Спечелете смартфон Huawei P40 Series


Краен срок - 29 март 2020

Искате ли да спечелите новия флагман от #HuaweiP40Series?

Един от вас ще има тази възможност, включвайки се в нашата игра в ДВЕ лесни стъпки.

За да участвате в играта, първо трябва да сте изгледали Глобалната онлайн премиера на Huawei P40 Series, която ще се състои НА ЖИВО на 26 март от 15:00 ч. на следните линкове:
➡ Официален уебсайт: http://bit.ly/HUAWEIP40Series
➡ Facebook: https://bit.ly/P40SeriesFacebook
➡ YouTube: https://bit.ly/P40SeriesYouTube

Регистрирате се за участие в томбола, като споделите коментар отговор на въпроса:
„Кои са трите неща, заради които бихте избрали новия флагман от Huawei P40 Series ❓“ в 👇поста на страницата на организатора 👇 след 16 ч. на 26 март до 24:00 ч. на 29 март.

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на Хуауей Технолоджис България ЕООД и на свързани компании, както и членове на техните семейства.

Играта ще се проведе с публикация (пост) на фен страницата на Huawei Mobile BG във Facebook https://www.facebook.com/HuaweimobileBG .

Потребителите се регистрират за участие в томбола, като споделят коментар отговор на въпроса „Кои са трите неща, заради които бихте избрали новия флагман от Huawei P40 Series?“ под поста на играта, след 16 ч. на 26 март до 24:00 ч. на 29 март.

С регистрацията си, участниците приемат настоящите правила. За валидни регистрации ще се броят тези, които са изпълнили условието на играта. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж и да спечели само една награда.

Награди: 1 брой от новия флагман от Huawei P40 Series, който ще се предлага на българския пазар.

Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са споделили в коментар на Facebookпоста на играта. Томболата ще бъде теглена на 3 април 2020 г., а печеливщият ще бъде обявен на същата дата на страницата на Huawei Mobile BG във Facebook. Ще бъдат изтеглени и равен брой резерви, в случай че някой от печелившият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

Организаторът се задължава в срок до 1 ден от изтеглянето на печелившите участници да се свърже с тях на посочения от тях профил във Facebook. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на до 3 работни дни да върне отговор, като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebookследните данни: три имена, имейл; адрес и телефон за връзка. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него до 3 дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или несъществуващ или деактивиран Facebook профил; Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешни и/или непълни данни, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Организаторът се задължава да изпрати наградата по куриер до предоставения адрес на печелившия до 30 април 2020 г.

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта. Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие. Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси. Са служители на Организатора или свързани компании.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара