Вземи Ретро, спечели Ретро от Загорка


Краен срок - 15 април 2020

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са 500 000 броя бутилки Загорка Ретро от 500мл.

Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
1. да закупи Загорка Ретро 500мл с промоционален етикет.
2. да провери дали има символ под капачката на бутилката.
3. в случай че символът, под капачката е „бутилка“, да посети https://zagorka.bg/promo, където може да види центровете, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката на бутилката.

Капачките на Загорка Ретро 500мл, под които има нарисуван символ „бутилка“, печелят 1 (един) брой Загорка Ретро 500мл. Капачките, под които няма изписано/нарисувано нищо не са печеливши.

Участниците в Промоцията могат да разменят за наградa Загорка Ретро 500 мл. печеливши капачки в Награден център, включен в списъка с Наградните центрове, обявен на https://zagorka.bg/promo. В случай че наличностите в търговските обекти не достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг обозначен със стикер Награден център.
Списъкът с Наградните центрове, обявен на https://zagorka.bg/promo, може да бъде актуализиран при необходимост.

Един участник в Играта може да размени до 6 печеливши капачки на ден за награди в един награден център

Бутилките Загорка Ретро 500мл могат да се вземат от посочените на https://zagorka.bg/promo центрове, обозначени с награден стикер в срок до 30.04.2020 г.

Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Загорка Ретро 500мл в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

При съмнение, че печелившият е пълнолeтен, Наградният център има право да поиска същият да му представи документ за самоличност, преди да предаде наградата.

В случай че представител на Награден център откаже (извън случаите по т.15) предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

След 15.04.2020 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Република България до изчерпване на наличните количествата, като Организаторът има задължение за предоставяне на награди до 30.04.2020 г. по смисъла на т.14

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара