Спечелете Philips Airfryer, таблети, пасатори и престилки от Mate Кitchen


Краен срок - 26 април 2020

Познай какво се готви!

Гледай всеки ден предаването “Mate Kitchen” по 7/8 TV, oтговори на въпроса на седмицата и може да спечелиш страхотни награди от нас!

Всеки верен отговор на поставения за седмицата въпрос, ти дава шанса да спечелиш готготварска престилка Mate Kitchen, таблет Lenovo Tab 4 8, пасатор Philips ProMix или да участваш в тегленето за голямата награда - многофункционален уред за готвене с горещ въздух Philips AirFryer.

За да участва в Играта, Участникът трябва да отговори на поставените в Периода на провеждане на Играта въпроси публикувани на промоционалната интернет страница на Mate Кitchen на https://matekitchen.com/. Отговорът за всеки един от въпросите трябва да се отбележи с маркиране само срещу един от трите възможни отговора. В следваща стъпка Участикът следва да завърши регистрацията си като потвърди чрез бутон „Регистрирай“.

В началото на всяка календарна седмица Организатора на играта ще предоставя на потребителите различен въпрос свързан с „ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“. За избягване на всякакви съмнения, снимката на поставения въпрос ще бъде кадър от вече излъчено предаване на Mate Kitchen – Кухня за приятели по телевизионен канал 7/8 ТВ.

Всяко лице, което отговаря на изискванията по т. 4 и т. 5 от настоящите Правила и е отговорило вярно на поставените въпроси, съгласно изискванията от т. 5.3., участва в томбола за получаване на награда от Играта.

Наградите, за които може да се участва в Играта, са следните:

Малки награди
Брандирани готварски престилки с лого на Mk (Mate Кitchen) – общо 80 броя за периода на Играта, разпределени на седмичен принцип, по 10 броя всяка седмица от периода на Играта, както следва:
Период 1 – 02.03 – 08.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 2 – 09.03 – 15.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 3 – 16.03 – 22.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 4 – 23.03 – 29.03.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 5 – 30.03 – 05.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 6 – 06.04 – 12.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 7 – 13.04 – 19.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки
Период 8 – 20.04 – 26.04.2020 г включително – 10 броя готварски престилки

Средни награди
- Таблет Leonov TAB4 8 - общо 4 броя
- Пасатор Philips ProMix – общо 2 броя за периода на Играта
Наградите ще бъдат разпределени в две тегления, както следва:

Период 1 – 02.03 – 29.03.2020 г включително – 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и 1 брой Пасатор Philips ProMix

Период 2 – 30.03 – 26.04.2020 г включително – 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и 1 брой Пасатор Philips ProMix

Голяма награда: Airfryer XXL Philips – 1 брой
Период – 02.03 – 26.04.2020 г включително. Тегленето и публикуването на печелившият участник ще се реализира до 72 след края на играта измежду всички участници подали минимум 1 (един) верен отговор в периода на играта.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, които ще изтегля печеливши на случаен принцип измежду всички участници подали верен/верни отговор/и в Играта.

Малките награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду всички участници подали верен отговор до 72 часа след края на всеки период описан в т. 6.1.1. Всеки участник познал верният отговор участва във всички следващи тегления до края на Играта.

След края на първи период описан в т.6.1.2 за участие в тегленето за средни награди, първо ще бъде изтеглен печеливш участник за награда 1 брой Пасатор Philips ProMix, след което ще бъдат изтеглени двама печелившите за награди - 2 броя Таблет Lenovo TAB4 8 и накрая малки награди – Готварски престилки. Тегленето на средните награди ще се извършва измежду всички участници подали верен отговор на минимун един от предоставените четири въпроса от изминалите периоди в играта.

След края на играта първо ще бъдат изтеглени двамата печеливши участници за големите награди - 1 брой - Airfryer XXL Philips  и 1 брой Таблет Leovo YOGA след което тегленията на печелившите ще преминат по начина описан в точка 7.2.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Играта.

Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се извършва до 72 часа след края на съответния период от Играта на https://matekitchen.com/ . Последните 3 символа от всеки печеливш мобилен номер (напр. 0888123***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на https://matekitchen.com/

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS от кратък номер 1917 на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят на посочения в съобщението телефонен номер за връзка и да потвърдят на Организатора валидни данни за доставка на наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, считано от SMS-известяването, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да гласува само веднъж в рамките на една календарна седмица. Всеки пореден опит след ще бъде зачетен като невалидна регистрация.

Всеки верен отговор в периода на Играта увеличава възможността за спечелване на награда. Така например, ако участник е отговорил вярно на поставените въпроси от първите 4 седмици на играта, то номерът му участва 4 пъти в следващите тегления за награди описани в т.6.1.1. и т.6.1.2.

Всеки участник има право само на един опит за гласуване към конкретна седмична рецепта на тема „ПОЗНАЙ КАКВО СЕ ГОТВИ?“

Не се допуска замяна на наградата с паричната ѝ равностойност или с друг вид предметна награда.

Спечелилите Участници се задължават да предоставят на Организатора следните данни за получаване на наградата: име, адрес за доставка на спечелената награда и телефон за връзка. Участникът губи правото си да получи наградата в случай, че не е предоставил необходимата информация в срок от 5 дни след след обявяването на печелившия по т.8.6.

Доставката на наградата се извършва по куриер за сметка на Организатора на посочения от Участника адрес в срок до 30 дни от датата на предоставяне на данните по т.7.3. от настоящите Правила. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако в рамките 30 дневния срок Участникът не може да бъде открит на посочения адрес.

Един Участник има право да получи само една награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара