kампанията може да участва всяко физическо лице, което има навършени 18 години до датата на стартиране на Кампанията, съответно 15.03.2020 година, и пребивава на територията на Република България, което е изпълнило едновременно всички условия:
- регистрирало се е на посочения в Официалните правила интернет адрес;
- закупило е продукт/и Ariel от участващите обекти на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС;
- регистрирало е касовата си бележка на www.pg-promo.bg ;

В Kампанията нямат право да участват служители на Организатора „Орбико България” ЕООД, както и членове на техните семейства (по права и съребрена линия).

Участващите продукти в Кампанията са всички налични в търговския обект към момента на покупката, перилни препарати с марка Ariel, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите търговски обекти в периода 15.03.2020-15.05.2020 г..

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и Ariel на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила, има право да регистрира номера на касовата си бележка/и и да участва за спечелването на 1 от 14 перални машини AEG.

    За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:

    Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в настоящата и бъдещи Кампании.

    Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
    В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация. Системата ще изпрати автоматично уведомление, кои от полетата са задължителни.
    Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена Кампания.

    Да закупят продукти Ariel от участващите обекти на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС.
    С регистрирания вече профил, участникът може да вземе участие в Промоционалната кампания, която дава възможност за спечелването на 1 от 14 перални машини AEG.
    Един участник може да участва в Кампанията многократно, стига да отговаря на условията за участие.

    За да спечели една от посочените награди е необходимо участникът:

    Да влезе в профила си;
    Да регистрира номера на касовата си бележка/и за покупка на продукти Ariel на стойност минимум 12,99 лв. с ДДС, като при регистрацията трябва:

    Да посочи името на обекта от който е закупил продуктите;
    Да посочи адрес на търговския обект;
    Да качи снимка на касовата бележка/и;

В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;
Потвърждаване на регистрираните касови бележки
Регистрираните касови бележки подлежат на одобрение от администратор на организатора в 7 /седем/ дневен срок от датата на регистрирането им.
Организаторът има право да откаже/отхвърли регистрирана касова бележка, когато последната:

    В случаите когато е необходимо да бъде качена обща снимка на касовата бележка със закупения продукт, това не е направено;
    Номерът на касовата бележка не е въведен коректно, като двата номера, този от снимката и въведения не съвпадат.

В случай, че администраторът установи някое от посочените несъответствия, той ще отхвърли регистрираната касова бележка.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници в кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий на 18.05.2020 г. в присъствието на нотариус.

Тегленето на печелившите участници, ще се извърши за всяка една от участващите търговски вериги по отделно.Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат наградата, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена.

Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани персонално по имейл на всеки печеливш, в деня след тегленето на наградите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или чрез телефонно обаждане. В допълнение имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.pg-promo.bg/ariel 

Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на съобщението за спечелването на наградата.

Наградата ще бъде предадена на печелившия участник срещу предоставяне на касовата бележка от покупката и приемо-предавателен протокол.

Наградите са:
14 броя Перални машини AEG L6FBI27W
Във всяка една от участващите търговски вериги, Организаторът ще предостави по една перална машина, а в по-големите от тях, броят перални машини ще са две.

Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Приложение № 1
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 01,УЛ.АЛЕКСАНДРОВА     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 08,КРЪСТЕВ     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 07,МИЛИН КАМЪК     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 02,УЛ.ТЪРГОВСКА     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 03,УЛ.Д.БЛАГОЕВ     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 04,УЛ.ПРЕСЛАВ     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 09,КВ.ЗЛАТЕН РОГ     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 05,СТРАХИЛ     ЯМБОЛ
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 10,СЛИВЕН     СЛИВЕН
ВИЛТОН 2 ООД     ВИЛТОН-МАРКЕТ 11,КВ.ВЪЗРАЖДАНЕ     ЯМБОЛ
АНЕТ-3 ЕООД     АНЕТ-3 ЕООД-ЖК ЗОРНИЦА     БУРГАС
АНЕТ-2 ЕООД     АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.215     БУРГАС
АНЕТ-2 ЕООД     АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.479     БУРГАС
АНЕТ-3 ЕООД     АНЕТ-3 ЕООД-ЖК ИЗГРЕВ БЛ.183     БУРГАС
АНЕТ-3 ЕООД     АНЕТ-3 ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ     БУРГАС
АНЕТ-2 ЕООД     АНЕТ-2 ЕООД-М.РУДНИК ДО БЛ.424     БУРГАС
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ЦАРИБРОД     ВАРНА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-УЛ.ДРИН     ВАРНА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ПЛОВДИВ     ПЛОВДИВ
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-СТ.ЗАГОРА     СТАРА ЗАГОРА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ЧАТАЛДЖА     ВАРНА
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-БУРГАС     БУРГАС
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-В.ТЪРНОВО     ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-СОФИЯ     СОФИЯ
ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД     ЕЛИТИС МЕГАСТОР ЕООД-ДО ПРАКТИКЕР     ВАРНА
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-9-ПОМОРИЕ     ПОМОРИЕ
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-12-ЖК ИЗГРЕВ     БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-11-УЛ.ЦАР КАЛОЯН     БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-7-МАРА ГИДИК     БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-3-ЖК ЗОРНИЦА     БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД     БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК ЛАЗУР     БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД     БОЛЕРО ВИП ЕООД-ДО ХОТЕЛ АКВА     БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-1-БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ     БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-2-МЕДЕН РУДНИК     БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-6-БРАТЯ МИЛАДИНОВИ,ЗАД БСУ     БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД     БОЛЕРО ВИП ЕООД-УЛ.ИВАН БОГОРОВ     БУРГАС
БОЛЕРО ВИП ЕООД     БОЛЕРО ВИП ЕООД-ЖК СЛАВЕЙКОВ     БУРГАС
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-4-ЦАРЕВО     ЦАРЕВО
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-5-ЧЕРНОМОРЕЦ     ЧЕРНОМОРЕЦ
БОЛЕРО ЕООД     БОЛЕРО-8-СОЗОПОЛ     СОЗОПОЛ
ЖАНЕТ ООД     ЖАНЕТ ООД-ОБЕКТ 2     НЕСЕБЪР
ЖАНЕТ ООД     ЖАНЕТ ООД-ОБЕКТ 3     НЕСЕБЪР
ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД ООД     ЖАНЕТ СВИЛЕНГРАД ООД-ОБЕКТ     СВИЛЕНГРАД
ЖАНЕТ ООД     ЖАНЕТ ООД-ТЦ ЖАНЕТ     НЕСЕБЪР
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 9-ДУЛОВО     ДУЛОВО
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 14-ДУЛОВО 2     ДУЛОВО
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 6-УЛ.СТРАНДЖА     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 4-МАДАРА,АВТОГАРА     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 15-БУЛ.КОНСТ.И ФРУЖИН     ВАРНА
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 11-ТЪРГОВИЩЕ,ТРАПЕЗИЦА     ТЪРГОВИЩЕ
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 12-ТЪРГОВИЩЕ,ЖК ЗАПАД     ТЪРГОВИЩЕ
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 13-ТЪРГОВИЩЕ,ПАЗАРА     ТЪРГОВИЩЕ
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 7-БУЛ.В.ПРЕСЛАВ,РУМ     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 3-В.ПРЕСЛАВ,ВОАЯЖ     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 2-СИМЕОН ВЕЛИКИ     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 8-ДЕДЕАГАЧ     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД-10,П.ХИТОВ     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 5-УЛ.МАКЕДОНИЯ     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 17-ГРАНД МОЛ ВАРНА     ВАРНА
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 16-УЛ.ИСКЪР     ШУМЕН
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ 18 ООД-БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ П     ВАРНА
ТРЪНЧЕВ ООД     ТРЪНЧЕВ ООД 19-ТЪРГОВИЩЕ,ТРЕТИ МАРТ     ТЪРГОВИЩЕ
ЮППИ ООД     ЮППИ ООД-АНГЕЛ КЪНЧЕВ     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЮППИ ООД     ЮППИ ООД-В.ГРЪНЧАРОВ     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЮППИ ООД     ЮППИ ООД-КОЗМЕТИКА     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ЮППИ ООД     ЮППИ ООД-НАУМ ОХРИДСКИ     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МАКС МАРК ООД     МАКС МАРК ООД-П.Р.СЛАВЕЙКОВ     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МАКС МАРК ООД     МАКС МАРК ООД-ВИЧО ГРЪНЧАРОВ     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
МАКС МАРК ООД     МАКС МАРК ООД-АНГЕЛ КЪНЧЕВ     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ТИМ ООД     ТИМ ООД-БЕЛЯКОВСКО ШОСЕ     ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД     ТИМ ООД-ПИШМАНА     ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД     ТИМ ООД-БАЧО КИРО     ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД     ТИМ ООД-МОЛ     ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ТИМ ООД     ТИМ ООД-КАРТАЛА     ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СВИМА ООД     СВИМА ООД-ОБЕКТ     ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФРЕШ МАРКЕТ 2009 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2009 ООД-УЛ.ГЕО МИЛЕВ     СОФИЯ
ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД-ГОДЕЧ     ГОДЕЧ
ФРЕШ МАРКЕТ 2014 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2014 ООД-ОБЕЛЯ     СОФИЯ
КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД     КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД-БУХОВО     БУХОВО
ФРЕШ МАРКЕТ 2009 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2009 ООД-БЕНКОВСКИ     СОФИЯ
ФРЕШ ТРЕЙД ГРУП ООД     ФРЕШ ТРЕЙД ГРУП ООД-УЛ.ТРАКИЯ     СОФИЯ
КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД     КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД-БАНКЯ     БАНКЯ
ФРЕШ МАРКЕТ 2009 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2009 ООД-ФИЛИПОВЦИ     СОФИЯ
ФРЕШ МАРКЕТ 2014 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2014 ООД-СУХОДОЛ     СОФИЯ
ФРЕШ ТРЕЙД ГРУП ООД     ФРЕШ ТРЕЙД ГРУП ООД-КУРИЛО     КУРИЛО
ФРЕШ МАРКЕТ 2010 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2010 ООД-НЕГОВАН     НЕГОВАН
ФРЕШ МАРКЕТ 2011 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2011 ООД-НОВИ ИСКЪР     НОВИ ИСКЪР
ФРЕШ МАРКЕТ 2012 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2012 ООД-РОЗОВА ДОЛИНА     НОВИ ИСКЪР
ФРЕШ МАРКЕТ 2010 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2010 ООД-ПОДГУМЕР     ПОДГУМЕР
ФРЕШ МАРКЕТ 2010 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ-2010 ООД-СВЕТОВРАЧАНЕ     СВЕТОВРАЧАНЕ
ФРЕШ МАРКЕТ 2016 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ-2016 ООД-ЧЕПИНЦИ     ЧЕПИНЦИ
КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД     КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД-БОЖУРИЩЕ     БОЖУРИЩЕ
ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД     ФРЕШ МАРКЕТ-2013 ЕООД-БОЖУРИЩЕ     БОЖУРИЩЕ
ФРЕШ МАРКЕТ 2011 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2011 ООД-ВЛАДАЯ     ВЛАДАЯ
ФРЕШ МАРКЕТ ИНОВЕЙШЪН ЕООД     ФРЕШ МАРКЕТ ИНОВЕЙШЪН ЕООД-Г.БАНЯ     СОФИЯ
ФРЕШ МЮЗИК ЕООД     ФРЕШ МЮЗИК ЕООД-БОТЕВГРАД     БОТЕВГРАД
ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД     ФРЕШ МАРКЕТ-2013 ООД-МРАМОР     МРАМОР
ФРЕШ МАРКЕТ 2014 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2014 ООД-КАЗИЧЕНЕ     КАЗИЧЕНЕ
ФРЕШ МАРКЕТ ИНОВЕЙШЪН ЕООД     ФРЕШ МАРКЕТ ИНОВЕЙШЪН ЕООД-ДРАГОМАН     ДРАГОМАН
КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД     КАРОЛИНА ТРЕЙД ЕООД-ПЕТЪРЧ     ПЕТЪРЧ
ФРЕШ МАРКЕТ 2011 ООД     ФРЕШ МАРКЕТ 2011 ООД-СЛИВНИЦА     СЛИВНИЦА
ЕКСПРЕС ГАРАНТ-НК ЕООД     ДАР-БАНИШОРА     София
ЕКСПРЕС ГАРАНТ-НК ЕООД     ДАР-УЛ.20 АПРИЛ     София
ЕКСПРЕС ГАРАНТ-НК ЕООД     ДАР-СТРЕЛБИЩЕ     София
НИКОН-НК ЕООД     ДАР-ХИПОДРУМА     София
НИКОН-НК ЕООД     ДАР-ЖК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ     София
НИКОН-НК ЕООД     ДАР-МЛАДОСТ     София
НИКОН-НК ЕООД     ДАР-БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ     София
НИКОН-НК ЕООД     ДАР-ЛОЗЕНЕЦ     София
ЦБА-ТАВРИЯ ООД     ЦБА-ТАВРИЯ ООД-БУЛ.ТРЕТИ МАРТ     ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД     ЦБА-ДОБРИЧ ООД-УЛ.П.ХИТОВ     ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД     ЦБА-ДОБРИЧ ООД-ЖК ДРУЖБА 1     ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД     ЦБА-ДОБРИЧ ООД-ЖК ДОБРОТИЦА     ДОБРИЧ
ЦБА-ТАВРИЯ ООД     ЦБА-ТАВРИЯ ООД-ГЕН.ТОШЕВО     ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЦБА-ТАВРИЯ ООД     ЦБА-ТАВРИЯ ООД-УЛ.ДУНАВ     ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД     ЦБА-ДОБРИЧ ООД-УЛ.ОРФЕЙ     ДОБРИЧ
ЦБА-ДОБРИЧ ООД     ЦБА-ДОБРИЧ ООД-БАЛЧИК     БАЛЧИК
БУЛТРЕЙД ЕООД     БУЛТРЕЙД ЕООД-СВА     ДОБРИЧ
БУЛТРЕЙД ЕООД     БУЛТРЕЙД ЕООД-МЛАДОСТ     ДОБРИЧ

Краен срок - 15 май 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара